Petje in COVID-19: raziskave in prakse – posodobljena stran

Na spodaj navedeni strani smo dopolnili in posodobili vire strokovnih študij in primere praks na področju zborovskega petja v času epidemije COVID-19. Z njimi želimo seznaniti vse pevce in zborovodje ter posredovati doslej znane ugotovitve v pomoč pri varnejšem izvajanju zborovske dejavnosti. Poleg seznama raziskav in povezav nanje so objavljeni tudi slovenski povzetki.

Petje in COVID-19: raziskave in prakse