Mitja Gobec: Sto slovenskih ponarodelih pesmi

Pesmarica, zbral in uredil Mitja Gobec, zbirka IDSS 47, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ljubljana, 2019

Tokratni 47. zvezek Izbranih del slovenskih skladateljev (IDSS) je precej drugačen od dosedanjih. Ne prinaša opusa posameznih slovenskih zborovskih skladateljev, temveč zapise stotih slovenskih ponarodelih pesmi, ki jih je v treh desetletjih zbral Mitja Gobec.

 

Mitja Gobec je dolgoletni urednik revije Naši zbori in zbirk IDSS, izjemen poznavalec slovenske zborovske glasbe, človek z dolgoletnimi založniškimi izkušnjami z izostrenim občutkom, kaj je treba izdati, da bodo zborovodje in zborovodkinje imeli dostop do uporabne literature. Zbirka tako prinaša izbor pesmi, ki so po svoji melodiki in vsebini videti in slišati ljudske, a so jih ljudje vzeli za svoje. Pri teh skladbah je znan najmanj eden od avtorjev, zato so opredeljene kot ponarodele pesmi. Zbirka je tako poklon vsem do zdaj prezrtim in pozabljenim pesnikom, skladateljem in prirejevalcem ter dobro izhodišče za doslednejše navajanje avtorjev v koncertnih listih.

Pesmi so zapisane v eno- ali dvoglasju, za izvajanje z inštrumentalno spremljavo in opremljene z akordičnimi oznakami, ki jih je prispeval Tomaž Habe. Za uporabnike zbirke bo gotovo posebej dragocen dodani abecedni seznam uglasbitev in priredb pesmi, v katerem so navedene uglasbitve in priredbe za različne zborovske ali vokalno-inštrumentalne zasedbe, z dodanimi navedbami objav. Navedenih je 953 uglasbitev od tega 209 za 1-, 2-, 3-, 4-glasje a cappella, 134 skladb za 1-, 2-, 3-glasje in klavir (ali drug inštrument), 96 skladb za ženske zbore (s klavirjem), 261 skladb za moške zbore (s spremljavo klavirja ali drugega inštrumenta) ter 253 skladb za mešane zbore (s spremljavo klavirja ali drugega inštrumenta). Vseh pesnikov in pesnic je 57, vseh skladateljev in prirejevalcev pa 153. Seznami se bodo z leti lahko dopolnjevali, saj nastajajo vedno nove obdelave pesmi.

Zbirki na pot je Mitja Gobec zapisal: »Moj namen je, da bodo zborovodje, učitelji glasbene vzgoje in organizatorji glasbenih prireditev pri teh pesmih enkrat dokončno lahko ločili pojma ljudska in ponarodela in da se te pesmi v sporedih zborov in v koncertnih listih ne bodo več pojavljale le kot »slovenske ljudske«, kot je bilo to do zdaj.«

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri izdaji te obsežne publikacije ter jo ob 80-letnici posveča še vedno neutrudnemu in zagnanemu sodelavcu Mitji Gobcu.