Obvestilo NUK o obveznih izvodih avdiovizualnih publikacij ter glasbenih in drobnih tiskov

V Sloveniji delujejo številni pevski zbori in skupine, kar priča o bogati tradiciji petja v našem prostoru. Mnogi zbori se odločijo za izdajo lastnih posnetkov, da se lahko trajno ohrani spomin na njihovo ustvarjalno delovanje. Še posebej je to pogosto ob jubilejih. Pri tem je pomembno, da izdajatelj oziroma (samo)založnik pozna tudi Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub).

Kadar je naklada posamezne publikacije (npr. CD, plakat, brošura, razglednica, glasbeni tisk ipd.) višja od petdeset izvodov, je treba poslati štiri izvode Narodni in univerzitetni knjižnici, skupaj z dobavnico v dveh izvodih. Oblika dobavnice ni predpisana, to je seznam gradiva, ki pa mora vsebovati podatke o izdajatelju – založniku ter podatke o poslanem gradivu: naslov dela, avtorja (npr. pevski zbor), (samo)založnika, leto izdaje in število poslanih izvodov.

V primeru izdaje publikacij s pomočjo javnih sredstev (sredstva Republike Slovenije, Evropske unije, lokalne skupnosti, javnega sklada, javne agencije ipd.), mora zavezanec za obvezni izvod poslati šestnajst obveznih izvodov. Naslov za predajo gradiva je:

Narodna in univerzitetna knjižnica

Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva

Leskoškova 12

p.p. 259

1000 Ljubljana

 

Dodatna pojasnila o obveznem izvodu najdete TUKAJ.