Javni poziv k oddaji predlogov za odličja in področna priznanja JSKD 2022

Cenjeni ustvarjalci,

obveščamo vas, da je na spletni strani JSKD objavljen JAVNI POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA PODELITEV ODLIČIJ IN PODROČNIH PRIZNANJ JSKD na področju ljubiteljske kulture v Sloveniji za leto 2022. Morda  je prav v vaši sredini nekdo, ki si zasluži takšno izjemno priznanje, zato povabljeni k oddaji predlogov.

Predmet javnega poziva so:

ODLIČJA SKLADA

Odličja so najvišja priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Sloveniji za delo in udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture.

Odličja sklada so:

 zlata plaketa,

– srebrna plaketa in

– zlati znak.

Podeljena bo največ ena zlata plaketa, največ pet srebrnih plaket in največ 2 zlata znaka, in sicer na osrednji letni slovesnosti sklada januarja 2023.

PODROČNA PRIZNANJA SKLADA

Področna priznanja so posebna priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Republiki Sloveniji za delo in udejstvovanje na posameznih področjih ljubiteljskih dejavnosti.

Sklad zbira predloge za naslednja področna priznanja sklada:

 Gallusova plaketa in Gallusova listina – za področje zborovske glasbe;

– Linhartova plaketa in Linhartova listina – za področje gledališke dejavnosti;

– Maroltova plaketa in Maroltova listina – za področje folklorne dejavnosti;

– Plaketa Mete Vidmar in Listina Mete Vidmar – za področje plesne dejavnosti;

– Plaketa Vinka Štrucla in Listina Vinka Štrucla – za področje inštrumentalne dejavnosti in

– Plaketa Antona Ažbeta in Listina Antona Ažbeta – za področje likovne dejavnosti.

Za leto 2022 bo znotraj posameznih področij kulturnega ustvarjanja podeljena največ ena plaketa in tri listine. Prejemniki plaket in listin bodo javno razglašeni na osrednji skladovi letni slovesnosti, januarja 2023. Podeljena bodo praviloma na osrednjih letnih področnih prireditvah ali prireditvah, ki jih predlaga prejemnik plakete ali listine.

Rok za oddajo predlogov je 23. 11. 2022 na predpisanih obrazcih v pisni in e-obliki. Vloge pošljite tudi po e-pošti na e-naslov: priznanja@jskd.si.

Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni  strani JSKD:

https://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/2022/poziv_2022.htm

Podrobnejše informacije o upravičenosti oziroma primernosti prijave na poziv za prejem najvišjega odličja sklada so objavljene pod zavihkom PRIZNANJA: https://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/uvod_priznanja.htm