Poizvedba o skladbi Predpomladna pesem Lojzeta Lebiča

Skladatelj Lojze Lebič je pred leti napisal skladbo Predpomladna pesem za mladinski zbor na besedilo Karla Destovnika – Kajuha. Kasneje jo je priredil za mešani zbor in jo namenil enemu izmed slovenskih zborovodij v (predvidoma) velenjskem okolišu. Skladatelj išče rokopis te skladbe, ki ga žal sam nima. Kdor koli od bralcev, ki kaj ve o tej skladbi, naj to sporoči v uredništvo Naših zborov na urednistvo@nasizbori.si. Najbolje bi bilo, da pošlje skladbo v skenirani obliki. Vnaprej hvala.

Mitja Gobec – na prošnjo Lojzeta Lebiča