Natečaj za nove cerkvene zborovske skladbe

Spoštovani skladatelji!

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina, bo maja 2021 v Tednu ljubiteljske kulture začel s festivalom cerkvenih pevskih zborov, poimenovanim Rogaški odmev. Zbori bodo imeli možnost nastopov v različnih cerkvah omenjene regije: v Marijini cerkvi na Sladki Gori, samostanu Olimje, Cerkvi svete Hijacinte v Rogatcu, Cerkvi sv. Roka v Šmarju pri Jelšah in drugih cerkvah v bližnji okolici. Zaključni koncert zborov bo v Cerkvi sv. Križa v Rogaški Slatini.

V ta namen Območna izpostava Rogaška Slatina v soorganizaciji s Slovenskim Cecilijinim društvom letos razpisuje skladateljski natečaj za nove cerkvene zborovske skladbe. Nagrade natečaja bodo podelili decembra 2020 ob svečani priložnosti, kot bodo dopuščale takratne razmere.

 

Namen natečaja

Cerkveni pevski zbori so zbori z najdaljšo tradicijo petja pri nas, zato je prav, da tudi njim omogočimo predstavitev širši publiki. Večina cerkvenih zborov redkeje poseže po zahtevnejši sakralni literaturi sodobnih slovenskih skladateljev. Zato je natečaj tokrat usmerjen v iskanje literature, ki ne bi bila dosegljiva le vrhunskim zasedbam, temveč tudi tistim, ki si želijo novih skladb, izvedbeno pa ne posegajo po najvišjih standardih. Izziv za skladatelje bo tako s preprostejšimi sredstvi ustvariti svežo, prepričljivo in hkrati kakovostno zborovsko skladbo.

 

Razpis natečaja

Kategorije:

  1. a) skladbe za mešani pevski zbor a cappella na liturgično besedilo v slovenščini;
  2. b) skladbe za mešani pevski zbor a cappella na še neuglasbeno neliturgično besedilo v slovenščini;
  3. c) skladbe za mešani pevski zbor s spremljavo orgel na liturgično besedilo v slovenščini;
  4. d) skladbe za mešani pevski zbor s spremljavo orgel na še neuglasbeno neliturgično besedilo v slovenščini.

Izbor liturgičnih in drugih religioznih (»neliturgičnih«) besedil, ki so primerna za izvedbe pevskih zborov pri bogoslužju, je na voljo pri nosilcu natečaja, območni izpostavi JSKD v Rogaški Slatini (kontakt spodaj), in pri Slovenskem Cecilijinem društvu (www.scd.si).

Skladbe v vseh kategorijah so predvidene brez delitev oz. le s posameznimi delitvami glasov.

 

Priporočene omejitve:

– trajanje skladbe naj bo 3–4 minute; zahtevnost 3 na lestvici od 1–5;

– skladbe naj bodo izvajalsko dostopne povprečnemu slovenskemu cerkvenemu zboru; vokalni part ima lahko deloma tudi solistične odlomke;

– v primeru skladb z orgelsko spremljavo upoštevajte zmogljivosti inštrumentov;

– prijavljene skladbe morajo biti še neobjavljene in neizvedene.

 

Žirija

Člani žirije bodo ugledni slovenski skladatelji in zborovodje. Za nagrade in posebna priznanja ter kasnejšo izvedbo in natis lahko žirija priporoči poljubno število skladb.

 

Kriteriji ocenjevanja

Pri ocenjevanju skladb bo žirija upoštevala naslednje kriterije:

– povezanost glasbe z besedilom,

– uporabnost skladbe,

– izvirnost in umetniški vtis.

 

Nagrade in priznanja

Denarne nagrade (v neto zneskih):

  1. nagrada: 400 EUR
  2. nagrada: 300 EUR
  3. nagrada: 200 EUR

V kolikor kvaliteta skladb ne dosega standardov prve nagrade, se lahko žirija odloči, da prve nagrade ali ostalih dveh ne podeli. V primeru, da dve skladbi prejmeta enako število točk, se denarna nagrada in naslednja nagrada razdelita v enakih deležih.

 

Posebne nagrade

Poleg nagrad za najboljše tri skladbe bo žirija podelila še dve posebni nagradi:

– nagrada za perspektivnega mladega skladatelja, ki je rojen po letu 1994 (do 25 let) v znesku 150 EUR;

– nagrada Slovenskega Cecilijinega društva v znesku 300 EUR za skladbo na liturgično besedilo (praznični vstopni ali obhajilni spev) za mešani zbor s spremljavo orgel, solo kantorja in občestvo.

– Žirija lahko podeli še druga posebna priznanja.

 

Izvedbe skladb

Nagrajene in priporočene skladbe bodo javno izvedene na sklepni prireditvi festivala cerkvenih pevskih zborov Rogaški odmev v organizaciji JSKD OI Rogaška Slatina, v sklopu prireditev Tedna ljubiteljske kulture, maja 2021.

 

Natis skladb

Nagrajene skladbe bodo objavljene v glasbeni prilogi revije Cerkveni glasbenik. Separati skladb skladateljev, ki imajo sklenjene pogodbe z založbo Astrum, bodo izdani pri omenjeni založbi. Skladatelji bodo založniške pogodbe sklenili bodisi z založbo Družina ali z založbo Astrum.

 

Pogoji natečaja

Na natečaj se lahko prijavijo slovenski skladatelji, ki so državljani Slovenije ali pa živijo v zamejstvu oz. v tujini.

– Skladatelj lahko na natečaju sodeluje z eno ali več skladbami.

– Skladbe morajo biti izvirne avtorske, in ne priredbe ljudskih.

– Prijavljena skladba ne sme biti izvedena, objavljena ali posneta pred natečajem.

– Skladatelj do maja 2021 oz. izvedbe festivala cerkvenih pevskih zborov Rogaški odmev nagrajenih in priporočenih skladb ne sme posredovati drugim zborom v izvedbo brez soglasja organizatorja razpisa.

– S prijavo na natečaj se skladatelj strinja s pogoji razpisa.

 

Prijava

Skladatelji morajo svoje skladbe poslati s priporočeno pošiljko do vključno 30. novembra 2020 (poštni žig) v treh izvodih, pod šifro, na naslov:

JSKD OI Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2,

3250 Rogaška Slatina

V zaprti kuverti morajo biti osebni podatki avtorja:

– ime in priimek,

– datum rojstva,

– naslov,

– telefonska številka,

– elektronski naslov.

Skladbe v naj bodo označene s šifro (ne vpisujte imena in priimka na partituro!).

O odločitvi žirije bodo skladatelji obveščeni po elektronski pošti v 14 dneh po zaključku razpisa.

 

 

Dodatne informacije:

Leonida Došler, mag. manag.

vodja OI JSKD Rogaška Slatina

T: +386 3 8181 731

E: leonida.dosler@jskd.si