Javni poziv k oddaji predlogov za odličja in področna priznanja JSKD 2020

Cenjeni ustvarjalci,

obveščamo vas, da je na spletni strani JSKD objavljen JAVNI POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA PODELITEV NAJVIŠJIH ODLIČIJ  IN PODROČNIH PRIZNANJ na področju ljubiteljske kulture v Sloveniji za leto 2020. Morda  je prav v vaši sredini nekdo, ki si zasluži takšno izjemno priznanje, zato povabljeni k oddaji predlogov.

Predmet javnega poziva so:

1. ODLIČJA SKLADA

Odličja so najvišja priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Sloveniji za delo in udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture.

Odličja sklada so:

zlata plaketa,

– srebrna plaketa in

– zlati znak.

Podeljena bo največ ena zlata plaketa, največ pet srebrnih plaket in največ dva zlata znaka, in sicer na osrednji letni slovesnosti sklada, predvidoma v četrtek, 21. januarja 2021, v Ljubljani.

 

2. PODROČNA PRIZNANJA SKLADA

Področna priznanja so posebna priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Republiki Sloveniji za delo in udejstvovanje na posameznih področjih ljubiteljskih dejavnosti.

Sklad zbira predloge za naslednja področna priznanja:

– Gallusova plaketa in Gallusova listina – za področje vokalne glasbe;

– Linhartova plaketa in Linhartova listina – za področje gledališke dejavnosti;

– Maroltova plaketa in Maroltova listina – za področje folklorne dejavnosti;

– Plaketa Mete Vidmar in Listina Mete Vidmar – za področje plesne dejavnosti;

Plaketa Vinka Štrucla in Listina Vinka Štrucla – za področje inštrumentalne glasbe; NOVO

Plaketa Antona Ažbeta in Listina Antona Ažbeta – za področje likovne dejavnosti. NOVO

Za leto 2020 bodo znotraj posameznih področij kulturnega ustvarjanje podeljene največ ena plaketa ter po tri listine. Prejemniki plaket in listin bodo javno razglašeni na osrednji skladovi letni slovesnosti januarja 2021. Podeljene pa bodo praviloma na osrednjih letnih področnih prireditvah ali prireditvah, ki jih predlaga prejemnik plakete ali listine.

 

Rok za oddajo predlogov je 2. 12. 2020 na PRIJAVNEM OBRAZCU.

Vloge pošljite tudi po e-pošti na e-naslov: priznanja@jskd.si.

Pozivna dokumentacija: https://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/2020/poziv.htm

Predlagamo, da pobude uskladite z območnimi izpostavami, ki pokrivajo vaše področje delovanja.

Podrobnejše informacije o upravičenosti oziroma primernosti prijave na poziv za prejem najvišjega odličja sklada:

https://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/uvod_priznanja.htm

https://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/predstavitev_priznanja.htm

 

POMEMBNI DATUMI:

20. 11. 2020: rok za informacije in dodatna pojasnila v zvezi z razpisom

2. 12. 2020: rok za oddajo vlog

6. 12. 2020: odpiranje vlog

do 16. 12. 2020: komisije za ocenitev vlog

21. 12. 2020: obvestila izbranim kandidatom in predlagateljem

6. 1. 2021: vabila in obvestila o zaključni podelitvi in razglasitev rezultatov

21. 1. 2021: osrednja slovesnost JSKD

 

Dodatne informacije:

David Stupica: david.stupica@jskd.si
Tel.: 01 24 10 527

Telefonsko in po e-pošti vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Skrajni rok za pojasnila v zvezi z razpisom je petek, 20. november 2020.