Slovenske zborovske izdaje 2018

___

ZVOČNE IZDAJE

Akademski pevski zbor Maribor, zb. Tadeja Vulc: ZVEN NAŠEGA ODRA. Zgoščenka. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018.

Carmen manet, zb. Primož Kerštanj: APOLLO 18. Zgoščenka. Kranj: KD Carmen manet, 2018.

MePZ Akademije za glasbo v Ljubljani, dir. Sebastjan Vrhovnik: FERJANČIČ, FRAN: OJ SLAVLJENEC DANAŠNJI: slovenska pesem za rojstni dan. Zgoščenka. Ljubljana: samozaložba, 2018.

Komorni zbor KGBL, zb. Ambrož Čopi: CREDO. Zgoščenka. Ljubljana: Konservatorij za glasbo in balet, 2018.

Kvartet Karik: PISEMCE. Zgoščenka. Tolmin: Kvartet Karik, 2018.

MePZ Pentakord, zb. Lilijana Stepic: KJER JE SONCE, TAM JE PESEM! Zgoščenka. Zgornje Stranje: Dream studio Krt, 2018.

Oktet Deseti brat, um. vodja Milivoj Šurbek: TEBI POJEM. Zgoščenka. Zgornje Stranje: Dream studio Krt, 2018.

OPZ in MPZ OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok, zb. Marija Montanič: PESEM NAS ZDRUŽUJE. Zgoščenka. Ljubljana: Nika Records, 2018.

Pevke Akademske folklorne skupine France Marolt, vodja pevskih skupin Adriana Gaberščik: ENO PESEM HOČ’MO PETI: slovenska ljudska pesem skozi praznično leto. Zgoščenka. Ljubljana: Akademska folklorna skupina France Marolt, 2018.

MePZ Akademije za glasbo v Ljubljani, dir. Sebastjan Vrhovnik: Stanič, Žiga: BOJ NA POŽIRALNIKU. Zgoščenka. Ljubljana: samozaložba, 2018.

OPZ RTV Slovenija, zb. Anka Jazbec; MPZ RTV Slovenija, zb. Tomaž Pirnat: VIOLINČEK. Zgoščenka. Ur. Matej Jevnišek. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018.

Ženski komorni zbor ČarniCe, zb. Monika Fele: CIRCUM TEMPUS. Zgoščenka. Ljubljana: samozaložba, 2018.

 

___

NOTNE IZDAJE

Bec, Tine: UBI CARITAS ET AMOR: for soprano and alto solo with mixed choir (SATB div) a cappella; text in Latin Antiphon for the Holy Thursday. Tržič: Astrum, 2018.

Bitenc, Janez: PISANI KLOBUČEK. Notna slikanica z dodano zgoščenko. Ilustrirala Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2018.

Gruber, Katja: UMETNE ZA OTROŠKI IN MLADINSKI ZBOR 2. Notna zbirka. Velenje: K. Gruber, 2018.

Habe, Tomaž: RONDO HREPENENJA: uglasbitve umetniške besede Ivana Cankarja; skladbe za zbore in samospevi. Vrhnika: JSKD OI Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja, Občina Vrhnika, 2018.

Ivačič, Samo: DEČEK IN SONCE. Besedila Srečko Kosovel. Kovača Vas: samozaložba, 2018.

Kropivšek, Anton J., prir.: I’VE GOT PEACE LIKE A RIVER, črnska duhovna: za troglasni mladinski zbor s klavirsko spremljavo. Tržič: Astrum, 2016.

KITICA MOJIH: Uglasbitve pesmi Rudolfa Maistra Vojanova. Ur. Mitja Gobec. Ptuj: Društvo general Maister, 2018.

Lebič, Lojze: BOŽIČNE ZGODBE / CHRISTMAS FABLES: kantata za solista, dva zbora in orkester. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Edicije DSS 2170), 2018.

Mihael Strniša: OKTET 9 V NOTAH: zbirka priredb. Celje: Društvo za povezovanje dijakov, učiteljev in prijateljev Gimnazije Celje Center, 2018.

Reichenberg, Mitja: CANKARJEVI UTRINKI: pet skladb za otroški in mladinski zbor ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja. Besedilo Ivan Cankar. Ljubljana: ZRSŠ (Glasba v šoli in vrtcu. Notna priloga, 21, št. 3), 2018.

SO PTIČICE ZBRANE. Izbrala in uredila Metka Pušenjak, ilustrirali Ana Zavadlav et. al. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2018.

Sojar Voglar, Črt: AVE VERUM CORPUS NATUM: za mešani zbor (SATB div.) a cappella. Tržič: Astrum (Zbirka duhovne zborovske glasbe), 2018.

Šček, Ivan: DESET OTROŠKIH ŠALJIVK: za glas ali enoglasni otroški zbor in klavir. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Edicija DSS, št. 282), 2018.

TA LUŠTNE LJUDSKE. Za predšolske in otroke do 9. leta. Izbrala in uredila Metka Pušenjak, ilustriral Zvonko Čoh, izvaja OPZ OŠ Majde Vrhovnik iz Ljubljane, zb. Polona Guček Skrbinek. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2018.

Vulc, Tadeja: DEŽNIKI: za solistke (SA) in dekliški zbor (SSAA), telesna tolkala in dežnike. Besedilo Niko Grafenauer. Tržič: Astrum (Zbirka posvetne zborovske glasbe), 2018.

Vulc, Tadeja: KRALJESTVO GLASBE: glasbeno didaktično delo za otroke, različica za soliste in troglasni otroški ali mladinski zbor s spremljavo klavirja in tolkal. Besedilo Tadeja Vulc. Tržič: Astrum, 2018.

Vulc, Tadeja: O SAPIENTIA: za ženski zbor (SSAA div.) a cappella. Tržič: Astrum (Zbirka duhovne zborovske glasbe), 2017–2018.

Vulc, Tadeja: POD TO GORO ZELENO: trojna suita 12 skladbic za otroški zbor s spremljavo: različica za otroški zbor s klavirsko spremljavo. Besedilo Anja Štefan. Tržič: Astrum, 2018.

 

___

DRUGE PUBLIKACIJE

Moški pevski zbor Laško: PESEM JE BOGASTVO, NIHČE TI JE NE MORE VZETI, LAHKO PA JO VSAKEMU PODARIŠ: Moški pevski zbor Laško, 90 let. Besedilo Tomaž Majcen. Laško: Društvo Moški pevski zbor, 2018.

Slokar Bajc, Alenka: OSNOVE VOKALNE TEHNIKE S PODPORO FUNKCIONALNE VADBE ZA DOSEGANJE PRAVILNE KONTROLE PREPONSKEGA DIHANJA. Ljubljana: Salve, 2018.

UGLASBITVE PESMI RUDOLFA MAISTRA – VOJANOVA. Zbral in uredil Mitja Gobec. Maribor: Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra, 2018.

50.OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZASEDB OBČINE LOGATEC 2018: tematski koncerti ob 90-letnici rojstva skladatelja Jakoba Ježa. Besedila Mitja Gobec et al., ur. Tanja Pina Škufca. Logatec: JSKD OI Logatec, 2018.

30-LETNICA ZBORA IVANA CANKARJA VRHNIKA. Zbrala in uredila Helena Hren Vencelj. Vrhnika: Pevsko društvo Ivana Cankarja, 2018.

26.REVIJA ZAGORJE OB SAVI 2018, 50 LET: državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov. Programska knjižica. Ljubljana: JSKD, 2018.

SODOBNO ZBOROVSTVO KOT MOTIV SKLADATELJEM IN ZBOROVODJEM TER IZZIV IZOBRAŽEVALNEMU SISTEMU: posvečeno 90-letnici skladatelja Jakoba Ježa. Mednarodni znanstveni simpozij, Akademija za glasbo v Ljubljani. Ur. Tina Bohak Adam. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2018.

49.TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI STIČNI 2018: O kresi se dan obesi. Brošura. Ur. Matej Šteh, Ilija Bregar. Šentvid pri Stični: Tabor slovenskih pevskih zborov, 2018.

25.TEKMOVANJE SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV NAŠA PESEM 2018. Programska knjižica. Ljubljana: JSKD, 2018.

30.TEKMOVANJE ZA VELIKO ZBOROVSKO NAGRADO EVROPE, Maribor, 2018 / 30th European Grand Prix for choral singing, Maribor, 2018. Programska knjižica. Ljubljana: JSKD, 2018.