Slovenske zborovske izdaje 2017

___

ZVOČNE IZDAJE

APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, dir. Jerica Gregorc Bukovec: ZVENENJA SLOVENIJE: In memoriam Pavle Merkù. Dvojna zgoščenka. Ljubljana: APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, 2017.

Bitenc, Janez: PESMI O ZIMI IN DEDKU MRAZU. Zgoščenka. Maribor: Obzorja, glasbeno založništvo Helidon, 2017.

Bryars, Gavin: LAUDE CORTONESE: Marijine pesmi po srednjeveški paraliturgični glasbi iz Toscane. Zgoščenka. Ansambel ¡Kebataola!; umetniška vodja Karmina Šilec. Maribor: Carmina Slovenica, 2017.

Moje drage dame: ROSA: Tradicionalne pesmi različnih narodov za ženski zbor s spremljavo. Prir. Matjaž Jarc. Zgoščenka. Ljubljana: Hymnos, 2017.

MPZ Jurij Vodovnik, Zreče, zb. Mojce Koban Dobnik: MEŽNARJEVA KANTATA: O ljudskem pesniku Juriju Vodovniku, pojočem mežnarju in tkalcu. Zgoščenka. Po Vodovnikovih pesmih priredil Anton Gričnik, uglasbil Ivan Kociper. Gorenje: G. Gorjup, 2017.

OPZ in MPZ OŠ Alojzija Šuštarja, umetniški vodji Nadja Janežič in Tadeja Kreča: GLEJ, ZVEZDICE BOŽJE: slovenske božične pesmi za otroke. Zgoščenka.Ljubljana: Družina, 2017.

Osnovna šola Mislinja: GLASBENI UTRIP. Zgoščenka. Izvajajo OPZ 1. Triade OŠ Mislinja, OPZ POŠ Dolič, MPZ OŠ Mislinja, Vokalna skupina OŠ Mislinja. Mislinja: Osnovna šola, 2017.

Pegazove muze, zb. Kaja Bicskey: AMUSING: Ko se te dotakne navdih. Zgoščenka. Rogaška Slatina: KD APZ Rogaška Slatina, 2017.

Pevska skupina Kresn’: IZ SRC NAPEV KREPAK. Zgoščenka. Most na Soči: Pevska skupina Kresn’, 2017.

Postružki, OPZ Župnije Ljubljana Sveti Križ, zb. Marta Movrin: ČE IMATE USTA. Zgoščenka. Ljubljana: Emanuel, 2017.

OPZ RTV Slovenija, zb. Anka Jazbec, MPZ RTV Slovenija, zb. Tomaž Pirnat: VIOLINČEK: 23 otroških pesmi z instrumentali. Zgoščenka. Izvajajo še Big Band RTV Slovenija, Simfonični orkester RTV Slovenija, dir. Lojze Kranjčan in Matevž Goršič. Ur. Matej Jevnišek. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, Založba kakovostnih programov, 2017.

Zagorski oktet, umetniška vodja Urška M. Luzar: DOMOV V SLOVENSKI KRAJ. Zgoščenka. Zagorje: Studio Zlati zvoki, 2017.

Zbor sv. Nikolaja Litija, zb. Helena Fojkar Zupančič: JAZZLICE: slovenske božične pesmi, preoblečene v jazz ritme in harmonije. Zgoščenka. Prir. Samo Vovk, Barbara Grahor. Litija: Zbor sv. Nikolaja: Društvo Nova kultura, 2017.

Zbor sv. Nikolaja Litija, zb. Helena Fojkar Zupančič, Tone Potočnik: PUER EST NATUS: skrivnost božiča v gregorijanskem koral. Zgoščenka. Litija: Zbor sv. Nikolaja: Društvo Nova kultura, 2017.

 

___

NOTNE IZDAJE

Bec, Tine: Ave, maris stella: for mixed choir (SATB div.) unaccompanied. Tržič: Astrum, 2017.

Čeru, Oto: S pesmijo v čas srebrnih las/ Oto Čeru. Dravograd: Dravit, 2017.

Didaktično gradivo za mladinske pevske zbore v šolah: partiture za glasbeno-plesni dogodek Zborovski BUM 2017. Ur. Inge Breznik, Damijan Močnik, Vito Primožič. Ljubljana: ZRSŠ, 2016.

Gabrieli, Giovanni: Hodie Christus natus est: for eight part mixed choir (SATB SATB) a cappella, text in Latin from the vesper service for Christmas day & part of mass ordinary. Tržič: Astrum (Zbirka božičnih skladb), 2017.

Gruber, Katja: Ljudske za mladinski zbor 1. Velenje: K. Gruber, 2017.

Gruber, Katja: Ljudske za otroški zbor 1. Velenje: K. Gruber, 2017.

Gruber, Katja: Umetne za otroški in mladinski zbor 1. Velenje: K. Gruber, 2017.

Habe, Tomaž: Ura je na morje šla. Besedilo Ivan Sivec, ilustriral Zvonko Čoh. Priložena zgoščenka, izvaja OPZ OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica pri Mariboru, zb. Mira Prel. Ljubljana: Mladinska knjiga založba, 2017.

Makor, Andrej: Angelus ad pastores ait: for unaccompanied mixed choir (SSAATTBB div.) Latin text (and Gregorian chant melody) from the Liber Usualis (1961). Tržič: Astrum, 2017.

Makor, Andrej, prir.: Je lepa gorica: št. 2 iz: De sak bo vidu an bo slišu: za mešani zbor (SATB div.) brez spremljave / slovenska ljudska pesem iz Škednja pri Trstu, prir. Andrej Makor. Tržič: Astrum, 2017.

Makor, Andrej: Omnia sol temperat: for mixed choir (SATB div.) unaccompanied, text in Latin from Carmina Burana, no. 136. Tržič: Astrum (Zbirka posvetne zborovske glasbe), 2017.

Makor, Andrej, prir.: Pozimi pa rožice ne cveto: za moški zbor (TTBB div.) brez spremljave, slovenska ljudska pesem Tržič: Astrum, 2017.

Makor, Andrej, prir.: Rožmarin se m’ je posušu: št. 3 iz: De sak bo vidu an bo slišu: za mešani zbor (SATB) brez spremljave, primorska ljudska pesem iz Velike Bukovice pri Ilirski Bistrici. Tržič: Astrum, 2017.

Makor, Andrej, prir.: Voda Rajna: št. 1 iz: De sak bo vidu an bo slišu: za mešani zbor (SATB) brez spremljave, slovenska ljudska pesem (romarska) iz Plestišč v Beneški Sloveniji. Tržič: Astrum (Zbirka posvetne zborovske glasbe), 2017.

Makor, Andrej, prir.: Zvečir se ga napije: št. 4 iz: De sak bo vidu an bo slišu: za mešani zbor (SATB div.) brez spremljave, slovenska ljudska pesem iz Štoblanka v Benečiji. Tržič: Astrum, 2017.

Marenzio, Luca: Leggiadrissima eterna Già le muse: for six part mixed choir (SSAATB) a cappella, text in Italian unknown author. Tržič: Astrum (Zbirka posvetne zborovske glasbe), 2017.

Potujoča muzika 4: skladbe za visoke enake glasove (SA in SSA). Zbrala in uredila Mihela Jagodic. Ljubljana: JSKD, Tržič: Astrum, 2017.

Sojar Voglar, Črt: O magnum mysterium: for mixed choir (SATB div), unaccompanied, text in Latin Matin responsory (Lesson IV) for Christmas Day. Tržič: Astrum, 2017.

Vovk, Samo, prir.: Ta na Solbici: SATB. Prevod v rezijanščino L. Jenče, S. Paletti, M. Šekli. Kranj: Gimnazija, 2017. Prirejeno po originalu za ženski pevski zbor Carmen Manet.

Vovk, Samo, prir.: Ta na Solbici: SSAA. Prevod v rezijanščino L. Jenče, S. Paletti, M. Šekli. Kranj: Gimnazija, 2017.

 

___

DRUGE PUBLIKACIJE

Bizjak, Marina: Vokalna tehnika v adolescenci: doktorska disertacija. Akademija za glasbo UL, Oddelek za glasbeno pedagogiko. Ljubljana, 2017.

Kukovič, Roman: Tisti njihovi srebrni glasovi: zgodba o delovanju mladinskega pevskega zbora Trboveljski slavček od leta 1927 do leta 1941. Brežice: Primus (Zbirka Avtorji), 2017.

Sem pevec in peti vse mi je na sveti: zbornik ob 20-letnici MePZ sv. Tilna Besnica: 1997–2017. Ur. Janez Fabijan. Besnica pri Kranju: KD Jožeta Paplerja, MePZ sv. Tilna, 2017.

Prijateljstva most: 40 let MePZ Kulturno-umetniškega društva SCT. Zbral in uredil Silvo Klemenčič. Ljubljana: Kulturno-umetniško društvo SCT, 2017.

14.Mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus Maribor 2017. Programska knjižica. Ljubljana: JSKD, 2017.

Mešani pevski zbor Obala Koper: MePZ Obala Koper: 40 / uredniški odbor Danijela Škergat Toškan … et al., ilustracije Helena Mašera, Martina Grižančič, fotografije MePZ Obala. Koper: Kulturno društvo Mešani pevski zbor Obala, 2017.

Mešani pevski zbor Štefana Kovača Murska Sobota, 50 let: brošura ob 50. obletnici pevskega zbora. Ur. Jožef Brunec et al.. Murska Sobota: Društvo mešani pevski zbor Štefana Kovača, 2017.

Petdeset: 50 let organiziranega petja v Libeličah: 1966-2016: zbornik dokumentov, podatkov, zapisov, spominov in fotografij o pevski dejavnosti v Libeličah. Libeliče: Kulturno-prosvetno društvo, 2017.

Pevsko društvo invalidov in upokojencev (Logatec): 30 let pevskih spominov: Pevsko društvo invalidov in upokojencev Logatec: zbornik ob 30-letnici Pevskega zbora Društva invalidov in upokojencev Logatec / avtor kronologije Vinko Aleksander, soavtorica arhiv Zvonka Urbas, urednik Marcel Štefančič. Logatec: Pevsko društvo invalidov in upokojencev: JSKD RS, OI, 2017.

Regijska tekmovanja odraslih pevskih zasedb 2017. Programska knjižica. Ljubljana: JSKD, 2017.

Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov 2017. Programska knjižica. Ljubljana: JSKD, 2017.

Slokar Bajc, Alenka Osnove vokalne tehnike s podporo funkcionalne vadbe za doseganje pravilne kontrole preponskega dihanja. Ljubljana: Salve, 2017.