Priznanja in nagrade regijskega tekmovanja regije Od Celja do Koroške

OD CELJA DO KOROŠKE
Velenje, Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega, Marinova dvorana, sobota, 25. novembra 2023

PRIZNANJA

ZLATO PRIZNANJE Z ODLIKO

AKADEMSKI PEVSKI ZBOR KAREL DESTOVNIK – KAJUH, Celje
Zborovodja: Matevž Pušnik
za doseženih 92,3 točk

VOKALNA SKUPINA REMŠNIK
Zborovodkinja: Martina Mrakič
za doseženih 91 točk

AGLAJA, Radlje ob Dravi
Zborovodkinja: Kerstin Pori
za doseženih 90 točk

ZLATO PRIZNANJE

KOMORNI ZBOR CANTABILE,
Rogaška Slatina
Zborovodkinja: Andreja Došler
za doseženih 86,3 točk

MEPZ BISTRICA OB SOTLI
Zborovodkinja: Špela Drašler
za doseženih 86 točk

MEPZ SVOBODA ŠOŠTANJ
Zborovodkinja: Anka Jazbec
za doseženih 85,7 točk

MOPZ VRES, Prevalje
Zborovodkinja: Helena Buhvald
za doseženih 82,7 točk

SREBRNO PRIZNANJE

VOKALNA SKUPINA
AD HOC, Celje
Vodja skupine: Matevž Rebevšek
za doseženih 79 točk

RUDARSKI OKTET VELENJE
Vodja skupine: Matjaž Kač
za doseženih 75,3 točk

BRONASTO PRIZNANJE

PopSeSlish, Žalec
Zborovodja: Matjaž Kač
za doseženih 69 točk

ŽENSKI PEVSKI ZBOR KORONA, Dobrna
Zborovodja: Matevž Rebevšek
za doseženih 66,3 točk

POSEBNA PRIZNANJA

Priznanje za najboljši ženski zbor:
AGLAJA, Radlje ob Dravi
zborovodkinja: Kerstin Pori

Priznanje za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja renesanse:
Jacobus Handl Gallus (1550 – 1591): EN EGO CAMPANA (HM 3/43)
Vokalni skupini REMŠNIK
zborovodkinja: Martina Mrakič

Priznanje za najboljšo izvedbo sodobne izvirne slovenske skladbe, napisane od leta 1987 do danes:
Tadeja Vulc (1978): FORTUNA (Cdex Buranus, Lucius Annaeus Seneca, Silius Ialicus)
AKADEMSKEMU PEVSKEMU ZBORU Karel Destovnik – Kajuh, Celje
zborovodja: Matevž Pušnik

Priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi:
Matic Romih (1996): LEPA ANKA KOLO VODI (slovenska ljudska)
AGLAJA, Radlje ob Dravi
zborovodkinja: Kerstin Pori

Priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda: EX AEQUO
ŠPELA DRAŠLER
MePZ Bistrica ob Sotli

MARTINA MRAKIČ
Vokalna skupina Remšnik

Priznanje za obetavnega zborovodjo:
MATEVŽ PUŠNIK
Akademski pevski zbor Karel Destovnik – Kajuh, Celje

Priznanje za obetavni zbor:
VOKALNI SKUPINI AD HOC, Celje
Vodja skupine: Matevž Rebevšek

Priznanje za najboljšo zasedbo regijskega tekmovanja:
AKADEMSKEMU PEVSKEMU ZBORU KAREL DESTOVNIK – KAJUH, Celje
Zborovodja: Matevž Pušnik

Iskrene čestitke vsem nastopajočim!