Loading Events

« Vsi dogodki

  • Dogodek se je že zgodil.

Javni razpis za delovno mesto dirigenta/dirigentke

29. 12. 202025. 1. 2021, Ljubljana 

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani objavlja javni razpis za delovno mesto dirigenta/dirigentke.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje sledeče pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– večletne delovne izkušnje z umetniškim vodenjem zbora,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– usposobljenost za uspešno in samostojno vodenje zborovske in vokalno-instrumentalne dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje angleškega jezika.

Naloge v sklopu delovnega mesta vključujejo:
– vodenje in odgovornost za strokovno delo zbora,
– priprava letnega programa dela in poročila o opravljenem strokovnem delu,
– sodelovanje z izvršnimi organi društva pri pripravi programa in njegovi izvedbi,
– opravljanje drugih nalog v sklopu umetniškega vodenja zbora, na primer priprava projektne dokumentacije.

Kandidat mora k prijavi priložiti:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– življenjepis, s poudarkom na zborovodskih izkušnjah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje (opis naj vsebuje navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela)
2. vodstvene in organizacijske sposobnosti ter sposobnost oblikovanja in vodenja zahtevnejših umetniških projektov,
– okvirni načrt vodenja in programske usmeritve APZ TT UL v prihodnjih štirih letih, od tega podrobnejši načrt za prvi dve leti,
– kontaktne podatke, ki naj vsebujejo vsaj elektronski naslov in telefonsko številko.
Prijave bo obravnavala komisija v sledeči sestavi:
– Jerica Bukovec, dirigentka APZ Tone Tomšič UL,
– Sebastjan Vrhovnik, dirigent (predstojnik Oddelka za dirigiranje na Akademiji za glasbo UL),
– Tatjana Vasle, profesorica petja (predstojnica Oddelka za petje na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter strokovna svetnica za področje vokalne tehnike na Akademiji za glasbo UL).

Komisija bo seznam primernih kandidatov predložila izvršnemu odboru društva, ki bo opravil končno izbiro. Na predlog komisije bodo kandidati povabljeni na razgovor s komisijo in predstavniki izvršnega odbora društva ter kasneje na pevsko vajo (ožji izbor kandidatov). Izvršni odbor društva bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju komisije, imenoval za dirigenta APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Izbrani kandidat bo z društvom sklenil pogodbo za določen čas, z možnostjo podaljšanja in odpovednim rokom šestih mesecev. Delovno mesto dirigenta stopi v veljavo s 1. 10. 2021.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih (8) dni po izdaji odločbe o izbiri.
Rok za oddajo prijave je ponedeljek, 25. 1. 2021, ob polnoči (velja poštni žig).

Prijave naj kandidati pošljejo s priporočeno pošto v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za dirigenta« na spodaj navedeni naslov:
APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
ter na elektronski naslov: predsednik@apz-tt.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, med drugim tudi o delovnih obveznostih dirigenta, je Urška Fajdiga, tel. št.: 040 624 387, elektronski naslov: predsednik@apz-tt.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
V Ljubljani, 29. 12. 2020
Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani

Podrobnosti

Začetek:
29. 12. 2020
Konec:
25. 1. 2021
Kategorija:

Prizorišče

APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani
Kongresni trg 12, Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
+ Google zemljevid
Spletna stran:
http://www.apz-tt.si/