Danica. Skozi rodove.

Zgoščenka, OPZ, MPZ, MePZ Danica in Korenine Danice, Slovensko prosvetno društvo Danica, Celovec, 2014

Cover_verzijeŽe več kot sto let je minilo od prvih začetkov organiziranega petja v Šentprimožu ob Zablaškem jezeru. V zadnjih desetletjih pa se je zborovsko petje v tem podjunskem kraju izredno razvilo. Poleg mešanega pevskega zbora, ki ima že stoletno tradicijo, že štirideset let obstajata tudi otroški in mladinski zbor. Od leta 1999 pa deluje še zbor starejših pevk in pevcev Korenine Danice. Tako si je društvo ustvarilo »pevsko piramido«, ki mu je v čedalje večji ponos in zadovoljstvo.

Zgoščenka Danica. skozi rodove. je prvi tonski dokument, na katerem se kaže vsa pevska raznolikost v Šentprimožu v Podjuni. V 24 pesmih se predstavijo vsi zbori društva – od najmlajših do najstarejših. Vsebinsko se zbori Danice seveda v prvi vrsti trudijo za ohranitev in gojitev slovenske narodne in umetne pesmi, v svoj repertoar pa vključujejo tudi pesmi drugih narodov in umetne skladbe iz svetovne zborovske literature. Gre za neko zdravo zakoreninjenost v domačem pevskem izročilu, ob tem pa za odprtost do kulture soseda in najrazličnejših glasbenih zvrsti. Ta temeljna programska usmerjenost se zrcali tudi v zgoščenki, ki je ravnokar izšla.

Zgoščenko uvede Mešani pevski zbor Danica pod vodstvom Stanka Polzerja s pesmijo Nazaj v planinski raj. Med drugim v tem prvem delu zazveni tudi Kernjakova Sanje, ki spada med najlepše umetne pesmi našega »koroškega trubadurja«.

Sledijo pesmi o vasovanju in o kmečkem življenju, ki jih zapojejo Korenine Danice pod vodstvom Anice Maraž Kežar. Pesmi se ujemajo z njihovo mladostjo, saj so v mladih letih še sami vasovali po domačih vaseh.

Srednji del – lahko bi rekli srce zgoščenke – predstavljata Otroški in Mladinski zbor Danice. Oba zbora vodi Barbara Mistelbauer Stern. Pomagata pa ji Miriam Sadnikar in Janja Pruntsch. Vse tri so ljudskošolske učiteljice. Samo zaslutimo lahko neskončno potrpežljivost in ljubezen do dela z mladimi, ki je botrovala delu z naraščajem. Otroški zbor se predstavi s tremi veselimi slovenskimi umetnimi pesmimi. Med njimi tudi Gobčeva Čira, čara s spremenjenim besedilom. Na klavirju jih spremlja učiteljica klavirja in zborovodkinja Doris Wakounig. Pesmi mladinskega zbora zaznamuje zelo pestra instrumentalna spremljava, ob nemški Engel pa dokažejo, da jim tudi ubrano a cappella petje ni tuje.

Zgoščenko zaokroži spet Mešani pevski zbor Danica. Poleg priljubljene Lavrenčičeve priredbe Petelinček je zapieu se kot aranžer predstavi tudi zborovodja Stanko Polzer z novo obdelavo selske narodne Puabǝč sǝm star šele osemnajst liǝt. Program pa zaključita dve duhovni pesmi, Ave maris stella norveškega skladatelja Tronda Kverna in Bogorodice devo Rahmaninova.

Produkcijo plošče Danica. skozi rodove. je omogočil dobropis snemalnega podjetja MSc Media, ki ga je prejel MePZ Danica, ko je na koroškem zborovskem tekmovanju postal »Koroški zbor leta 2012«.

Otroški pevski zbor Danica

Otroški pevski zbor Danica

 

Mladinski pevski zbor Danica

Mladinski pevski zbor Danica

 

Mešani pevski zbor Danica

Mešani pevski zbor Danica

 

Korenine Danice

Korenine Danice

 

OPZ Danica: Čira Čara

MPZ Danica: Zvezdice zlate

MePZ Danica: Čej so tiste stezice

MePZ Danica: Sanje

Korenine Danice: Pa smo fantje vasval