Slovenske zborovske izdaje 2011

___

ZVOČNE IZDAJE

Carinthia Cantat, Mešani komorni zbor, zb. Tone Gašper: 15: PETNAJSTNICA. Zgoščenka. Slovenj Gradec: Carinthia Cantat, 2011.

Carmina Slovenica, dir. Karmina Šilec: BALKANIKA. Zgoščenka. Maribor, Carmina Slovenica records, 2011.

Carmina Slovenica, dir. Karmina Šilec: AMERICAS. Zgoščenka. Maribor, Carmina Slovenica records, 2011.

Carmina Slovenica, dir. Karmina Šilec: PROŠNJA ZA BESEDE: slovensko duhovno snovanje. Zgoščenka. Maribor: Carmina Slovenica records, 2011.

JANEZ KUHAR: VESELA HIŠICA: 100 pesmic za 100 let. (Pojejo Cicibani, Otroški in Mladinski zbor RTV Ljubljana/Slovenija, zborovodje in dirigenti Janez Kuhar, Krunoslav Cipci, Matevž Fabjan, Anka Jazbec. Dvojna zgoščenka. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč: Radio Slovenija, Program Ars, 2011.

KAJ PA TI PISKAŠ: slovenske ljudske. Zgoščenka. Maribor: Obzorja: Helidon, 1996, 2011. Izvajalci: Otroški zbor RTV Slovenija, zb. Matevž Fabijan, Janez Kuhar; Otroški zbor OŠ Sp. Šiška, zb. Metka Pušenjak; Otroški zbor OŠ Mihe Pintarja Tolede, Velenje, zb. Anica Pukl; Otroški zbor Pionirskega doma, zb. Miro Kokol.

Komorni zbor Limbar, zb. Tomaž Pirnat: ŽE SPET CVETIJO LIMBARJI. Zgoščenka. Moravče: KID Limbar Moravče, 2011.

Komorni zbor RTV Slovenija, dir. Sebastjan Vrhovnik: PROTESTANTSKI NAPEVI. Zgoščenka. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč: Radio Slovenija, Program Ars, 2011.

MePZ Sv. Jurij (Stari trg pri Ložu), zb. Valerija Žabkar: MARIJA, S TEBOJ NA TEJ POTI: Pesmi iz Schönstatt. Zgoščenka. Berg Schönstatt (Nemčija): Institut Schönstattskih Marijinih sester za izobraževanje deklet in odraslih, 2011.

Moški pevski zbor Valentin Vodnik, zb. Anastasia Purič: DA BI IZ MOJE PESMI: Nacjotu v spomin ob 10-letnici smrti. Zgoščenka. Dolina pri Trstu: MoPZ Valentin Vodnik, 2011.

NOVI AKORDI: 1901–1914. Izbor skladb. Zgoščenka. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč: Radio Slovenija, Program Ars, 2011.

Osnovna šola Grm (Novo mesto): Otroški pevski zbor et al., zb. Antonija Rozman, Sonja Čibej: OŠ GRM POJE 2007–2011. Zgoščenka. Novo mesto: OŠ Grm, Novo mesto, 2011.

Osnovna šola Toma Brejca (Kamnik), zb. Mateja Kališnik: RASTEMO Z GLASBO. Zgoščenka. Stranje: Dream Studio Krt, 2011.

Osojnik, Melita: MELITA, NAUČI ME PESMICO 3. Zgoščenka. Ljubljana: Glasbeno gledališče Melite Osojnik, 2011.

Osojnik, Melita: OD IZVIRA DO MORJA. Besedila pesmic J. Stritar et al., glasba J. Bitenc et al. Zgoščenka. Ljubljana: Glasbeno gledališče Melite Osojnik, 2011.

Plamen, kanadsko-slovenska vokalna skupina, zb. Marija Ahačič Pollak: TEČEJO, TEČEJO NITKE. Zgoščenka. Toronto, Plamen, 2011.

Vokalna skupina Snežet: SLOVENSKI SMO FANTJE, OD SOČE DOMA. Zgoščenka. Most na Soči: Vokalna Skupina Snežet, 2011.

Vox Carniolus (Mešani pevski zbor), dir. Michele Josia: INSIEME / SKUPAJ: Vox Carniolus live. Zgoščenka. Jesenice: KD Vox Carniolus, 2011.

Zbor sv. Nikolaja Litija, dir. Helena Fojkar Zupančič: ENO DREVCE. Zgoščenka. Litija: Zbor sv. Nikolaja Litija, Društvo Nova kultura Litija, 2011.

Združeni pevski zbori (Banovci, Beltinci, Biserjane, Bolehnečici, Bratonci), zb. Felicita Heric Taškov: PRIŠLA BO POMLAD. Zgoščenka. Veržej: Salezijanski mladinski center Veržej; Ljubljana: Salve, 2011.

 

___

NOTNE IZDAJE

Bartha, Lea: MISSA BARTHA: maša za mladinski mešani pevski zbor. Ljubljana: Salve, 2011.

FANTOVSKE PESMI (zapisal Janez Močnik). Ljubljana: JSKD, 2011.

Glavina, Bojan, prir.: PETELINČEK JE NA GORO ŠEL: slovenska ljudska: enoglasno s spremljavo sopran in alt ksilofona, zvončkov, agoga in klavirja. Tržič: Astrum, 2011.

JES PA PUEBA NEČ NEMAM: priredbe in obdelave rožanskih ljudskih pesmi za ženski, dekliški in mladinski zbor (zbral in uredil Mitja Gobec). 1. izd. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva založba, 2011.

Radovan Gobec et al.: KAJ DELAJO PALČKI POZIMI? 38 otroških pesmic s klavirsko spremljavo (besedila Neža Maurer). Škofja Loka: Knjižnica Ivana Tavčarja, 2011.

Mauri, Štefan: SLOVENSKA MAŠA: za ženski zbor in orgle: ob 250-letnici Marijaceljske Marije. Kanal ob Soči: samozal. Š. Mauri, 2011.

Merkù, Pavle: OTROŠKE LJUDSKE PESMI SLOVENCEV V ITALIJI: izdaja za večglasno petje v osnovni šoli / Canti popolari infantili degli Sloveni in Italia: elaborati a più voci per la Scuola dell’ obbligo (prevodi v italijanščino in iz italijanščine Janko Ban). 1. natis. Tržič: Astrum, 2011.

OB TABORNEM OGNJU: Borbene in partizanske pesmi za mešane zbore / za mladinske in ženske zbore / za moške zbore: ob 70. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte (ur. Mitja Gobec). Ljubljana: Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, 2011.

Petek, Anton: ŠTIRJE LAHKI MAŠNI SPEVI: za mešani zbor. 1. natis. Mozirje: samozal. A. Petek, 2011.

POTUJOČA MUZIKA: Triglasne skladbe za visoke enake glasove: za mladinske, dekliške in ženske zbore. 1. natis. Ljubljana: JSKD, 2011.

Quaggiato, Patrick: ZASADI SI DREVO: štiri pesmi za mladinski pevski zbor a cappella in z instrumentalno spremljavo (besedilo Franjo Rojec). Ljubljana: Glasbena matica, 2011.

Vulc, Tadeja: BELA VRANA: tri pesmi za mladinski pevski zbor a cappella. Ljubljana: Glasbena matica, 2011.