Poziv skladateljem – naročilo novih skladb v okviru projekta »Starožitnost vzkali v sedanjosti«

KZ Megaron naroča nove skladbe v okviru projekta Starožitnost vzkali v sedanjosti.

TEMATIKA:

  • najstarejše zapisane slovenske melodije ljudskega izvora objavljene v pesmaricah 17. in 18. st.,
  • najstarejše zapisane melodije ruskega pravoslavja.

PRIJAVE:

Rok prijav: 23. avgust 2021 na elektronski naslov damijan.mocnik@guest.arnes.si.

Rok za zasnovo koncertantne skladbe na predvideno tematiko: 15. september 2021

Rok oddaje notnega gradiva: 15. november 2021

Prijavi naj skladatelji priložijo svoj CV in kratko motivacijsko pismo, v katerem razložijo, zakaj želijo sodelovati v projektu. Prejeli bodo tematsko gradivo, ki bo osnova za nova umetniška dela. Nove skladbe bodo nastale ob tesnem sodelovanju z umetniškim vodjem skladateljem in dirigentom Damijanom Močnikom in KZ Megaron, ki bo izbranim skladateljem na voljo že v času nastajanja novih del, da se ti seznanijo z glasbenimi in zvočnimi zmožnostmi zbora.

Nove skladbe bo KZ Megaron izvedel v svojih koncertnih programih, poskrbel bo tudi za mednarodno promocijo, izdala jih bo založba ASTRUM.

Več informacij: