50 let od prve izvedbe revije: zapelo bo 2000 mladih pevcev

26. revija Zagorje ob Savi, državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov, 26.–28. marec 2018, Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi

Ljubljana, 19. marec 2018

 

Javni sklad RS za ljubiteljske dejavnosti prireja že 26. revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, ki ima tekmovalni značaj. Prireditev je bienalna in poteka od leta 1968, letos torej obeležuje 50. jubilej. V treh dneh se bo na odru Delavskega doma v Zagorju zvrstilo 52 zborov oziroma 2000 mladih pevcev, zapeli pa bodo 150 skladb izpod peres 57 slovenskih in 30 tujih skladateljev.

 

Prireditev, na kateri je od leta 1968 nastopilo že 1138 zborov, ki so jih vodili 304 zborovodje, je res polna presežnikov. Vsako drugo leto privabi v Zagorje, ki je s tem festivalom nedvomno vpisano na zborovski zemljevid, množico ljubiteljev ubranega petja, tako na oder kot tudi v dvorano. Letos se je na državno tekmovanje uvrstilo kar 52 zborov, med njimi 24 otroških, 20 mladinskih in 8 srednješolskih – dekliških, fantovskih in mešanih.

Tako velik odziv priča, da zanimanje za zborovstvo med mladimi ne usiha, ravno nasprotno, vse več jih je, ki se udejanjajo tudi skozi petje. Za ilustracijo, letos bo nastopilo kar 21 zborov in 19 zborovodij debitantov, ki so se uspeli – največkrat prek regijskih tekmovanj – uvrstiti na državno.

Med 150 izvedenimi skladbami, od tega so jih 27 podpisali slovenski, 29 pa tuji skladatelji, bo 9 novih del slovenskih skladateljev. Povejmo še, da so v vseh 50 letih prav za Revijo Zagorje nastale kar 103 nove skladbe slovenskih skladateljev. Med skladatelji, katerih dela bodo letos izvedena največkrat, omenimo Tadejo Vulc (17 izvedb), Andreja Makorja (13 izvedb) in Bojana Glavino (9 izvedb).

Ker ima revija tekmovalni značaj, zbori pripravijo obvezen program. Letos je tako obvezna izvedba slovenske ljudske pesmi v izvirni obliki ali obdelavi, umetne pesmi slovenskega avtorja in nekaj pesmi po lastni izbiri. Otroški zbori imajo letos novi dodatni programski zahtevi: izvedbo ene pretežno dvoglasne skladbe in ene od štirih predpisanih enoglasnih a cappella skladb (ljudskih Mi skupej smo prirajžali iz Matene pri Igu in Pršva je ta luba vigred iz Breznice pri Podrožci, Koroška, ter izvirnih Lastavica Marija Kogoja na besedilo Karla Široka in Pustna pesem Vilka Ukmarja na besedilo Bože Novak).

Obsežen program bo spremljalo in ocenjevalo nekaj žirij, ki jih sestavljajo najvidnejši slovenski zborovodje Danica Pirečnik, Janja Dragan Gombač, Karmina Šilec, Marinka Šuštar, Marko Vatovec, Sebastjan Vrhovnik, Tadeja Vulc in Stojan Kuret.

Žirije bodo podelile nagrade in priznanja v različnih kategorijah. Poleg priznanj z doseženimi ocenami bodo podeljena posebna priznanja za najboljše zbore posameznih zasedb, najboljše sestave sporedov, najboljše izvedbe slovenskih ljudskih in slovenskih umetnih skladb, najprepričljivejše nastope, odlične nastope debitantskih zborov in zborovodij. Podeljene bodo nagrade Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti skladatelju »naj pesmi« Zagorja, nagrade do trem izbranim zborovodjem v obliki financiranja udeležbe na velikem evropskem zborovskem festivalu in tekmovanju European Music Festival for Young People Neerpelt 2018 (Belgija) ali Europäischen Jugendchor Festivals Basel 2018 (Švica), Glasbena matica Ljubljana pa bo organizirala nagradni koncert izbranega zbora v veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani.

Pelo pa se ne bo le v dvorani, temveč tudi na ploščadi pred Weibergerjevo hišo, kjer bo potekalo revijalno posamično skupno petje zborov in razglasitve delnih rezultatov tekmovanja. Skupno petje in izbor skladb bosta posvečena 90-letnici skladatelja Jakoba Ježa.

Bienalno tekmovanje Zagorje ob Savi ni le pregled dosežkov najboljših otroških in mladinskih zborov Slovenije, je tudi pomemben pokazatelj kakovosti mladih generacij pevcev, ki bodo nekoč prepevali v odraslih pevskih zborih in zastopali Slovenijo na mnogih priznanih mednarodnih tekmovanjih. Večkrat poudarjamo, da je zborovstvo tista dejavnost, s katero se Slovenci v svetu s ponosom predstavljamo in smo prav zaradi nje še posebej prepoznavni.