Slovenske zborovske izdaje 2010

___

ZVOČNE IZDAJE

Alenčice: ODPRIMO SVOJA SRCA (avtor besedil, melodij in aranžmajev Alenka Flis). Maribor: Vox Nova, 2010.

APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, zb. Urša Lah: LIBERA ME II: Reminiscence izročila v sodobni nordijski zborovski glasbi / Reminiscences in modern Nordic choral music. Zgoščenka. Ljubljana: APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, 2010.

Carmina Slovenica, dir. Karmina Šilec: MUSICA INAUDITA II. Zgoščenka. Maribor, Carmina Slovenica records, 2010.

ČarniCe, dir. Sebastjan Vrhovnik: JAGODNI IZBOR ZA ŽENSKI ZBOR. Ljubljana: ČarniCe, 2010.

Dekliški zbor sv. Stanislava, Škofjska klasična gimnazija Ljubljana, dir. Helena Fojkar Zupančič: IGRAJ KOLCE. Zgoščenka. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava, 2010.

Gimnazija Želimlje: Mešani mladinski pevski zbor, Dekliški pevski zbor, zb. Polona Stegu: EXULTATE!: za 20. rojstni dan. Zgoščenka. Ljubljana: Salve, 2010.

Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka, dir. Jožef Močnik: VABILO. Zgoščenka. Cerklje na Gorenjskem: Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka, 2010.

Komorni zbor Ave, dir. Andraž Hauptman: AVE »V ŽIVO«. Dvojna zgoščenka. Ljubljana: Komorni zbor Ave, 2010.

Mešani pevski zbor Anton Foerster, dir. Jože Trošt: MARIJA SKOZ’ ŽIVLJENJE. Zgoščenka. Zg. Stranje: Dream Studio Krt, 2010.

MePZ Zdravko Munih (Most na Soči): NAZAJ V PLANINSKI RAJ. (Zborovodje Marko Munih et al.). Zgoščenka. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, Koper: Regionalni RTV center Koper/Capodistria, 2010.

Moški pevski zbor Kapele, zb. Miha Haler: MLADOSTNE SANJE: 90 let. Dvojna zgoščenka. Kapele: KD Kapele, MoPZ Kapele; Zg. Stranje: Dream Studio Krt, 2010.

RADOVAN GOBEC, SKLADATELJ. Izbral in uredil Mitja Gobec. Zgoščenka. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč: Radio Slovenija, Program Ars, 2010.

Ljubljanski madrigalisti, zb. Mateja Kališnik: EVHARISTIČNO SRCE: cerkvene skladbe za mešani zbor, solo in orgle p. Hugolina Sattnerja. Sopran Pija Brodnik, tenor Vid Lesjak, orgle Polona Gantar. Zgoščenka. Ljubljana: Brat Frančišek, 2010.

Slovenski komorni zbor, zb. Mirko Cuderman: SLOVENSKA ZBOROVSKA GLASBA 52: Uroš Krek. Sopran Renata Vereš Klančič, alt Darja Vevoda, tenor Robert Kožar, bariton Rok Bavčar. Zgoščenka. Ljubljana: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2010.

Slovenski komorni zbor, zb. Mirko Cuderman: SLOVENSKA ZBOROVSKA GLASBA 56: Alojzij Geržinič, Marijan Gabrijelčič. Tenor Robert Kožar, bariton Matevž Kink. Zgoščenka. Ljubljana: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2010.

Slovenski oktet, um. vodja Jože Vidic: KAKTUS. Zgoščenka. Ljubljana: KD Slovenski oktet, 2010.

Sovodenjska dekleta (Ženska vokalna skupina), zb. Sonja Pelicon: METULJČEK. Zgoščenka. Sovodnje ob Soči: Kulturno društvo Sovodnje, 2010.

Šaleški APZ Velenje, zb. Danica Pirečnik: ŠALEŠKI APZ VELENJE. Zgoščenka. Velenje: Šaleški APZ Velenje, 2010.

Študentski pevski zbor Fakultete za upravo, zb. Fernando Mejías: PET LET DOBRE GLASBE. Zgoščenka. Ljubljana: ŠKD Fantastični utrip, Fakulteta za upravo, 2010.

OPZ RTV Slovenija, zb. Anka Jazbec: VIOLINČEK. Dvojna zgoščenka. Ljubljana, RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2010.

Vokalna akademija Ljubljana, dir. Stojan Kuret: VAL. Zgoščenka. Ljubljana, VAL – Vokalna akademija Ljubljana, 2010.

Vokalna skupina Ecce, dir. Andreja Martinjak: MARIJA, POMAGAJ NAM SLEHERNI ČAS. Orgle Marko Petrušič. Dvojna zgoščenka. Zg. Stranje: Dream Studio Krt; Brezje: Slovensko Marijino Narodno svetišče, 2010.

Zbor ljubljanskega semenišča, zb. Gregor Klančič: SKRIVNOST VERE. Zgoščenka. Ljubljana: Bogoslovno semenišče v Ljubljani: MKSBD-Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov, 2010.

Zbor Rečan, zb. Aldo Clodig: ZARNJE DUHA. Zgoščenka. Liesa / Liessa, Garmak / Grimacco (Udine): Kulturno društvo Rečan / Circolo culturale Rečan, 2010.

 

___

NOTNE IZDAJE

Chopin, Frédéric; prir. Gašper Jereb: ŻAL – ŽALOVANJE: za sopran ali tenor solo in mešani zbor (SATB) s klavirsko spremljavo / za sopran solo in moški zbor (TTBB) s klavirsko spremljavo / za visoke glasove (SSA) s klavirsko spremljavo / za enoglasje s klavirsko spremljavo D-dur / za enoglasje s klavirsko spremljavo E-dur (prevod v slovenščino Vito Primožič). Tržič: Astrum, 2010.

Florjanc, Ivan, prir.: POSLOVILNA: Zdaj smo delo dokončali: za mladinski ali ženski zbor (SAA) brez spremljave: slovenska ljudska, po napevu iz Polzele. Tržič: Astrum, 2010.

Fratnik Kobe, Nataša: PESMARICA. Štanjel: samozal., 2010.

Glavina, Bojan: GLASBENA PUSTOLOVŠČINA: zbirka 11 skladb na besedila Piroške Sič Birsa za otroški zbor s klavirsko spremljavo. Tržič: Astrum, 2010.

Habe, Tomaž: DESET ŠALJIVIH LJUDSKIH PESMI: za mešani zbor. 1. izd. Ljubljana: Kulturno društvo Mešani pevski zbor Lipa zelenela je …, 2010.

Harej, Zorko: VESELI RINGARAJA: pesmi za otroške in mladinske zbore s klavirsko spremljavo. Trst: ZCPZ i. e. Zveza cerkvenih pevskih zborov, 2010. (Samo za interno uporabo.)

Jereb, Gašper, prir.: JAMNIŠKA: za mešani zbor (SATB) brez spremljave: gorenjska ljudska. Tržič: Astrum, 2010.

Jericijo, Stanko: STANKO JERICIJO 1928–2007: solistične in zborovske skladbe: izbor iz zbranega dela (uredila David Bandelj in Ivan Florjanc; prevodi Katja Vončina). Gorica: Združenje cerkvenih pevskih zborov, 2010.

KOLAČKI ZA PEVCE: Skladbe za otroške zbore s spremljavo. 1. natis. Ljubljana, JSKD, 2010.

Makovac, Aleš: PRVA MLADINSKA MAŠA: za flavto, violino, pevski zbor in orgle. 1. natis. Novo mesto: samozal., 2010.

Mirk, Vasilij, prir.: DEČVA, TO ME POVEJ: za mešani zbor (SATB div) brez spremljave: rožanska ljudska po zapisu O. Deva. Tržič: Astrum, 2010.

Mirk, Vasilij: NA TRGU: za nizke glasove (TTBB div) brez spremljave (besedilo Dragotin Kette). Tržič: Astrum, 2010.

Mirk, Vasilij, prir.: ŠE ROŽ’CE SO ŽALOVALE: za sopran in tenor solo in mešani zbor (SATB div) brez spremljave: koroška ljudska. Tržič: Astrum, 2010.

Mirk, Vasilij, prir.: ŠTIRI LJUDSKE PESMI IZPOD POHORJA: za nizke glasove (TTBB div) brez spremljave: slovenske ljudske pesmi. Tržič: Astrum, 2010.

Močnik, Janez: OTROŠKE PESMI NA STIHE TONČKE PERČIČ: za visoke glasove s klavirsko spremljavo. 1. natis. Tržič: Astrum, 2010.

Petek, Anton: PRVA MAŠA: za moški zbor. 1. natis. Maribor: Pro-Andy, 2010.

Rode, Franc: LAUDEMUS DOMINUM: faksimile po izvirnih notnih rokopisih: skladbe za klavir, samospevi in zborovska dela / composizioni per pianoforte, canto solo e coro (prevodi v italijanščino Sergij Pahor). Kranj: Trajanus, 2010.

Vodopivec, Boris: MANTRAS FOR YOUTH CHOIR / Mantre za mladinski pevski zbor. Dornberk: samozal., 2010.

Vodopivec, Boris: SKLADBE ZA MLADINSKI PEVSKI ZBOR. Dornberk: samozal., 2010.

Volarič, Hrabroslav: NOS: za moški zbor (TTBB) brez spremljave. Tržič: Astrum, 2010.