Goriška zborovska srečanja na podeželje privabijo najboljše domače zborovske sestave

Prek 50 zborov je na več kot 30 koncertih v slabem desetletju pomembno obogatilo glasbeno ponudbo na izbranih goriških prizoriščih

 

Goriška zborovska srečanja so na Goriškem širše prepoznaven cikel zborovskih koncertov z najboljšimi slovenskimi vokalnimi sestavi. Z organizacijo cikla je leta 2012 začela Zveza kulturnih društev Nova Gorica (v nadaljevanju ZKD Nova Gorica). Prvo sezono sta oblikovala dva ambiciozno zasnovana koncerta: prvi je združeval tri izmed najvidnejših severnoprimorskih zborov, drugi pa poklicne glasbenike Orkestra Slovenske vojske, študente Akademije za glasbo ter dva izmed najboljših zborov iz Kranja in Jesenic. Uspeh prve sezone je ZKD Nova Gorica spodbudil k nadaljevanju cikla in že v drugi sezoni je ponudil štiri izvrstne zborovske koncerte, do letošnjega leta pa skupno kar 34.

 

ZKD Nova Gorica je pri snovanju Goriških zborovskih srečanj zasledovala več ciljev. Osrednji cilj je bila želja obogatiti ponudbo kakovostnih zborovskih koncertov na Goriškem, ki poustvarjajo na visoki umetniški ravni. Ker so koncerti priznanih vokalnih skupin in s tem odlične izvedbe večinoma dostopnejše le v večjih kulturnih centrih, je idejni vodja cikla – zborovodja in predsednik ZKD Nova Gorica, Miran Rustja  – želel z organizacijo srečanj doseči predvsem širše zborovsko poznavanje tudi na regionalni oziroma lokalni ravni: »Da ne bi bili ljudje na podeželju prikrajšanji za slišanje le-teh, smo se odločili, da prek zborovskih srečanj pripeljemo vrhunske zasedbe na podeželje in v Novo Gorico samo.«

Mešani mladinski zbor Emil Komel in zborovodja David Bandelj, Šempas, 2017
Foto: Ožbej Černe

 

Goriška zborovska srečanja oblikujejo tematsko zaokroženi celovečerni nastopi, na katerih gostujejo najboljši in najvidnejši slovenski vokalni sestavi z visokimi referenčnimi ocenami tako v domačem kot tudi mednarodnem prostoru. Miran Rustja, ki si je s svojim dolgoletnim delom na področju zborovstva pridobil številne izkušnje in si izostril občutek za prirejanje kakovostnih zborovskih koncertov, je o pomembnosti tovrstnih koncertov za lokalno skupnost povedal: »Slovenci smo prav gotovo zborovska velesila. Nekateri amaterski pevski zbori v Sloveniji dosegajo in presegajo poklicne ansamble. Tudi po številu pevskih zborov je Slovenija v samem svetovnem vrhu. Vsaka slovenska vas ima po enega in tudi več pevskih zborov. Zborovodje so danes skoraj vsi poklicni glasbeniki, vse bolj pa so glasbeno izobraženi v veliki meri tudi pevci sami. Naši pevski zbori zmagujejo na mednarodnih tekmovanjih. Tako imamo prek zborovskih srečanj vse to priložnost slišati v domačem, goriškem okraju.«

Prav tematska zaokroženost programa je ena od osnovnih zahtev, pri kateri organizatorji Goriških zborovskih srečanj skozi vsa ta leta ne popuščajo in ohranjajo stroga merila, po katerih izberejo nastopajoče. Ta omejitev v prvi vrsti vnaša v cikel domiselno, poglobljeno in tehtno izoblikovane koncerte, poleg tega pa zahtevnejši programi zagotavljajo tudi večji umetniški vložek pevcev. Programi izbranih zborov niso zanemarljivi, saj je zaželeno, da poudarjajo slovensko glasbeno zapuščino in sodobno domače zborovsko snovanje.

Segment, ki ga organizatorji zasledujejo, je tudi premišljeno izbrana lokacija koncertov. Nastopi potekajo na zanimivih lokacijah v raznih vaseh, krajih in naseljih Mestne občine Nova Gorica. Zbori s sakralnim programom najpogosteje zapojejo v cerkvah, na primer v cerkvi v Šempasu in Dornberku ter v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici. Koncerti, ki se programsko dotikajo splošnih človeških tematik, pa se odvijajo v kulturnih domovih, kot sta Kulturni dom Branik in Dom kulture v Kromberku. Ti koncerti prinesejo pesem prav v srce vasi, v tisti kulturni prostor, s katerim se domačini in prebivalci okoliških vasi že po tradiciji poistovetijo. Za programsko in izvedbeno zahtevnejše koncerte so organizatorji vzpostavili partnerska sodelovanja s Kulturnim domom Nova Gorica, Glasbeno šolo Nova Gorica in Mestno občino Nova Gorica. Pogosto v teh ustanovah nastopajo zbori s kompleksnimi programi, ki zahtevajo tudi izvrstno akustiko prostora.

Miran Rustja izpostavlja, da so v preteklih letih Goriška zborovska srečanja gostila prav vse tisto, kar v strokovnem smislu predstavlja vrh slovenskega zborovstva – torej zbore, ki so konkurenčni tudi v mednarodnem merilu. Prostor pa so v nizu koncertov večkrat dobili tudi vidni in nagrajeni mladinski pevski sestavi. Poleg tega ima poslušanje dobrih vokalnih sestavov tudi pedagoški vzgib. Pevci različnih starosti kot zborovodje dobivajo sveža znanja, ustvarjalno spodbudo in se programsko bogatijo.

Med letoma 2012 in 2020, vključno s prvim izpeljanim koncertom v letošnjem letu, so Goriška zborovska srečanja ponudila kar 34 koncertov odlične zborovske glasbe z najboljšimi slovenskimi zbori.  ZKD Nova Gorica, ob podpori Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, se bo še naprej zavzemala, da bo tudi v prihodnje tako, ne glede na za zdaj še neznane razmere.

Zbor Slovenske filharmonije z dirigentom Stojanom Kuretom, Kulturni dom Nova Gorica, 2017
Foto: Matej Vidmar

 

 

GORIŠKA ZBOROVSKA SREČANJA, PREGLED SEZON OD LETA 2012 DO DANES

 

Leto 2020, sezona 8*

(* načrtovanih je bilo 6 koncertov; zaradi razmer novega koronavirusa je bil doslej izveden prvi)

 1. Dekliški pevski zbor in Fantovska vokalna zasedba Gimnazije Celje – Center; zborovodji: David Preložnik in Gregor Deleja
 2. Moški pevski zbor Srečko Kosovel, Ajdovščina; zborovodja: Andrej Makor
 3. Oktet Gallus, Ribnica; zborovodja: Blanka Čakš
 4. Komorni zbor Ave, Ljubljana; zborovodja: Gregor Klančič
 5. Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, Ljubljana; zborovodja: Jakob Barbo
 6. Komorni pevski zbor Mysterium, Kranj; zborovodja: Lovro Frelih

 

Leto 2019 (5 koncertov), sezona 7

 1. »Koncert pravoslavne glasbe«, Mešani pevski zbor Psallite, Ljubljana; zborovodja: Matjaž Šček
 2. »Koncert ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne – Knezu miru«, Oktet Gallus z gosti; zborovodja: Melanija Markovič
 3. »Koncert ob 50. obletnici delovanja«, Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj; dirigent: Fernando Mejías
 4. »Koncert sakralne glasbe«, Zbor Filipa Terčelja Šturje; zborovodkinja: Marinka Šuštar
 5. Komorni in Dekliški pevski zbor Akademije za glasbo Univerza v Ljubljani; dirigenta: Marko Vatovec, Sebastjan Vrhovnik

 

Leto 2018 (6 koncertov), sezona 6

 1. »Koncert ob slovenskem kulturnem prazniku«, Vokalna skupina Iris in Mešani mladinski pevski zbor Gimnazije Litija; zborovodja Blaž Rojko
 2. »Koncert ob dnevu upora proti okupatorju«, Dekliški zbor Zarja; umetniška vodja Anja Šinigoj in Oktet Valvasor, Litija; umetniški vodja Jože Vidic
 3. Mešani pevski zbor Jacobus Gallus, Trst; zborovodja Marko Sancin
 4. »Sredi moj’ga srca – ob 100-letnici konca prve svetovne vojne, poklon primorskim skladateljem«, Mešani pevski zbor Obala Koper; zborovodja Andrej Makor
 5. Ženski pevski zbor Nasmeh, Grosuplje; zborovodkinja Karolina Repar in Goriški komorni zbor; zborovodkinja Mateja Černic
 6. Vokalna skupina Gallina; umetniška vodja Ana Erčulj in Goriški oktet Vrtnica; zborovodja Matjaž Šček

 

Leta 2017 (5 koncertov), sezona 5

 1. Vokalna akademija Ljubljana z gosti
 2. Komorni zbor Grgar, Nova Gorica; zborovodja: Andrej Filipič in Komorni zbor Glasis, Markovci
 3. Mladinski mešani zbor Emil Komel iz Gorice; zborovodja: David Bandelj in Mladinski pevski zbor OŠ Franceta Bevka Tolmin; zborovodja: Barbara Kovačič
 4. Goriški oktet Vrtnica in Mešani pevski zbor Postojna; zborovodja: Matjaž Šček
 5. »Mariju in Srečku v poklon«, Zbor Slovenske filharmonije, kvartet godal Slovenske filharmonije; Stojan Kuret, dirigent

 

Leto 2016 (3 koncerti), sezona 4

 1. Vokalna skupina Elum, Postojna; umetniška vodja: Karolina Repar, Gorenjski oktet; umetniški vodja Andrej Ropas in Zbor sv. Nikolaja Litija; zborovodkinja: Helena Fojkar Zupančič
 2. Vokalna skupina Vinika; zborovodkinja: Franka Žgavec in Moški pevski zbor Srečko Kosovel; umetniški vodja Matjaž Šček
 3. »Schubertova maša v G-duru«, Goriški komorni zbor z gosti in Komorni ansambel NOVA; dirigentka Mateja Černic

 

Leto 2015 (4 koncerti), sezona 3

 1. Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj; dirigent Fernando Mejías
 2. Goriški oktet Vrtnica in Komorni zbor AVE; umetniški vodja Marko Vatovec
 3. Vokalna skupina Radost, Godovič; umetniška vodja: Damjana Vončina, in Moški pevski zbor Provox; zborovodja: Matej Petejan
 4. Mešani komorni zbor Ljubljanski madrigalisti; zborovodja: Primož Malavašič

 

Leto 2014 (4 koncerti), sezona 2

 1. Komorni zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana; dirigent: Ambrož Čopi
 2. Ženska vokalna skupina SKD Barkovlje Trst; zborovodkinja Aleksandra Pertot, in Gruppo Polifonico Claudio Monteverdi Ruda (Udine-Videm); zborovodja: Matjaž Šček
 3. Dekliška vokalna skupina Bodeča neža; zborovodkinja Mateja Černic, in Komorni zbor Krog, Ljubljana; zborovodja: Mirko Ferlan
 4. Moški pevski zbor Srečko Kosovel; zborovodja: Matjaž Šček, in Goriški komorni zbor; zborovodkinja: Mateja Černic

 

Leto 2013 (4 koncerti), sezona 2

 1. Mešani pevski zbor Obala Koper; zborovodja: Sebastjan Vrhovnik, in Komorni zbor Ipavska; zborovodja: Matjaž Šček
 2. Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec; zborovodja: Primož Malavašič
 3. Oktet Valvasor; umetniški vodja: Jože Vidic, in Mešani pevski zbor Cum anima; zborovodkinja: Monika Fele
 4. Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem in Zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana; dirigent: Ambrož Čopi

 

Leto 2012 (2 koncerta), sezona 1

 1. Komorni zbor Ipavska; zborovodja: Matjaž Šček; Vokalna skupina Radost, Godovič; umetniška vodja: Damjana Vončina, in Komorni zbor Grgar, zborovodja: Andrej Filipič
 2. Orkester Slovenske vojske in študenti Akademije za glasbo Ljubljana; Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj; zborovodja: Matej Penko, in Mešani pevski zbor Vox Carniolus Jesenice; zborovodja: Eva Jelenc Drozg; dirigentka: Andreja Šolar; koncertni mojster: Aljoša Deferri