Izšel je katalog glasbenih del Jakoba Ježa

Ob skladateljevi 90-letnici je izšel katalog vseh njegovih glasbenih del, ki ga je zbral in uredil Mitja Gobec, izdala in založila glasbena založba Astrum, Tržič, zanjo Vito Primožič, glasbeni urednik.

Več informacij: info@astrum.si.

 

Skladatelj ob izdaji: »Zahvaljujem se Mitji Gobcu za neutrudno vztrajanje pri iskanju virov in primerne metodologije ob sestavljanju kataloga natisnjenih skladb in tistih, ki so še v rokopisih. Trajalo je kar več let, da se je njegova zamisel uresničila. Zahvaljujem se tudi založniku tega kataloga, Vitu Primožiču, ki z notnimi izdajami veliko prispeva k življenju razvejanega zborovstva na Slovenskem kot pomembnega temelja naše biti.« (Jakob Jež)

Beseda urednika: »Sestavljanje kataloga je bila ena mojih težjih nalog. Opus Jakoba Ježa je zelo obsežen in raznolik. Poleg tega skladatelj, pri častitljivih devetdesetih, še vedno komponira. V popis so zato umeščene vse skladbe, ki so nastale do avgusta 2018. Mnoge od njih imajo oznako RKP (rokopis), ker (še) niso tiskane. Zelo dragoceno je, da je pri sestavljanju kataloga sodeloval avtor sam. Posebna zahvala pa gre hčeri skladatelja Brini Jež Brezavšček, ki je veliko pomagala v zaključni fazi redakcije kataloga.« (Mitja Gobec)