Razpis za zborovskega dirigenta Otroškega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana

Glasbena matica Ljubljana objavlja razpis za zborovskega dirigenta svojega Otroškega pevskega zbora. Z izbranim kandidatom bo Glasbena matica sklenila pogodbo o sodelovanju za preizkusno obdobje enega leta (šolsko leto 2020/2021) z možnostjo podaljšanja pogodbe za več let.

Prijava naj obsega:

Osebne podatke kandidata: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, datum in kraj rojstva, e-naslov, telefon;
življenjepis kandidata s podrobnim opisom zborovodskih izkušenj;
dokazilo o univerzitetni glasbeni izobrazbi ustrezne smeri in drugih oblikah izobraževanja na področju zborovodenja;
predstavitev srednjeročne programske vizije zbora, ki je usklajena s strategijo društva za obdobje 2017–2022;
predlog sporeda (seznam avtorjev in naslovi pesmi) za naslednji dve sezoni.

Več o razpisu: https://www.glasbenamatica.si/koncerti/razpis-za-zborovskega-dirigenta-otroskega-pevskega-zbora-glasbene-matice-ljubljana/

Rok za prijavo: 13. 4. 2020 na e-naslov organizator@glasbenamatica.si

DODATNE INFORMACIJE:

Glasbena matica Ljubljana, Vegova ulica 5, 1000 Ljubljana
Lucija Pavlovič, organizatorka programa Glasbene matice
E: organizator@glasbenamatica.si
T: 01 421 05 93 in 051 359 313

 

Foto: Janez Kotar