Priporočilo JSKD društvom za izvajanje novega odloka

NOVO: od 12. 11. veljajo spremembe in dopolnitve odloka – spremembe spodaj rdeče

Dragi ustvarjalci, dragi člani kulturnih društev!

V težki zdravstveni situaciji na JSKD presojamo, kako ohranjati dejavnosti v obdobju, ko se število okužb naglo zvišuje. Dokazali smo že, da lahko z vestnim izvajanjem zaščitnih ukrepov varno izpeljemo vaje, izobraževanja in prireditve, a zavedati se moramo, da se te možnosti v različnih dinamikah epidemije spreminjajo.

Delovanje ljubiteljske kulture je možno tudi ob tolmačenju novih ukrepov (podrobnejši povzetek zadnjega odloka najdete spodaj in na spletni strani JSKD; NOVO: od 12. 11. veljajo spremembe in dopolnitve odloka – spremembe spodaj rdeče), želimo pa, da z vajami in prireditvami nadaljujete le, če imate resen namen in možnosti strogo upoštevati pogoje PCT in druga priporočila.

Delovanje ljubiteljske kulture želimo ohranjati čim dlje varno in odprto, ne da bi ob tem vplivali na širjenje epidemije, kar pa nam bo omogočilo le izjemno dosledno upoštevanje priporočil in ukrepov, za kar je potrebna velika odgovornost, premišljenost in pazljivost vsakega posameznika in skupine.

Hvala vsem, ki pri tem pomagate!

Vaš JSKD

___________________

V Uradnem listu je od 6. 11. 2021 objavljen nov odlok o ukrepih za preprečevanje epidemije, ki je začel veljati v ponedeljek 8. 11. 2021 (Ur. l. 6. 11. 2021).

NOVO:

Od 12. novembra veljajo spremembe in dopolnitve odloka (Ur. l., 11. 11. 2021); spremembe spodaj rdeče:

Povzemamo dele odloka, ki jih je treba upoštevati pri delovanju kulturnih društev, pripravi javnih kulturnih prireditev in izobraževanj:

ZBIRANJA

Začasno je prepovedano zbiranje (druženje) ljudi, dovoljeno pa je zbiranje:

– za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva

– na organiziranih javnih shodih/prireditvah pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, ob pogoju PCT, ki se ga obvezno preverja ob vstopu, in medosebni razdalji vsaj 1,5 m

Povzetek iz zakona o javnih zbiranjih (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1455):

Javna prireditev je organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, izobraževalneaktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Organizirana prireditev je tista, pri kateri organizator razglaša (javno oglašuje) oziroma poziva k udeležbi z javno objavo oz. vabili tistim, ki naj se prireditve udeležijo. Prijava prireditev, ki jih organizirajo društva ter druge organizacije v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ni potrebna.

Priporočilo JSKD:

Glede na zapisano so glasbene, gledališke, plesne idr. vaje kulturnih društev torej dovoljene, ob tem pa poudarjamo, naj člani društev dosledno izpolnjujejo in preverjajo pogoj PCT ob vstopu v vadbene prostore. Priporočamo, da preverjanje poteka s skeniranjem QR kod dokazil (ni pa to edini ustrezni način), s čimer se avtomatsko evidentira število prisotnih (kar služi tudi kot dokazilo v primeru preverjanja upoštevanja odloka). Več o ustreznosti pogoja PCT spodaj.

Ponovno apeliramo tudi, da je zaradi velikega števila okužb potrebna izjemna previdnost, naj na vaje prihajajo samo zdravi udeleženci, društva naj vodijo listo prisotnosti in imajo urejene medsebojne izjave, da zaščitijo odgovorno osebo. Dosledno naj upoštevajo razdalje, dolžino posameznih delov vaj z odmori, prezračevanje, razkuževanje, nošenje mask idr. priporočila, ki smo jih pred časom pripravili tudi v obliki infografik. Priporočamo, da infografike obesite na čim vidnejša mesta.

JAVNE KULTURNE PRIREDITVE

– dovoljene tako v zaprtih javnih prostorih kakor na prostem

s sedišči: fiksnimi (vmeseno prosto sedišče) ali postavljenimi (vmes najmanj 1,5 m razdalje)

– uporaba ustreznih zaščitnih mask (kirurške ali FFP2)

– udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT, ki ga preverjamo ob vstopu

strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev nista dovoljena

PCT POGOJ IN NAČIN PREVERJANJA POGOJA

– osebe morajo poleg dokazila pokazati tudi veljaven osebni dokument

– izpolnjevanje pogoja velja za starejše od 12 let

Ustrezna PCT dokazila za vaje in prireditve:

– digitalno COVID potrdilo v digitalni ali papirnati obliki s kodo QR

– ustrezno dokazilo o cepljenju zoper COVID-19

– ustrezno dokazilo o prebolelosti

– negativni rezultat testa PCR (72 ur) ali uradnega testa HAG (48 ur; ponovno brezplačno množično testiranje)

– kot dokazilo pri kulturnih dejavnostih (vajah, izobraževanjih …) za odrasle ni dovolj samo testiranje, ampak je ustrezen le uradni test

učencem, dijakom in študentom kot pogoj PCT za obšolske kulturno-umetniške idr. dejavnosti šteje tudi test HAG za samotestiranje, ki ga opravijo za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa v ustreznih rednih periodah; s seboj morajo imeti evidenčni list z datumi samotestiranj in podpisi odgovorne osebe

MASKE

– ustrezne zaščitne maske so kirurške maske ali maske tipa FFP2:

kirurška:

FFP2:

obvezne:

– pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, na prostem pri razdalji manj kot 1,5 metra in v osebnih vozilih

niso obvezne:

– za člane istega gospodinjstva, otroke do dopolnjenega 6. leta starosti

– govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre

– nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah

– osebe, ki izvajajo športno vadbo

– učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta

Priporočilo JSKD:

– maske naj člani društev nosijo pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih prostorih

– tudi med samo vajo, ki poteka pri razdalji vsaj 1,5 m in na svojih mestih, maske močno priporočamo, saj pomembno zmanjšujejo tveganje prenosa okužb

Prosimo vas, da dosledno upoštevate razdalje, dolžino posameznih delov vaj z odmori, prezračevanje, razkuževanje, nošenje mask idr. priporočila, ki smo jih pred časom pripravili tudi v obliki infografik. Priporočamo, da infografike obesite na čim vidnejša mesta.

Vse plakate z infografikami JSKD si lahko naložite s klikom na spodnjo sliko.

______________________________

V POMOČ PRI LAŽJEM SLEDENJU SPREMEMB UKREPOV:

Za vse zadnje spremembe odlokov, njihove povzetke in povezave na originalna besedila v Uradnem listu priporočamo, da spremljate stran https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/. Spodaj pod novicami so povzetki najnovejših sprememb.

Povzetki za posamezna področja so na tej strani zgoraj na modri podlagi (> Aktualni podatki … > Izvajanje kulturnih dejavnosti …), od tam pa so tudi povezave na zadnje odloke v Uradnem listu.

POVZETKI POSAMEZNIH PODROČIJ:

Zadnje novosti v odlokih: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/

Izvajanje kulturnih dejavnosti: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/izvajanje-kulturnih-dejavnosti/

Omejitve zbiranja: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/

URADNI LIST – KAZALO po številkah in datumih: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs