Katja Gruber dobitnica nagrade RS na področju šolstva za izjemne dosežke

Katja Gruber predstavlja navdih vsem, ki jo vsakodnevno srečujejo. Otroci pevci v šolskih zborih OŠ Nazarje si ne predstavljajo več svojega življenja brez petja v njenih zborih, učitelji glasbeniki so hvaležni za vsako njeno izdajo notnega gradiva, šolski kolektiv je hvaležen za dvig ugleda šole tudi prek uspehov šolskih zborov. Kot glasbena pedagoginja, zborovodkinja in skladateljica predano živi za svojo profesionalno pot. S svojo neizmerno energijo, predanostjo in karizmatičnim nastopom navdihuje mlade in starejše pevce za petje, pri čemer dosega zavidljive rezultate. Zadnja leta je zelo dejavna na mladinskem zborovskem področju. Z zbori iz OŠ Nazarje dosega vrhunske uspehe doma in v tujini. Z uvajanjem večglasja med otroke želi ohranjati prvobitno slovensko lastnost, to je občutek za večglasje. Uspehov ne dosega s selekcijo pevcev, ampak z načrtno vzgojo pevcev od prvega do devetega razreda. V zborih OŠ Nazarje poje kar polovica vseh osnovnošolcev OŠ Nazarje, kar je svojevrsten dosežek.

Njeno delo odlikuje visoka kakovost, od katere ne odstopa, in stalno iskanje ter izvajanje nove zborovske literature. Zato je 3. oktobra 2019, prejela nagrado RS na področju šolstva za izjemne dosežke.

Več:

https://www.gov.si/novice/2019-10-03-podelili-smo-najvisje-nagrade-na-podrocju-solstva-za-leto-2019/