Poslovil se je Klavdij Koloini (1939–2019)

V 81. letu starosti je umrl Klavdij Koloini (1939–2019), zborovodja (PAZ Vinko Vodopivec, MePZ France Bevk iz Prvačine, MePZ Primorje iz Ajdovščine in predvsem Pevski zbor Lipa Ajdovščina – pozneje Moški pevski zbor Srečko Kosovel Ajdovščina, s katerim se je povzpel med vidnejše slovenske moške pevske zbore in z njim dosegal visoke uvrstitve na domačih in tujih tekmovanjih), organizator, ravnatelj Glasbene šole Ajdovščina, tajnik ZKO in KS Ajdovščina ter tajnik ZKO Nova Gorica. Njegova zasluga so nekatere pevske manifestacije, kot sta mednarodni festival Revolucija in glasba ter revija Primorska poje, bil je eden od utemeljiteljev Združenja pevskih zborov Primorske in tajnik te zveze od ustanovitve dalje, bil pa je tudi eden od pobudnikov, da je skladatelj Rado Simoniti uglasbil skladbo Vstajenje Primorske. Odlikovan je bil za delo na glasbenem področju in prejel zlato Gallusovo odličje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.