Javna poziva za sofinanciranje obnove prostorov in nakupa oprema za potrebe ljubiteljske kulture

Z 28. junijem 2021 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira dva javna poziva za sofinanciranje obnove prostorov in nakupa oprema za potrebe ljubiteljske kulture in razvoj mladinske kulturne dejavnosti.

Gre za javna POZIVA, vloge se torej obravnavajo po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev.

1. Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2021 (poziv Prostori/Oprema-2021), se začne 28. 6. 2021 ob 9. uri in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 31. 8. 2021. V okviru tega roka bodo vloge obravnavane po času prispetja. Okvirna vrednost poziva Prostori/Oprema-2021 znaša 400.000,00 evrov. Upravičene osebe po tem pozivu so nevladne kulturne organizacije, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izpolnjujejo pogoje poziva.

2. Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2021 (poziv MKC-2021) se začne 28. 6. 2021 ob 9. uri in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 31. 8. 2021. V okviru tega roka bodo vloge obravnavane po času prispetja. Okvirna vrednost poziva MKC-2021 znaša 100.000,00 evrov. Upravičene osebe po tem pozivu so društva in zasebni zavodi, registrirani kot pravne osebe v RS, ki izvajajo mladinsko kulturno dejavnost in izpolnjujejo pogoje poziva.

Besedili obeh pozivov vključno s pogoji in kriteriji bosta objavljeni na spletni strani www.jskd.si z dnem odprtja pozivov, 28. junija 2021.

Vloge morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana.  Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si . Izpolnjevanje vlog bo omogočeno od ponedeljka, 28. 6. 2021 od 9. ure dalje.

Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane popolne tiskane vloge oz. čas prispetja popolne tiskane vloge na sedež JSKD (za pošiljke, ki so predložene v poslovnem času neposredno na JSKD). Vloga, ki je oddana samo elektronsko, in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.