Javni poziv k oddaji predlogov za odličja in področna priznanja JSKD 2021

Cenjeni ustvarjalci,

obveščamo vas, da je na spletni strani JSKD objavljen JAVNI POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA PODELITEV NAJVIŠJIH ODLIČIJ IN PODROČNIH PRIZNANJ na področju ljubiteljske kulture v Sloveniji za leto 2021. Morda  je prav v vaši sredini nekdo, ki si zasluži takšno izjemno priznanje, zato povabljeni k oddaji predlogov.

Predmet javnega poziva so:

ODLIČJA SKLADA

Odličja so najvišja priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Sloveniji za delo in udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture.

Odličja sklada so:

 zlata plaketa,

– srebrna plaketa in

– zlati znak.

Podeljena bo največ ena zlata plaketa, največ pet srebrnih plaket in največ 2 zlata znaka, in sicer na osrednji letni slovesnosti sklada januarja 2022.

PODROČNA PRIZNANJA SKLADA

Področna priznanja so posebna priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Republiki Sloveniji za delo in udejstvovanje na posameznih področjih ljubiteljskih dejavnosti.

Sklad zbira predloge za naslednja področna priznanja sklada:

 Gallusova plaketa in Gallusova listina – za področje zborovske dejavnosti;

– Linhartova plaketa in Linhartova listina – za področje gledališke dejavnosti;

– Maroltova plaketa in Maroltova listina – za področje folklorne dejavnosti;

– Plaketa Mete Vidmar in Listina Mete Vidmar – za področje plesne dejavnosti;

– Plaketa Vinka Štrucla in Listina Vinka Štrucla – za področje inštrumentalne dejavnosti in

– Plaketa Antona Ažbeta in Listina Antona Ažbeta – za področje likovne dejavnosti.

Za leto 2021 bo znotraj posameznih področij kulturnega ustvarjanja podeljena največ ena plaketa in tri listine. Prejemniki plaket in listin bodo javno razglašeni na osrednji skladovi letni slovesnosti, januarja 2021. Podeljena bodo praviloma na osrednjih letnih področnih prireditvah ali prireditvah, ki jih predlaga prejemnik plakete ali listine.

Rok za oddajo predlogov je 17. 11. 2021 na predpisanih obrazcih. Vloge pošljite tudi po e-pošti na e-naslov: priznanja@jskd.si.

Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni  strani JSKD: https://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/2021/uvod_priznanja_2021.htm.

Podrobnejše informacije o upravičenosti oziroma primernosti prijave na poziv za prejem najvišjega odličja sklada so objavljene pod zavihkom PRIZNANJA: https://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/uvod_priznanja.htm