Razpis za zaposlovanje in pridobivanje dodatnih znanj za brezposelne mlade do 29. leta

Odprt je javni razpis v okviru izbora operacije PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD.

I. SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE ZA ZAPOSLITEV brezposenega mladega do 29. leta starosti na področju kulturnih dejavnosti. Prijavijo se lahko ljubiteljska kulturna društva, javni in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture, osnovne in srednje šole, vrtci, muzeji, knjižnice …

II. DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI v okviru različnih izobraževalnih modulov (gledališče, lutke, ples, folklora, film, vokalna in instrumentalna glasba, likovna dejavnost, literatura, organizacija in upravljanje v kulturi ipd). Prijavijo se lahko brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki jih zanima delo v kulturi.

 

Rok prijave: do 26. 10. 2020

Več informacij: T: 01/241 05 10, E: ess.razpisi@jskd.si

Prijave:

https://www.jskd.si/financiranje/ess/2020/jesen_20/razpis_izobrazevanje_20.htm

https://www.jskd.si/financiranje/ess/2020/jesen_20/razpis_subvencije_20.htm