Kulturna šola 2020: priznanje za posebne dosežke na področju zborovske dejavnosti prejeli OŠ Franceta Bevka Tolmin in OŠ Koper

Konec septembra je v Mestnem muzeju Ljubljana potekala zaključna slovesnost projekta Kulturna šola 2020, ki ga že 14. leto zapored pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, naziv kulturna šola pa je prejelo 85 slovenskih osnovnih šol. Naj kulturna šola leta 2020 je OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, priznanje za posebne dosežke na področju zborovske dejavnosti pa sta prejeli OŠ Franceta Bevka Tolmin in OŠ Koper.

Iskrene čestitke!

 

Iz utemeljitve priznanj:

OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN

Pevski sestavi Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin so nespregledljiv dejavnik slovenskega zborovstva pa tudi širšega kulturnega dogajanja. V njih z navdušenjem prepeva skoraj četrtina vseh učencev, njihova gonilna sila, zborovodkinja Barbara Kovačič, pa s svojimi zamislimi že dolga leta omogoča, da zbori delujejo na visoki ravni v slovenskem in mednarodnem merilu. Posebna pozornost je namenjena poglobljenemu delu z otroki, saj za razvoj zborov namenjajo številne pevske delavnice, tudi z vabljenimi pedagogi. Njihova dejavnost se tesno povezuje z lokalnimi, državnimi in mednarodnimi projekti, ki jih izvajajo v sodelovanju s strokovnjaki, profesionalnimi ustanovami ter slovenskimi in tujimi šolami. Poleg velikega števila vključenih otrok, dolgoletne tradicije in vpetosti v kulturno okolje njihovi zbori dosegajo tudi izjemne rezutate na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Vabljeni so na nastope po Sloveniji in tujini, kot demonstracijski zbori na zborovodska izobraževanja in na arhivska snemanja v našo nacionalno radijsko hišo.

 

OŠ KOPER

Na Osnovni šoli Koper spodbujajo razvojno naravnane, komunikativne in okolju odprte projekte, ki omogočajo, da otroci razvijajo svoja interesna področja in ustvarjalnost. Njihove prireditve zajemajo sodelovanje vseh učencev in povezujejo različne dejavnosti, med njimi pa vidno izstopajo pevski zbori, v katerih poje kar 160 otrok. So reden gost kulturnih dogodkov za širšo javnost in pogosto vključeni v nacionalne projekte, ki povezujejo področje umetnosti in šolstva. Z odličnimi udeležbami na mednarodnih, državnih in regijskih tekmovanjih vselej prepričajo s tehtnimi programi in marsikatero slovensko noviteto. Šola velik poudarek namenja spodbujanju izobraževanja svojih glasbenih pedagogov, v goste pa sprejema tudi mnoge druge zbore iz Slovenije in tujine, s čimer spleta prijateljske in umetniške vezi ter dokazuje svojo odprtost. Izredno odmevni in pogosto medgeneracijsko naravnani projekti bogatijo vzdušje, krepijo občutek za timsko delo, svež pristop pa prispeva tudi k večji motivaciji učencev.

 

Kulturna šola je projekt Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, primarno namenjen obšolskim dejavnostim s področja kulture v osnovnih šolah in vrtcih, katerega cilj je dvigniti kakovost in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti. Podpira prizadevanja za ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah, ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjh, kakovostne dosežke ter skrb za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Spodbuja, da postane vsaka šola žarišče kulturnih programov v okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

 

Več: https://www.jskd.si/financiranje/poziv_kulturna_sola/2020/uvod_kulsola_20.htm

 

 

Foto: Matej Maček (JSKD)

 

Priznanje za posebne dosežke na področju zborovske dejavnosti sta prejeli OŠ Franceta Bevka Tolmin in OŠ Koper
Foto: Matej Maček (JSKD)