Praznik ljubiteljske kulture

Slovenci z udejstvovanjem v kulturi opravimo 10 milijonov ur prostovoljnega dela na leto

15.–22. junij 2014

NZ_14_07_TLK_1_Rozmarinka

Vokalna skupina Rožmarinke

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je skupaj s svojimi območnimi izpostavami, Zvezo kulturnih društev Slovenije (ZKDS) in številnimi društvi junija pripravil prvi vseslovenski Teden ljubiteljske kulture, ki je z ustvarjalno energijo povezal celotno Slovenijo in zamejstvo.

Teden ljubiteljske kulture, ki ga v mnogih evropskih državah prirejajo že tradicionalno, je bil v prvi vrsti poklon vsem tistim, ki svojo energijo in čas namenjajo kulturi. Slovenskega je zaznamovalo več kot 500 različnih kulturnih dogodkov doma in v zamejstvu, ki so jih za ta namen v sodelovanju z zvezami kulturnih društev in območnimi izpostavami JSKD pripravila različna kulturna društva. Poleg tega je več kot 100 občin v tem tednu posadilo sadno drevo stare avtohtone sorte, simbol tedna ljubiteljske kulture, s čimer so obogatile ali na novo zasnovale javne sadovnjake. »S Tednom ljubiteljske kulture želimo poudariti, da kultura ni le umetnost, ni le duhovna hrana, ki bi bila sama sebi namen, temveč je pomembna za povezovanje, socialno vključevanje, razvoj družbe in gospodarstva, za ustvarjanje novih delovnih mest in tako dalje,« je povedal mag. Igor Teršar, direktor JSKD.

Slovenija se je s Tednom ljubiteljske kulture pridružila mnogim evropskim državam, ki se vsako leto na podoben način poklonijo vsem ustvarjalcem ter opozorijo na pomen in množičnost ljubiteljske kulture v sodobni družbi, pri čemer gre v slovenskem primeru zaradi zasaditve dreves tudi za širšo obliko povezovanja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine ter na neki način za simbolno obnovo Slovenije po žledolomu. Na JSKD so z odzivom društev in občin izjemno zadovoljni, upajo pa, da se jih bo Tednu ljubiteljske kulture prihodnja leta pridružilo še več, saj želijo, da bi dogajanje postalo tradicionalno. »Želimo si, da bi Teden ljubiteljske kulture ustvarjalci in ljubitelji kulture resnično vzeli za svojega in da bi v prihodnjih letih še več okenskih polic po vsej državi napolnili s predmeti, povezanimi s kulturno dejavnostjo, s katero se ukvarjajo,« je povedala mag. Urška Bittner Pipan, programska vodja Tedna ljubiteljske kulture. Mnogi so poziv organizatorjev, naj v tem tednu na okenske police postavijo inštrumente, slikarska platna, knjige, plesne kostume, gledališke plakate, zgoščenke, notne zapise in podobno, že tokrat vzeli zelo zares in tudi tako stopili na svetlo. Organizatorja namreč želita, da bi ustvarjalci tudi na ta način javnost vsako leto opozorili, koliko prebivalcev Slovenije se ukvarja s kulturo.

NZ_14_07_TLK_2

 

NZ_14_07_TLK_2b

 

NZ_14_07_TLK_2c

Še pred pričetkom Tedna ljubiteljske kulture je JSKD na Prešernovem trgu v začetku junija sredi dneva organiziral množični flashmob, v katerem je nastopilo več kot 300 ustvarjalcev, od pevcev, godbenikov, plesalcev, folkloristov do mažoretk. Flashmob so si ogledali številni mimoidoči, o njem sta poročali obe osrednji televiziji, posneli in zmontirali pa so ga študenti AGRFT.

Osrednja otvoritvena slovesnost Tedna ljubiteljske kulture se je 15. 6. 2014 odvijala na Muzejski ploščadi Metelkova v Ljubljani, ki je bila sprva s številnimi delavnicami, od likovne, plesne, lutkovne in glasbene namenjena predvsem najmlajšim, njihovi starši pa so se z veseljem udeležili delavnice tolkalni krog v bližnjem KULTU3000. Program se je na ploščadi nadaljeval popoldne in trajal vse do večera, ko sta minister za kulturo dr. Uroš Grilc in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković tam zasadila češnjo. Teden ljubiteljske kulture se je zaključil v nedeljo, 22. junija, s 45. taborom slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični. Koncert združenih zborov iz vse Slovenije in zamejstva je neposredno prenašala Televizija Slovenija. Na dogodku so posebej obeležili 80-letnici Lojzeta Lebiča in Jožeta Leskovarja, 100-letnico rojstva Rada Simonitija in 130-letnico rojstva Vasilija Mirka.

Celje – zasaditev stare slovenske sorte jablane bogatinke

Celje – zasaditev stare slovenske sorte jablane bogatinke

Množično predajanje ljubiteljski kulturi

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti združuje pribižno 5.000 društev z več kot 107.000 odraslimi člani. Bogata produkcija ljubiteljske kulture na področju vokalne in inštrumentalne glasbe, gledališča, lutk, folklorne, likovne in literarne dejavnosti, plesa in filma, se vsako leto predstavi v 25.000 odrskih predstavititvah, prireditvah in razstavah. Letno na teh dogodkih zabeležimo skoraj 4 milijone obiskovalcev, kar govori o izjemni dostopnosti in dobri organiziranosti ljubiteljske kulture.

Ljubiteljska kultura v Sloveniji – razrez po dejavnostih

Ljubiteljska kultura v Sloveniji – razrez po dejavnostih

Ljubiteljska kultura v Sloveniji je množična, raznolika in kakovostna. Svojo bogato tradicijo črpa iz sredine 19. stoletja (tabori in čitalnice), ko je bila organizirana ljubiteljska kultura nosilka celotne slovenske kulture. Danes predstavlja dobro organizirano in s strani JSKD strokovno podprto vsestransko gibanje ustvarjalnih potencialov.

Gre za obsežen fenomen, ki sega v vse pore slovenske družbe. Zaradi raznovrstnosti oblik, vsebin in različnih ravni zahtevnosti je kulturno ljubiteljstvo področje, ki omogoča sodelovanje vsem družbenim skupinam in posameznikom, ne glede na starost, geografsko, etnično ali katerokoli drugo pripadnost. Prav neinstitucionalni in nepoklicni status ljubiteljske kulture odpira povsem razbremenjeni prostor ustvarjanja in eksperimentiranja, v katerem se najdevajo tako ljudski pevci in folklorniki na eni kot tudi sodobni plesalci in filmarji na drugi strani.

NZ_14_07_TLK_5_Celje3

Celje: Promenadni koncert pihalnih orkestrov
Foto: Tomaž Černej

 

NZ_14_07_TLK_6_Postojna_Goldinar

Postojna, 23. junij: Melodije pod zvezdami: Vokalna skupine Elum in Vokalna skupina Goldinar. Organizatorja koncerta SKD OI Postojna in Društvo Bakla Postojna sta bila z obiskom (udeleženci so napolnili atrij) in izvedbo koncerta nadvse zadovoljna.
Foto: Silva Bajc

Ljubiteljski kulturniki se s kulturo ukvarjajo v svojem prostem času in nastopajo brezplačno. To predstavlja približno 10 milijonov ur prostovoljnega dela vseh udeležencev. Samo na ta način lahko sfera ljubiteljske kulture v Sloveniji realizira izjemno obsežen program kulturnih prireditev na letni ravni, ki se dogajajo v slehernem kraju naše države. Brez dvoma bi brez tega izjemno pomembnega prispevka h kulturnemu življenju prebivalcev Slovenije pretežni del naše države živel v kulturni gluhoti.

JSKD že več kot petnajst let spodbuja razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in vsesplošno ustvarjalnost. S svojimi 59 območnimi izpostavami v vseh predelih Slovenije in zamejstvu skrbi za čim širšo dostopnost tovrstne kulturne produkcije ter s tem za enakomernejši regionalni razvoj. Je nacionalna ustanova, ki s svojim strokovnim kadrom in priznanimi zunanjimi sodelavci ter v tesnem sodelovanju z društvi, zvezami in vsemi slovenskimi občinami zagotavlja optimalne pogoje za razvoj različnih kulturno-umetniških področij, pri čemer nudi ljubiteljskim kulturnim skupinam in posameznikom finančno in strokovno podporo v najširšem smislu, od izobraževanj, selekcij, svetovanj do izdajanja strokovne literature.

NZ_14_07_TLK_7_Jerbas

Tržič, 20. junij: Skupina ljudskih pevcev in godcev Jerbas – koncert z gostom Nejcem Ravniharjem, državnim prvakom v imitiranju
Foto: Vili Vogelnik

NZ_14_07_TLK_8