Revija tržaških otroških in mladinskih zborov Pesem mladih

45 let zrcalo dosežkov, razvoja in sprememb otroškega zborovstva

Boljunec, 17. maj 2014

Tržaška Zveza cerkvenih pevskih zborov je bila v svoji petdesetletni zgodovini pionirska na vseh področjih zborovskega petja z uvedbo pobud in tradicij, ki so danes širše uveljavljene. Pred 45 leti so tržaški otroški zbori dobili revijo Pesem mladih, ki je danes referenčno srečanje z množično udeležbo, najpopolnejša izložba slovenska otroškega in mladinskega petja v tržaški pokrajini, merilo za dosežke, razvoj, spremembe tega pomembnega področja zborovske dejavnosti.

V preko štirih desetletjih je prišlo do velikih sprememb v načinu življenja in posledično v pristopu k zborovskemu petju: spremenil se je koncept dela, tudi vrednost časa in truda, ki so ga starši in mladi pevci pripravljeni namenjati tej dejavnosti, spremenili so se programi in način nastopanja. Znatno povečanje ponudbe najrazličnejših izvenšolskih dejavnosti je okrnilo društvene zbore, narastlo pa je število šolskih zborov, ki so se želeli udeležiti revije. Bistvene razlike med cilji, usmeritvami in načini dela ter maratonska razsežnost revije so privedli do nujnih sprememb, da bi vsakoletno srečanje postalo trenutek preverjanja ravni delovanja ter konstruktivne primerjave, a z upoštevanjem različnih okoliščin delovanja. Zato se Pesem mladih že tretje leto odvija v dveh etapah, z ločenima koncertoma za šolske in društvene zbore, na katerih strokovna komisija izbere skupine za zaključni koncert. Organizatorji želijo namreč ponujati sodelujočim zborom dobre nasvete in možnost razvoja, saj se revije redno udeležujejo zborovodje s specifičnim poznavanjem področja otroškega petja, ki so na razpolago za pogovor o posameznih nastopih, morebitnih napakah in možnostih izboljšanja.

NZ_14_07_Pesem_mladih_2_Slomsek

OPZ Anton Martin Slomšek iz Bazovice (zb. Jana Zupančič)
Foto: Zvonko Vidau

V gledališču Prešeren v Boljuncu so letos najprej zapeli šolski zbori, od malčkov iz otroških vrtcev do najstnikov mladinskih zborov. Na tem področju pridejo na poseben način do izraza razlike v izobrazbi vgojiteljev, ki niso nujno strokovnjaki za zborovsko petje, a morajo ponujati osnove glasbe otrokom, ki bi se drugače težko odločili za tovrstno dejavnost in za katere je petje ena od obveznih dejavnosti v okviru šolskih programov. Pri namlajših se izkušnja in podkovanost vzgojitelja pokaže v sposobnosti obvladanja nagajive skupine, katere zbranost stalno uhaja, z uspešnim posredovanjem zanimanja in motivacije za glasbeno pripoved, nenazadnje tudi za »dogodek« nastopanja na odru in pred publiko. Prve revije se je udeležilo kar šest zborov tržaških vrtcev, med katerimi je bil izbran vrtec Barkovlje, katerega program je odražal vzgojni načrt Magde Pertot z lepo naučenimi umetnimi, ljudskimi in ponarodelimi pesmimi.

V sklopu osnovnih šol sta se izkazala zbor šole Gradnik s Cola z ubranim zvokom in prepričljivimi izvedbami skladb Quaggiata, Gobca in Kumarja ter zbor devinske šole Jurčič, ki je tudi prvič zapel na tej reviji in je bil nagrajen zaradi urejenega nastopa s pesmimi, ki so bile uglašene na morsko tematiko. Omenjena zbora sta vodili Jana Drasič in Barbara Corbatto. Prva revija se je zaključila z zboroma nižjih srednjih šol. Na zaključni koncert je bila povabljena uglašena skupina nabrežinske šole Igo Gruden, za katero je Aleksandra Pertot izbrala poučni program, ki se je začel s spominom na obletnico prve svetovne vojne, se nadaljeval s priredbo znane neapeljske ljudske pesmi in končal s praizvedbo skladbe Živeti hočemo!, ki jo je Adi Danev napisal prav za to priložnost in je himna življenju na besedilo Iga Grudna.

MPZ župnije sv. Janeza Krstnika – Devin – Štivan – Medja vas (zb. Olga Tavčar) Foto: Zvonko Vidau

MPZ župnije sv. Janeza Krstnika – Devin – Štivan – Medja vas (zb. Olga Tavčar)
Foto: Zvonko Vidau

 

MDPS Vesela pomlad z Opčin (zb. Andreja Štucin Cergol) Foto: Zvonko Vidau

MDPS Vesela pomlad z Opčin (zb. Andreja Štucin Cergol)
Foto: Zvonko Vidau

Šestnajst društvenih zborov je oblikovalo naslednjo revijo, ki je prikazala zanimivo paleto različnih metod in pristopov, od enoglasnega petja izključno a cappella do kombinacij z raznimi glasbili, nastopa samozavestnih solistov, neobičajnih programskih izbir. Med temi je izstopalo in je zato zapelo tudi na zaključni reviji šest zborov, ki so zastopali raznolikost društvenega zborovskega sveta. Najmlajši so se izkazali tudi na tem področju z razgibanimi in kakovostnimi izvedbami motiviranih pevcev zbora Mini Venturini, kateremu je Neda Sancin naložila odgovornost zahtevnega programa skladb Habeta, Krta in Ježa. Lepi glasovi in navdušen pristop pa so predstavljali adut povezane skupinice otroškega zbora Vigred iz Šempolaja, ki je prepričano zapel sklop preprostih pesmic svojega mentorja Aljoše Sakside.

Na zaključnem nastopu je publika lahko prisluhnila tudi petju zbora Krasje, ki je vzorno usmeril svojo veliko energijo v pevsko disciplino pod vodstvom Petre Grassi. Program tega zbora se je zaključil z živahno in zelo zabavno izvedbo črnske duhovne pesmi, kar je na poseben način pritegnilo pozornost zaradi bolj redke prisotnosti tovrstnih skladb v otroških programih. Družabni trenutek zborovskega petja, ki lahko povezuje otroke v širšem krogu skupnih dejavnosti, je prikazal dolgoletni zbor Zvonček Antona Bedenčiča, ki goji tradicijo otroškega petja a cappella s programom zimzelenih otroških hitov. Redni udeleženec zaključne revije je otroški zbor Fran Venturini, ki praznuje trideset let delovanja pod vodstvom Suzane Žerjal v odlični formi, v znamenju zahtevnejših pevskih izzivov. Ti zaznamujejo to večkrat nagrajeno skupino, v kateri vsak pevec očitno čuti odgovornost za dober dosežek in se zato v največji meri potrudi tako v solističnem kot skupinskem izvajanju. Kot edini predstavnik društvenih mladinskih zborov je nastopil nabrežinski zbor Igo Gruden, ki ga zborovodja Mirko Ferlan uspešno uvaja v spoznavanje različnih zvrsti glasbe in njihovih stilnih značilnosti, tudi z upoštevanjem renesančne polifonije.

OPZ Zvonček z Repentabra (zb. Anton Bedenčič) Foto: Zvonko Vidau

OPZ Zvonček z Repentabra (zb. Anton Bedenčič)
Foto: Zvonko Vidau

 

Strokovna komisija (z desne: s. Karmen Koren, Rossana Paliaga, Damijana Čevdek Jug) Foto: Zvonko Vidau

Strokovna komisija (z desne: s. Karmen Koren, Rossana Paliaga, Damijana Čevdek Jug)
Foto: Zvonko Vidau

Predstavljati zborovsko kulturo v vseh vidikih je namreč pomembna naloga zborovodij, od katerih je odvisen tudi odnos otroka do dejavnosti, ki ga bo v primeru pozitivnih »začetniških« izkušenj lahko spremljala celo življenje. To prepričanje je izrazil predsednik ZCPZ Marko Tavčar, ki je tudi obžaloval pomanjkanje potrebne generacijske obnove v vrstah odraslih zborov, saj se premalo otrok in najstnikov odloči za nadaljevanje svoje zborovske poti. Zborovodje imajo pri tem veliko vlogo, ki pa se ji starši pogosto odpovedujejo, saj večkrat ne krepijo njihovega dela s primerno pozornostjo in podporo. Če upoštevamo obnašanje staršev na letošnji pevski reviji Pesem mladih, je pomanjkanje dobrih vzorov za otroke in osnovnega spoštovanja do zborovskega ustvarjanja zelo očitno, saj je večina gledalcev odhajala po nastopu svojega zbora, se sprehajala po dvorani in se svobodno pogovarjala med nastopi malih pevcev.

Poleg moralne podpore so zbori potrebni tudi finančnih sredstev za uresničitev malih in velikih načrtov, zato je Slovenska prosvetna matica tudi tokrat podprla nastope zborov z mecenskim prispevkom, ki je v časih radikalno zreduciranih sredstev zelo dobrodošlo znamenje upoštevanja.