Velika nagrada – zaporedje in sporedi zborov

Tekmovanje za veliko nagrado obsega en tekmovalni nastop, ki je sestavljen iz najmanj treh skladb po lastnem izboru. Samo ena skladba je lahko ponovljena iz prostega ali obveznega programa, samo ena skladba je lahko ljudska pesem in samo ena skladba ima lahko instrumentalno spremljavo (dovoljena je, če je predvidena v izvirniku izbrane skladbe). Skupna minutaža vseh skladb mora obsegati 10–15 minut. Veliko nagrado 15. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2019 bo dobila tista zasedba, ki bo zbrala najvišje povprečno število točk iz obveznega in prostega ter programa za veliko nagrado.

 

SAN ANTONIO COLLEGE CHAMBER SINGERS, Walnut, CA, ZDA

Randall Stroope (1953): A LIVING TRIPTYCH
2. Christi Mutter
Ola Gjeilo (1978): AVE GENEROSA (Hildegard von Bingen)
György Orbán (1947) MUNDI RENOVATIO (srednjeveško besedilo)
Stacey Gibbs (1962): JOHN SAW DUH NUMBUH (Spiritual)

 

KAMMERCHOR DER MUSIKHOCHSCHULE MANNHEIM, Mannheim, Nemčija

Cristofano Malvezzi (1547–1599): NOI CHE CANTANDO (Ottavio Rinuccini)
Hans-Ola Ericsson (1958): UNDER LINDEN (Walter von der Vogelweide, Karl-Ivar Hildeman)
Joseph Rheinberger (1839–1901): FÜNF MOTETTEN, op. 40
1. Ich liebe, weil erhöret der Herr (Ps 116)
Raymond Murray Schafer (1933): MAGIC SONGS:
1. Chant to Bring Back the Wolf
4. Chant for Clear Water
9. Chant to Make the Magic Work

 

AKADEMSKI PEVSKI ZBOR MARIBOR, Maribor, Slovenija

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847): MITTEN WIR IM LEBEN SIND, op. 23/ 3 (Martin Luther)
Goffredo Petrassi (1904–2003): NONSENSE (Edward Lear, prevedel Carlo Izzo)
3: C’era un vecchio di Rovigo
5: C’era una vecchia di Polla
Nana Forte (1981): KRIŽEMKRAŽ (Kajetan Kovič)
Odrski gib: Mojca Kasjak

 

KUP TALDEA, Tolosa, Baskija, Španija

Gottfried August Homilius (1714–1785): DIE MIT TRANEN SÄEN (Ps 126,5-6)
Johannes Brahms (1833–1897): DREI GESÄNGE, op. 42
1. Abendständchen (Clemens Brentano)
Z. Randall Stroope (1953): THE CONVERSION OF SAUL (po Sv. pismu Z. Randall Stroope)
Tine Bec (1993): THREE COMPOSITIONS BASED ON GREGORIAN CHANT
3. Cantate Domino (Ps 98 (97),1-4)

 

JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS JAUKTAIS KORIS, Riga, Latvija

Rihards Zaļupe (1983): SAUCIENS VĒJĀ (Sondra Zaļupe)
Imants Ramiņš (1943): PŪT, VĒJIŅI (latvijska ljudska)
Pēteris Vasks (1946): ZĪLES ZIŅA (Uldis Bērziņš)