Najava javnih razpisov JSKD Prostori/Oprema-2022 in MKC-2022

Z 29. aprilom 2022 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira dva javna razpisa za sofinanciranje obnove prostorov in nakupa oprema za potrebe ljubiteljske kulture ter razvoj mladinske kulturne dejavnosti. 

POMEMBNO! 

Letos gre za javna razpisa in ne javna poziva. Vloge tako ne bodo ocenjevane po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev, temveč bo komisija ocenila vse popolne vloge, ki bodo oddane v razpisnem roku (do 30. 5. 2022) ter razpoložljiva sredstva razdelila med višje ocenjene. 

Besedili obeh razpisov vključno s pogoji in kriteriji bosta objavljeni na spletni strani www.jskd.si z dnem odprtja razpisov.