Slovenske zborovske izdaje 2014

___

ZVOČNE IZDAJE

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem: Sonority. Zgoščenka. dirigent, conductor Ambrož Čopi. Koper: Študentska organizacija Univerze na Primorskem, 2014.

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, zb. Andreja Tomažič Hrvatin, Ambrož Čopi: Tebe pojem: pravoslavna zapuščina primorskih skladateljev. Zgoščenka. Koper: ŠOUP, 2014.

APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, dir. Sebastjan Vrhovnik: Večni čas v hip ujet. Zgoščenka. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2014.

Bitenc, Janez: Tinko polovinko. Zgoščenka. Izvaja Otroški pevski zbor OŠ Domžale, zb. Metka Pichler. Maribor: Obzorja, Glasbeno založništvo Helidon, 2001, 2014.

Celjski oktet: 35 let Zgoščenka. Celje: samozal. Kulturno društvo Celjski oktet, 2014.

Gorenjski oktet,  um. vodja Andrej Ropas: BOŽIČNE PESMI. Kranj: samozaložba, 2014.

Slovenski komorni zbor, dir. Martina Batič: Čopi, Ambrož: Sanjam. Zgoščenka. Koper: samozal. A. Čopi (Zbrana dela. Musica profana 1), 2014.

Döžnjek zlati pun je vlati: Zgoščenka.: zvočni odsevi mojega kraja: Slovenija. OPZ Grlice OŠ Fokovci, zb. Mojca Györek Karas, zasnovala in uredila, concepted and edited by Albinca Pesek. Ljubljana: Savitri Albinca Pesek, 2014.

Gallina (pevska skupina): Kurje gospe Zgoščenka. / Gallina, umetniška vodja Ana Erčulj, producent in mastering Daniel Svenšek. Ljubljana: Gallina, 2014.

Grudnove šmikle: Grudnove šmikle Zgoščenka. / zborovodkinja Marjeta Naglič. Železniki: Grudnove šmikle, 2014.

Koroški akademski pevski zbor Mohorjan: Naših 15 let Zgoščenka. / Koroški akademski pevski zbor Mohorjan, dirigentka Helena Buhvald Gorenšek, oblikovanje in fotografije Uroš Grabner. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2014.

Lazar, Milko: Štiri črne mravljice Zgoščenka. / avtorja glasbe Milko Lazar in Nino de Gleria, avtorica besedil Anja Štefan. Ljubljana: Lutkovno gledališče, 2014.

Makor, Andrej: Fantazije Zgoščenka. / Andrej Makor. Koper: Študentska organizacija Univerze na Primorskem, 2014.

Mešani pevski zbor društva upokojencev (Mirna): 15 let Zgoščenka. / Mešani pevski zbor društva upokojencev Mirna. Mirna: Društvo upokojencev, 2014.

Mihelčič, Pavel: Svetlobni odsevi Zgoščenka. = Light reflections / Pavel Mihelčič. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev, 2014.. (Edicije DSS, 201498) (Ars Slovenica)

Moje drage dame: Sakura Zgoščenka. / pojejo Moje drage dame, priredbe Matjaž Jarc. Ljubljana: Hymnos, 2014.

Moški vokalni kvintet Aeternum: Moški vokalni kvintet Aeternum Zgoščenka. / umetniški vodja Andrej Tibaut. Črenšovci: Moški vokalni kvintet Aeternum, 2014.

Oktet Aljaž, um. v. Matej Lazar: Lepo nam je za5. Zgoščenka. Sv. Anton: Društvo Oktet Aljaž, 2014.

Oktet Zven: S pesmijo od Porabja do tržaške obale. Dvojna zgoščenka. Ljubljana: Oktet Zven, 2014.

Paletti, Silvana: Mali rug: glas neba. Zgoščenka. Priredbe za zbor Zvonka T. Simčič, inštrumentalne priredbe Blaž Grm. Podnart: Klopotec, Medvode: Kulturno umetniško društvo Zbilje, 2014.

Partizanski pevski zbor, zb. Franc Gornik in Milivoj Šurbek: Najboljše pesmi. Zgoščenka. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2014.

Pella, vokalna skupina: Pellino trojstvo: zvočna obredja Makedonije. Zgoščenka. Priredbe Ljuben Dimkaroski. Ljubljana: samozal. L. Dimkaroski, 2014.

Perpetuum Jazzile: The Show: live in Arena. Zgoščenka. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2014.

Pevski zbor Mlada srca, zb. Rezka Petek in Jožica Pušnik: Pevski zbor Mlada srca: ob 10. obletnici delovanja. Zgoščenka. Ravne na Koroškem: Društvo Sožitje Mežiške doline, 2014.

Škofjeloški oktet: Imel sem ljubi dve. Zgoščenka. Škofja Loka: Škofjeloški oktet, 2014?.

Tome, Janez: Šelestenje sanj. Zgoščenka. Skladatelj Janez Tome, Sorške kresnice. Sora: Kulturno umetniško društvo Oton Župančič, 2014.

Violinček: 22 otroških pesmi, pesmarica, instrumentali, igra spomin. Dvojna zgoščenka. OPZ RTV Slovenija, zb. Anka Jazbec, instrumentalisti RTV Slovenija, dirigent Lojze Kranjčan, ur. Matej Jevnišek in Mojca Menart. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP Založba kakovostnih programov, 2014.

 

___

NOTNE IZDAJE

Bitenc, Janez: Pisani klobuček. Ilustrirala Jelka Reichman, notografije Gal Hartman. Dodan zvočni zapis. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Murenček), 2014.

Čopi, Ambrož, prir.: Dajte novici na kolač (Dajte, dajte na kolač): for low voices (TTBB) unaccompanied, slovene folk-song from sv. Peter (Istra). Tržič: Astrum, 2014.

Habe, Tomaž: Gusarji: pesmi s klavirsko spremljavo za otroške in mladinske zbore. Ur. Mihela Jagodic, notografija Tomaž Pirnat. Ljubljana: JSKD, 2014.

Lebič, Lojze: Hvalnica svetu: za mešani zbor in inštrumente. Besedilo Branko Miljković. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Edicije DSS, št. 1281), 2014.

Makor, Andrej: Ti meni svetlo sonce: za enake nizke glasove (TTBB) brez spremljave. Besedilo Simon Gregorčič. Tržič: Astrum, 2014.

Munih, Marko: Veseli pastir: priredbe ljudskih in ponarodelih pesmi za mešani zbor. Ljubljana: JSKD; Nova Gorica: ZKD Zveza kulturnih društev (Sozvočja Posočja, zv. 3), 2014.

Andrej Makor prir.: Oh, Danny Boy: for soprano and tenor solo and mixed choir (SATB div.) unaccompanied. Text Frederic Edward Weatherly. Tržič: Astrum (Zbirka posvetne zborovske glasbe), 2014.

Simoniti, Rado: Preproste besede: zborovske skladbe za mešane, moške in ženske zbore. Izbral in uredil Mitja Gobec. Ljubljana: JSKD (Izbrana dela slovenskih skladateljev, št. 45), 2014.

Sojar Voglar, Črt: Ave Maria: for mixed choir (SATB div) unaccompanied, text in Latin Antiphon for vespers, Salutation Angelica, Luke 1:28.42 & 13th century. International ed. Tržič: Astrum, 2014.

Sojar Voglar, Črt: Ave Maria: za mešani zbor (SATB div) brez spremljave, besedilo v latinščini antifona za večernice Salutation Angelica, Lk 1:28.42 & vir iz 13. stol. Slovenska izd. Tržič: Astrum, 2014.

Sojar Voglar, Črt: Oče naš: za enake nizke glasove (TTBB) brez spremljave, svetopisemsko (liturgično) besedilo v slovenščini Matej 6:9-13. Tržič: Astrum, 2014.

Volarič, Hrabroslav: Poziv k petju: izbrani mešani in dekliška zbora. Izbor Stojan Kuret in Ambrož Čopi, ur. Silva Seljak. Ljubljana, Tolmin: JSKD (Sozvočja Posočja, zv. 2; Izbrana dela slovenskih skladateljev, št. 44), 2014.

Vulc, Tadeja: Srčeva: za dva visoka glasova (SA) in telesno tolkalo (udarci ob prsi) s klavirsko spremljavo. Besedilo Simona Kopinšek. Tržič: Astrum, 2014.

Vulc, Tadeja: Vodometi (iz kantate Stara Ljubljana): za mešani zbor: for mixed choir. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Edicije DSS. Muzicija, št. 164), 2014.

 

___

DRUGE PUBLIKACIJE

Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj: 45 let. Kranj: Akademski pevski zbor France Prešeren, 2014.

Skitek, Vinko: 50 let Moškega pevskega zbora Šentanelski pavri. Z dodano zgoščenko. Prevalje: KD Moški pevski zbor Šentanelski pavri, 2014.

24.revija Zagorje ob Savi 2014: državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov. Programska knjižica. Ljubljana: JSKD, 2014.

Sozvočenja 2014: regijski tematski koncerti srednješolskih in odraslih zasedb. Programska knjižica. Ljubljana: JSKD, 2014.

Sozvočenja 2014, sklepni koncert izbranih zborov s tematsko oblikovanimi sporedi v počastitev svetovnega dneva zborovskega petja. Programska knjižica. Ljubljana: JSKD, 2014.