Nov ESS razpis: Evropska sredstva za zaposlovanje in izobraževanje v kulturi

Odprt je javni razpis v okviru izbora operacije PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI v okviru JSKD.

I. SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE za zaposlitev brezposenega mladega do 29. leta starosti na področju kulturnih dejavnosti. Prijavijo se lahko ljubiteljska kulturna društva, javni in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture, osnovne in srednje šole, vrtci, muzeji, knjižnice …

II. DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI v okviru različnih izobraževalnih modulov (gledališče, lutke, ples, folklora, film, vokalna in instrumentalna glasba, likovna dejavnost, literatura, organizacija in upravljanje v kulturi ipd). Prijavijo se lahko brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki jih zanima delo v kulturi.

V letu 2021 je razpisanih 12 brezplačnih izobraževalnih modulov v obsegu do 120 ur. Moduli se bodo izvajali v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.

  • 55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja
  • brezplačna udeležba na izobraževanju

Zaradi izrednih razmer (koronavirus-COVID-19) je izvedba prilagojena in preseljena tudi v spletno okolje.

Rok prijave: 22. 3. 2021

Več informacij: Irena Kržan, T: 01/24 10 510, E: ess.razpisi@jskd.si

Prijave:

https://www.jskd.si/financiranje/ess/2021/izobrazevanje_21_februar/uvod_izobrazevanje_21_februar.htm

https://www.jskd.si/financiranje/ess/2021/subvencije_21_februar/razpis_subvencije_21_februar.htm