Seminar za zborovsko dirigiranje s Sebastjanom Vrhovnikom v Podsredi

Tudi letos bo v sklopu glasbenega poletja na gradu Podsreda potekal seminar za zborovsko dirigiranje, ki ga bo vodil Sebastjan Vrhovnik.

Čas izvedbe: 27.–29. september 2019

Demonstracijska zbora:
MePZ Zarja Šentvid pri Planini, zborovodja Matevž Pušnik
MePZ Bistrica ob Sotli, zborovodkinja Špela Drašler

Informacije in prijava: mag. Valerija Slemenšek
T: 00386-3-800-71-00
W: www.kozjanski-park.si
E: kozjanski-park@kp.gov.si; valerija.slemensek@kp.gov.si

Gradu Podsreda, »najbolj grajskemu med gradovi na Slovenskem«, pripada posebno mesto med gradovi na območju Kozjanskega parka, saj z bogato kulturno dejavnostjo živi še danes. Je eden redkih kulturnih spomenikov romanske dobe, ki je v zadnjih tridesetih letih iz skoraj propadajočega stanja skozi celovito prenovo postal pomemben nosilec kulturne, promocijsko-izobraževalne, družabne in turistične ponudbe v tem delu Slovenije.

Vabljeni!