Priporočilo JSKD društvom za izvajanje novega odloka v kulturnih dejavnostih

Besedilo novega odloka (objavljen 11. 9., velja od 15. 9. 2021) o načinu izpolnjevanja pogoja PCT, samotestiranju, nošenju mask … se nahaja na TEJ POVEZAVI (dosedanji odloki so združeni v en odlok).

PRIPOROČILO JSKD ZA DRUŠTVA:

PCT pogoj in vaje

Glede na zapisano je PCT pogoj potreben tudi pri zbiranju članov skupin na glasbenih, gledaliških, plesnih idr. vajah, saj odlok izpostavlja »vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti«. Priporočamo, da člani društev, ki niso cepljeni ali preboleli, redno tedensko opravljajo samotestiranje in ob tem vodijo evidenčni list. Društvo/skupina naj z medsebojnim dogovorom določi odgovorno osebo za hranjenje dokazil ob morebitnem nadzoru ter pripravi izjave članov, da vsak zagotavlja verodostojnost svojih navedb, s čimer zaščitijo odgovorno osebo oz. predsednika društva.

Vzorec izjave 1

Vzorec izjave 2

MASKE in vaje

Dosedanje zapise v odloku si razlagamo tako, da so maske obvezne pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih prostorih, vendar po zgledu športne vadbe in glasbenih šol med samo vajo pri razdalji vsaj 1,5 m in na svojih mestih niso obvezne. So pa, kadar je to le mogoče, priporočljive, saj pomembno zmanjšujejo tveganje prenosa okužb.

_______

Tolmačenje odloka na Ministrstvu za kulturo RS, opredelitev pojma kulturne dejavnosti in opredelitev pojma zaprt javni prostor najdete na https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/izvajanje-kulturnih-dejavnosti/.

_______

V POMOČ PRI LAŽJEM SLEDENJU SPREMEMB UKREPOV:

Za vse zadnje spremembe odlokov, njihove povzetke in povezave na originalna besedila v Uradnem listu priporočamo, da spremljate stran https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/, ki je zdaj redno posodabljana. Spodaj pod novicami so povzetki najnovejših sprememb. Za podrobnejši pregled odlokov so navedene tudi neposredne povezave v posameznih novicah (npr. v tej novici) ali pa uporabite povezave zgoraj na modri podlagi na tej strani, ki peljejo na posamezna področja (> Aktualni podatki, > Ukrepi za zajezitev … … … > Izvajanje kulturnih dejavnosti …), od tam pa so tudi povezave na zadnje odloke v Ur. l. oziroma povzetki za posamezna področja.

POVZETKI POSAMEZNIH PODROČIJ:

Zadnje novosti v odlokih: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/

Omejitve zbiranja: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/

Izvajanje kulturnih dejavnosti: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/izvajanje-kulturnih-dejavnosti/

ZADNJI ODLOK (objavljen 11. 9., velja od 15. 9. 2021) o načinu izpolnjevanja pogoja PCT, samotestiranju, nošenju mask … (dosedanji odloki so združeni v en odlok) najdete tukaj:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2870/odlok-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2

URADNI LIST – KAZALO po številkah in datumih: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

_______

VEČ: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/

Vir: slika zaslona, https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/izvajanje-kulturnih-dejavnosti/, 18. 9. 2021