26. svetovni dan zborovskega petja, nedelja 8. december 2019

»POJTE, VSI ZBORI TEGA SVETA!

Naj glasovi vaši vode zdramijo kipeče,
naj pogasijo divje ognje in grmade.
Naj petje vaše seje tisočero cvetje,
prekrije naj bojišča, ustavi vse morije!
Preorjite vsa polja za ljubezni seme,
da želi bomo žlahtne upanja plodove.
O svobodi pojte, tiranske zlomite okove!
O enakosti zapojte, naj revščina ne bo krivično breme,
o bratstvu pojte v krajih in deželah tistih,
kjer ljudje so plen sovraštva in zavisti.
K dobremu naj ta naš svet popelje vaše petje,
namesto vojne naj med nami vladal bo le mir,
naj iz sveta izgine v nič prepir!
Spoštujmo zemljo našo in darove njene,
naj zaradi rase ali barve ni nikjer razlike,
naj bomo bratje vsi in sestre, v čast omike,
veselo naj planet ob petju vašem diha zdaj svobodno.«

(Razglas ob svetovnem dnevu zborovskega petja, prevod: Peter Kuhar)

 

Na generalni skupščini Svetovne zborovske zveze IFCM v Helsinkih leta 1990 na Svetovnem simpoziju zborovske glasbe je bil sprejet predlog praznovanja mednarodnega dneva zborovskega petja. Od takrat je sodelovalo že več kot 15.000 zborov in milijoni pevcev z vsega sveta. Vsi zbori lahko sodelujejo tako, da pripravijo koncert, seminar, festival ali poljubno drugo zborovsko prireditev, na kateri je glavni poudarek na skupnem petju. Poglavitni namen dneva zborovskega petja je, da v glasbi ne iščemo le oblikovne popolnosti in poustvarjalne lepote, temveč z združenimi močmi slavimo solidarnost, mir in razumevanje.

Več: http://worldchoralday.org/