Učne pesmi in gibalnice – nove zamisli za poučevanje in glasbeno sprostitev

UČNE PESMI – V PESEM UJETA SNOV Zborovsko petje v osnovno šoli je zaradi uvedbe »mehurčkov« že drugo leto močno…

Najmlajši brundavčki, naša priložnost

Jesen je in zborovodje se v tem času posvečamo uglaševanju svojega zbora. Najstarejši in najboljši pevci so junija odšli,…

Glasbene pravljice in igrice v osnovni šoli

Zborovodje v OŠ večinoma pripravljamo zbore za nastope na šolskih proslavah in občasno tudi na drugih javnih prireditvah. Pesmice se…