Festival Sredi zvezd 2019 – rok prijave

Festival, na katerem se predstavijo male pevske skupine, ki izvajajo popularno džezovsko vokalno glasbo. Njihove nastope ocenjuje tričlanska žirija, ki podeli nagrade in posebna
priznanja.

Žalec, 17.–18. 5. 2019

Rok prijave: 29. marec 2019