Zakaj vesolje nima meja

10 skladb za mlade pevce – notna zbirka, JSKD OI Ljubljana, 2023

Za novo zbirko skladb je pobudnica izdaje in založnica Območna izpostava Ljubljana Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti k sodelovanju povabila skladateljico in štiri skladatelje. Vsi so že prepoznavna ali znana imena današnjega slovenskega ustvarjalnega pevskega trenutka, na naročilo pa so se odzvali s po dvema skladbama. Izdaja v prvi vrsti nagovarja otroške in mladinske zbore ter njihove vodje, pogled v partiture pa vendar kaže na širše poustvarjalne izzive in cilje, saj skladbe nagovarjajo pravzaprav vse pevske sestave t. i. visokih glasov.

Šest skladb je enoglasnih s klavirjem (Tine Bec, Matija Krečič z dvema skladbama, Andrej Makor, Damijan Močnik,Tadeja Vulc), dve sta triglasni a cappella (Damijan Močnik, Tadeja Vulc), dve pa sta triglasni s klavirjem (Tine Bec, Andrej Makor). Eni izmed njih (Tine Bec) je skladatelj ad libitum dodal četrti, srednji moški glas, s katerim partitura posebej nagovori mlade pomutacijske zbore.

Katere vrste zbor ali pevska skupina bo skladbe izvajala, ni pogojeno le z vrsto oziroma poimenovanjem zbora, izbor izvajalca je odvisen predvsem od zmogljivosti pevcev, ki jih skladbe nagovarjajo. Seveda so skladbe v prvi vrsti namenjene zborom, vse pa lahko izvajamo tudi v manjši, celo solistično zasedeni pevski skupini. Vse enoglasne s klavirjem lahko razširjajo tudi repertoar začetnega solopevskega pouka, uporabne in priročne so pri pevskovzgojnem delu z zbori otrok in mladine v celotni šolski vertikali, a tudi v glasbenih šolah, saj se začetna starost pri prizadevanjih za glasovno izurjenost naših mladih pevcev splošno niža.

Skladatelji so segli po verzih, ki nagovarjajo – a ne le mladih pevskih navdušencev. Uglasbili so preverjeno otroško poezijo polpreteklega časa (Anica Černej, Srečko Kosovel) ter verze za otroke sodobnega in današnjega trenutka (Niko Grafenauer, Bina Štampe Žmavc, Simona Kopinšek, Ambrož Kvartič, Tatjana Dolenc Marinšek). Z mislijo na uglasbeno literaturo se priložnosti za izvajanje vseh skladb in njihovo navzočnost na naših odrih, glasbenih in drugih, samo še dodatno povečujejo.

Pregledna, izvajalcu prijazna, dobro berljiva izdaja je uredniško poenotena – zaradi jasnih izvirnikov podrobnejše uredniško poročilo ni potrebno –, izdajatelj pa je ob upoštevanju veljavnega avtorskopravnega reda poskrbel, da ga lahko spoštujemo in poljubno število izvodov posamezne skladbe za naše mlade pevce brez stroškov naročimo pri založbi.

Vseh deset zanimivih skladb se na naših odrih veselimo, na koncertih, nastopih, revijah, snemanjih in tekmovanjih, a tudi na akademijah, proslavah in raznovrstnih prireditvah, ki bodo vokalno glasbo in književnost še tesneje povezale.

Spletni nakup >>