Slovenske zborovske izdaje 2016

___

ZVOČNE IZDAJE

Carmina Slovenica: Sanjam sen Zgoščenka. = Dream a dream / Carmina Slovenica, Karmina Šilec, dirigentka, conductor, Olga Pečeny, klavir, piano. Ponatis. Maribor: Carmina Slovenica, 2016.

Družina Urh s prijatelji in OPZ Miškolinke: Miškolinček: juhej si zapoj. Zgoščenka. Glasba in besedila Damjana Urh, aranžma Ana Celin et al. Postojna: samozal. D. Urh, Koper: Radio Koper, 2016, 2013.

Vokalno-instrumentalna skupina Kavaret: Skleklam svoj jezik. Zgoščenka. Slovenj Gradec: JSKD z OI Slovenj Gradec (Mentorjeva zvočna knjiga), 2016.

Gorenjski oktet,  um. vodja Andrej Ropas: LJUBIM PISANA POLJA. Kranj: samozaložba, 2016.

APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, dir. Jerica Gregorc Bukovec: Aldo Kumar: Tehtanje duš: oratorij. Zgoščenka. Izvaja tudi Simfonični orkester RTV Slovenija, dirigent Simon Krečič. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP (Klasika), 2016.

Zbor in Orkester Slovenske filharmonije, dir. Martina Batič: Damijan Močnik: Oratorium nativitatis – Božični oratorij – Christmas oratorio. Zgoščenka. Ljubljana: Slovenska filharmonija, 2016.

Pevke ljudskih pesmi Društva upokojencev Ceršak: Ljudske pesmi pevk DU Ceršak Zgoščenka.. Maribor: Kulturni center, Akord Records, 2016.

Ribniški oktet: S’m Ribn’čan Urban. Zgoščenka. Maribor: Obzorja, Glasbeno založništvo Helidon, 2016.

Šaleški akademski pevski zbor Velenje, zb. Danica Pirečnik: Magnum mysterium. Zgoščenka. Velenje: Šaleški akademski pevski zbor, 2016.

Vokalna skupina Expe, v. s. Mitja Krajnc: Kaj ti je, deklica? Zgoščenka. Slovenske Konjice: Fancy Music, 2016.

Vokalna skupina Vinika, v. s. Franka Žgavec: Vinika: enkrat imela si dvajset let. Zgoščenka. Goriška Brda: Vokalna skupina Vinika, 2016.

Vulc, Tadeja: Čutenja. Zgoščenka. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Ars Slovenica), 2016.

 

___

NOTNE IZDAJE

Aljaž, Jakob: Triglav: za mešani zbor (SATB) brez spremljave. Glasba Jakob Aljaž, za mešani zbor Janez Močnik, besedilo Matija Zemljič-Slavin, po O Schwarzwald, o Heimat, wie bist du schön!, avtor Ludwig Wilhelm Auerbach. Tržič: Astrum (Posvetna zborovska glasba), 2016.

Avsec, Vitja: Obiski pri Cuckih: glasbena pravljica za mlade igralce ter otroški zbor s spremljavo / glasba Vitja Avsec, besedilo Tomaž Vrabič. Tržič: Astrum, 2016.

Bitenc, Janez: Metuljček cekinček. Zbrala in uredila Metka Pušenjak, ilustrirala Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016.

Čopi, Ambrož: Cantante Domino –omnis terra: for mixed voices (SAATBB) unaccompanied Ambrož Čopi, biblical text in Latin Psalm 95: 1ab, 2a & Psalm 97: 1b, 4b, 5b. Tržič: Astrum, 2016.

Čopi, Ambrož: Tišina: za mešani zbor = Silence: for mixed choir / Ambrož Čopi, besedilo Ciril Zlobec. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Muzicija DSS, št. 243), 2016.

Dolenc, Pavel: Žitni klas: za troglasni mladinski zbor s klavirsko spremljavo / besedilo in glasba Pavel Dolenc. Tržič: Astrum (Zborovska glasba za visoke glasove), 2016.

German, Edward: Dekle in fant sta se sešla= It was a lover and his lass: za dvoglasje (SA) s klavirsko spremljavo / glasba Edward German, besedilo v angleščini William Shakespeare, prevod v slovenščino Vito Primožič. Tržič: Astrum (Zborovska glasba za visoke glasove), 2016.

German, Edward: Dekle in fant sta se sešla= It was a lover and his lass: za dvoglasje (SA) s klavirsko spremljavo / glasba Edward German, besedilo v angleščini William Shakespeare, prevod v slovenščino Vito Primožič. Zborovska partitura. Tržič: Astrum (Zborovska glasba za visoke glasove), 2016.

Habe, Tomaž: Naj doni do neba: slovenske ljudske in zimzelenčki za otroške zbore s klavirskimi spremljavami / Tomaž Habe. 2., popravljeni natis. Ljubljana: JSKD, 2016.

Habe, Tomaž: Zaliv 1: za mešani zbor = Bay 1: for mixed choir / Tomaž Habe, besedilo Ciril Zlobec. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Muzicija DSS; št. 244), 2016.

Jež, Jako: Novembrska: za mešani zbor = November: for mixed choir / Jakob Jež, besedilo Ciril Zlobec. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Muzicija DSS; št. 245), 2016.

Kokol, Miro: Snežinke: za enoglasje s klavirsko spremljavo. Besedilo Tomaž Vrabič. Tržič: Astrum (Posvetna zborovska glasba), 2016.

Kropivšek, Anton J.: Pueri concinite: za troglasni mladinski zbor (SSA) brez spremljave, bogoslužno latinsko besedilo neznanega avtorja. Tržič: Astrum (Zborovska glasba za visoke glasove), 2016.

Laharnar, Ivan: Pozdrav rožicam: izbrani mešani, moški in ženski zbor. Izbor Mitja Gobec, zbirko uredila Mitja Gobec in Silva Seljak. Tolmin: JSKD, OI Tolmin, Zveza kulturnih društev (Sozvočja Posočja, zv. 4), 2016.

Lebič, Lojze: Vrtiljak (godba na potapljajoči se ladji): za mešani zbor in instrumente. Besedilo Miran Jarc. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Edicije DSS; št. 2128), 2016.

Makor, Andrej, prir.: Čez tri gore: za mešani zbor (SATB div.) brez spremljave, slovenska ljudska pesem. Tržič: Astrum (Zbirka posvetne zborovske glasbe), 2016.

Makor, Andrej, prir.: Ena punca: za mešani zbor (SATB div.) brez spremljave, istrska ljudska pesem. Tržič: Astrum (Zbirka posvetne zborovske glasbe), 2016.

Makor, Andrej: Hanc volo, quae non vult: for unaccompanied mixed choir (SATB div.) and tambourine (ad libitum), text in Latin by Decimius Magnus Ausonius. Tržič: Astrum (Zbirka posvetne zborovske glasbe), 2016.

Makor, Andrej, prir.: Jaz sëm pa snuëčë nečij bil: za pet-glasni moški zbor (TTBBB) brez spremljave, koroška ljudska pesem. Tržič: Astrum, 2016.

Makor, Andrej: Kam hitiš: za mešani zbor (SATB div.) brez spremljave. Besedilo Mila Kačič. Tržič: Astrum (Zbirka posvetne zborovske glasbe), 2016.

Makor, Andrej, prir.: Kantaj Nineta: za mešani zbor (SATB div.) brez spremljave, istrska ljudska pesem. Tržič: Astrum (Zbirka posvetne zborovske glasbe), 2016.

Makor, Andrej: Meditationes sacræ: two meditationes for female choir (SSAA) with finger cymbals and musical glasses. Complete ed. Tržič: Astrum, 2016.

Makor, Andrej: Pesem št. X: za ženski zbor (SSAA div.) brez spremljave. Besedilo Srečko Kosovel. Tržič: Astrum (Zbirka posvetne zborovske glasbe), 2016.

Makor, Andrej: Prav po porstih: za sopran (ali tenor) solo in moški zbor (TTBB div.) brez spremljave. Besedilo Marko Margon. Tržič: Astrum, 2013–2016.

Misson, Andrej: Nocturno: za sopran in mešani zbor. Besedilo Feri Lainšček. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Muzicija DSS, št. 247), 2016.

Pesmice o srčecu. Notna zbirka s priloženo zgoščenko. Izvaja OPZ Glasbene matice Ljubljana, zb. Irma Močnik. Izbrala in uredila Metka Pušenjak, ilustrirala Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016.

Plestenjak, Jan; prir. Ambrož Čopi: Pesmi. Tržič: Astrum, 2016.

Pompe, Urška: Za oblaki grem: za mešani zbor (SATB div.) brez spremljave. Besedilo Lojzka Špacapan. Tržič: Astrum (Zbirka posvetne zborovske glasbe), 2016.

Praznične pesmi. Izbrala in uredila Metka Pušenjak, ilustrirala Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016.

Pustinek Rakar, Katarina: Krik: za mešani zbor. Besedilo Ciril Zlobec. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Muzicija DSS, št. 248), 2016.

Rojko, Blaž: Ko sva sama: za tenor in mešani zbor. Besedilo Ciril Zlobec. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Muzicija DSS, št. 249), 2016.

Strahovnik, Petra: Brezčasnost: za mešani zbo. Besedilo Ciril Zlobec. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Muzicija DSS, št. 250), 2016.

Vidic, Helena: Življenje: za mešani zbo. Besedilo Niko Grafenauer. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Muzicija DSS, št. 251), 2016.

Vulc, Tadeja, prir.: Slišala sem ptičko pet’: za soliste in mladinski zbor ((SSA) brez spremljave, slovenska ljudska. Tržič: Astrum (Zborovska glasba za visoke glasove), 2016.

Žuraj, Vito: Ueaueoi: za šest moških glasov. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev (Muzicija DSS, 236), 2016.

 

___

DRUGE PUBLIKACIJE

Društvo upokojencev (Tržič). Moški pevski zbor: Pesem se nikoli ne postara: Društvo upokojencev Tržič: 40 let prepevanja. Tržič: Društvo upokojencev, 2016.

Feguš, Robert: Osnove vokalne tehnike: izzivi pri delu s pevci in pevskimi sestavi. Maribor: Pevska šola Musica, 2016.

Vokalna skupina Solzice: 25 let: 1991–2016. Brežice: Glasbena šola, 2016.

Pesmi in pevska tradicija v občini Hrpelje Kozina: ob 25. obletnici delovanja Moškega pevskega zbora Slavnik. Zbrala in uredila Andreja Tomažič Hrvatin. Kozina: Občina Hrpelje Kozina: Moški pevski zbor Slavnik, 2016.

Revija Primorska poje 2016: posvečena 120. obletnici rojstva skladatelja Karola Pahorja: 47 let. Koper: Zveza pevskih zborov Primorske, Trst, Gorica, Videm: Zveza slovenskih kulturnih društev, Gorica: Zveza slovenske katoliške prosvete, Trst: Zveza cerkvenih pevskih zborov, 2016.

25.revija Zagorje ob Savi 2016: državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov. Programska knjižica. Ljubljana: JSKD, 2016.

Ribniški oktet: Ribniški oktet: s pesmijo v širni svet. Besedila Jože Levstek, Marina Gradišnik, Jože Kores, ur. Marina Gradišnik. Ribnica: Rokodelski center, 2016.

Sozvočenja 2016: regijski tematski koncerti srednješolskih in odraslih zasedb. Programska knjižica. Ljubljana: JSKD, 2014.

Sozvočenja 2016, sklepni koncert. Programska knjižica. Ljubljana: JSKD, 2016.

1.Državno tekmovanje Mateja Hubada za slovenske zborovodje  2016 Zvok mojih rok. Programska knjižica. Ljubljana: JSKD, 2016.