Kako do objave dosežka zbora s tekmovanja v tujini v reviji Naši zbori?

Ponovno vabimo vse zbore, ki se udeležujejo tekmovanj in festivalov v tujini, da uradne rezultate sporočajo na e-naslova urednistvo@nasizbori.si in mihela.jagodic@jskd.si, le tako jih bomo lahko objavili v reviji Naši zbori. Sporočil ne vpisujte med dogodke v napovednik Naših zborov, tudi ni dovolj, da jih objavite samo na svoji FB-strani ali v FB-skupinah, ampak jih pošljite po elektronski pošti na navedena naslova. Zapišite ime zbora in zborovodje, točen naziv in datum tekmovanja, naslov njegove spletne oz. FB-strani, navedite dosežek zbora in morebitne posebne nagrade ter priložite sliko (če se več zborov udeleži istega tekmovanja, priporočamo, da informacije združite).

Novica bo objavljena v rubriki ZBOROVSKE NOVICE, povzetek pa tudi na stalni strani DOSEŽKI ZBOROV. Zborovske novice redno delimo na FB-strani Naših zborov.