Ob začetku nove sezone

Dragi zborovski pevci, zborovodje in drugi ljubitelji zborovske glasbe!

Vstopamo v jesen in v novo sezono, ki pred nas postavlja nove izzive. V marsičem bo drugačna od prejšnjih, saj se vsi skupaj prilagajamo novim okoliščinam.

Slovensko zborovstvo želimo dolgoročneje podpreti, zato vas ob začetku sezone vse vabimo k našim skupnim prizadevanjem. Da bi zborovska dejavnost lažje ponovno zaživela, potrebuje premišljeno ravnanje in postopen zagon, da ustvarimo nekaj dobrih primerov prakse in zaupanje tako pri pevcih kot pri občinstvu ter pristojnih institucijah.

Prepričani smo, da lahko vsi skupaj pokažemo, da tudi zborovsko petje (in ne samo šport, turizem, javni promet, gostinstvo …) v teh razmerah z določenimi prilagoditvami lahko poteka varno, tako da s pametnim ravnanjem virusa ne širimo. Varno izpeljane vaje in prireditve so lahko spodbuda vsem in podprejo možnosti, ko si bomo prizadevali za večjo sorazmernost ukrepov, ki bodo manj omejevali delovanje zborov in drugih kulturnih področij.

Naj vas zato prijazno spomnimo na priporočila NIJZ za skupinske kulturne dejavnosti, med njimi tudi zborovsko petje, ki smo jih posredovali konec junija in so objavljena na njihovi spletni strani na TEJ POVEZAVI (objavljeno 22. 6. 2020). Zavedamo se, da vsaka zasedba priporočila upošteva po svojih najboljših močeh in zmožnostih, za lažji pregled pa ponovno pošiljamo tudi posodobljen povzetek 10 ZLATIH PRAVIL VARNEJŠE IZVEDBE VAJ PEVSKIH ZBOROV (posodobljeno 3. 9. 2020). Upamo, da vam bodo »zlata pravila« koristila pri lažji pripravi in izvedbi nove pevske sezone.

Vse splošne informacije v zvezi s priporočili za skupinske kulturne dejavnosti (vaje, prireditve …) objavljamo na spletni strani JSKD na TEJ POVEZAVI.

Vabimo vas tudi k spremljanju zborovskih novic v spletni reviji Naši zbori nasizbori.si/category/zborovske-novice, na FB strani facebook.com/nasizbori.si in v FB skupini Zborovska glasba JSKD.

Želimo vam sončno in zdravo jesen! Zaplujte varno.