Skupaj prispevajmo k umiritvi širjenja okužb

Spodaj povzemamo zadnje ukrepe vlade. Kljub razlikam v regijah in omenjenim izjemam ter različnim možnim interpretacijam zadnjega odloka pa menimo, da tudi če niso izdelana navodila za vsako podrobnost, je treba ravnanje presojati zdravorazumsko v posamezni življenjski situaciji, pri čemer ravnajmo odgovorno, bodimo previdni in čimbolj zmanjšajmo možnost prenosa okužb ter tako skrbimo za zdravje vseh nas. Glejmo na stvari tudi dolgoročno, zato priporočamo, da v naslednjih dveh tednih zbori, inštrumentalne skupine in ostala društva vaje, tudi v zmanjšanih skupinah, prekinejo, si vzamejo odmor ter skupno prispevajo, da se širjenje umiri in da se epidemiološka slika spet izboljša.

 

Povzeto po uradnem odloku:

Po vsej Sloveniji je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. Prav tako so začasno prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi v statističnih regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev (rdeče regije). Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja NIJZ na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije. Izjema so enkratne prireditve, ki so bile s strani NIJZ odobrene do 15. 10. 2020 in niso bile prijavljene kot periodični dogodki (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2535/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-prometa-posameznih-vrst-blaga-in-izdelkov-v-casu-zbiranja-ljudi).

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti