Nov e-naslov Naših zborov

Obveščamo vas, da ima revija Naši zbori spremenjen e-naslov.

Vsa vprašanja, pobude, obvestila, novice o dosežkih idr. sporočila nam odslej pošiljajte na urednistvo@nasizbori.si.

Novi spletni naslov revije pa je nasizbori.si.