Objava projektnega razpisa JSKD PR-2021 in razpisa Etn-2022 – rok prijav 28. februar 2022

Z 28. januarjem 2022 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira dva javna razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov:

1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (PR-2022), bo odprt od 28. 1. 2022 do 28. 2. 2022.

Upravičene osebe po tem razpisu so:

– kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji;

– krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah.

2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn-2022), bo odprt od 28. 1. 2022 do 28. 2. 2022.

Upravičene osebe po tem razpisu so:

– kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava;

– ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi.

Besedili obeh razpisov vključno s pogoji in kriteriji sta objavljeni na spletni strani www.jskd.si:

https://www.jskd.si/financiranje/projektni/projektni2022/uvod_projektni_22.htm

https://www.jskd.si/financiranje/etnicne_skupnosti/etn_22/uvod_etn_22.htm

Rok za prijave: 28. 2. 2022

Vloge morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana.  Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si.

Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane tiskane vloge oz. čas prispetja tiskane vloge na sedež JSKD (za pošiljke, ki niso oddane priporočeno). Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki ali obratno, se šteje kot neoddana.