Nova knjiga o slovenski zgodovini Slovenec sem – oris razvoja glasbe prispeval akademik Lojze Lebič

Kulturno društvo Mohorjan s Prevalj je to pomlad izdalo knjigo Slovenec sem avtorjev dr. Aleša Mavra, akad. Andreja Jemca, akad. Lojzeta Lebiča, dr. Matjaža Klemenčiča in Lucije Mirkac, ki predstavlja pot Slovencev do lastne države s krepitvijo kulturne ustvarjalnosti skozi stoletja in razvojem misli o državi na slovenskem narodnem ozemlju. Posebej natančno je v njej orisan razvoj glasbe na Slovenskem, kar je zasluga izjemnega poznavalca in skladatelja Lojzeta Lebiča.

Predstavitev knjige bo tudi v Ljubljani, v sredo, 30. marca 2022 ob 11. uri v knjigarni Mohorjeve, Nazorjeva 1. Na predstavitvi bodo sodelovali dr. Aleš Maver (urednik), akademik Lojze Lebič in akademik dr. Andrej Jemec.

Vabljeni!

Urednik Aleš Maver o izdaji:

»S pričujočo knjigo, ki je v jubilejnem letu nastala na pobudo Kulturnega društva Mohorjan s Prevalj, smo želeli ob trideseti obletnici slovenske neodvisnosti izrisati fresko poti Slovencev do lastne države. Skušali smo zajeti kar največ področij, na katerih sta se skozi stoletja postopoma krepili kulturna ustvarjalnost in pozneje tudi misel o državi na slovenskem narodnem ozemlju. Bralec bo opazil, da je posebej natančno orisan razvoj glasbe na Slovenskem, kar je zasluga izjemnega poznavalca in skladatelja Lojzeta Lebiča. Posebno poglavje velja nadalje osrednjim zgodovinskim mejnikom, ki so se zasidrali v zgodovinski spomin Slovencev in prispevali gradnike za slovensko državnost. Izpod peresa Andreja Jemca prihaja pregledni prikaz slovenske likovne umetnosti. Matjaž Klemenčič je prispeval besedilo o kamenčkih, ki so jih v mozaik rojstva samostojne Slovenije prispevali Slovenci zunaj današnjih slovenskih meja. Glede na veliko vlogo krščanstva v slovenski zgodovini ne manjka niti kratek prispevek o pomenu duhovnikov za narodno uveljavitev Slovencev. Posebnost knjige pa sta morda zlasti dva izbora besedil. Prvi prinaša taka, ki so se uveljavila kot najpomembnejši besedilni spomeniki slovenstva oziroma je v njih še posebej izraženo prizadevanje za ohranjanje in poživitev slovenske narodne samobitnosti, dopolnjuje pa jih posrečen izbor domoljubne poezije v slovenščini, ki ga je zasnovala mlada pesnica Lucija Mirkac in bo najbrž zbudil pozornost tudi pri širšem občinstvu.«