Kdo lahko jadra brez vetra? – Članek o festivalski EC TV v reviji IFCM

Prosto dostopna revija Mednarodne zborovske zveze IFCM na strani 16 tokrat prinaša članek Rossane Paliaga Who can sail without Wind? The Challenge of the Europa Cantat Festival Television (Kdo lahko jadra brez vetra? Izziv festivalske televizije Europa Cantat TV)

Mednarodna zborovska revija The International Choral Bulletin izhaja četrtletno pod okriljem Mednarodne zborovske zveze IFCM (International Federation for Choral Music). Vse številke najdete na tej povezavi: https://issuu.com/icbulletin

Vabljeni k branju!