Valentin  Vodnik – 200 let

(3. februar 1758, Zgornja Šiška – 8. januar 1819, Ljubljana)

 

Valentin Vodnik je obiskoval gimnazijo pri jezuitih v Ljubljani. Stopil je v frančiškanski red in se nato uvrstil med posvetne duhovnike. Služboval je v Sori, na Bledu, v Ribnici, na Koprivniku in Gorjušah ter v Ljubljani. V Ljubljani je postal gimnazijski profesor in bil leta 1809 imenovan za ravnatelja gimnazije. Po vrnitvi avstrijskih oblasti so ga zaradi frankofilstva upokojili. Urejal je naš prvi koledar, Velika pratika (1797), in prvi slovenski časopis, Lublanske novice (1797–1800).

 

Dela:
Poezija:

Pesme na pokušino (1806)

Pesmi za brambovce (1809)

Proza:

Popisovanje Kranjske dežele (1795)

Popisovanje te zemlje (1796–1797)

Povedanje od slovenskega jezika (1791–1798)

Kuharske bukve (1799)

učne knjige za šolo in pouk

Jezikoslovje:

Pismenost ali gramatika za prve šole (1811)

Zbrani in izbrani spisi:

Vodnikove pesmi (Slovenska matica, ur. Fran Levstik)

Izbrani spisi (Slovenska Matica, ur. Franc Wiesthaler)

Izbrano delo (Mohorjeva družba, ur. Ivan Grafenauer)

Izbrano delo (skupaj še s Pohlinom, Zoisom in Linhartom)

Naša beseda (ur. Janko Kos)

(Vir: Bogomil Gerlanc: Naši besedniki, MK Ljubljana, 1975.)

 

Vodnika so literarni zgodovinarji opredelili za prvega slovenskega pesnika, čeprav je že pred njim pesniško zbirko izdal učitelj iz Kranja Paul Knobel: »Štiri pare kratko-časnih novih pesmi, od Paula Knobelna skovane inu Kraincam za spomin dane. (V Krajni 1801.)« Knoblove pesmi so nekoliko kvantaške in prostaške, zato ga literarni zgodovinarji ne štejejo za prvega  slovenskega pesnika.

Vodnikov pesniški opus je bil zanimiv tudi za takratne in kasnejše skladatelje. Tako so nastali 4 mešani zbori, 13 moških zborov in 4 ženski zbori. Kasneje pa je nastalo še 5 skladb, posvečenih oz. v spomin Valentinu Vodniku.

Ob letošnji 200. obletnici rojstva velikega Slovenca Valentina Vodnika se tiskani in avdio-vizualni mediji sploh niso odzvali. Niti 8. januarja, na dan smrti, niti 3. februarja, na dan rojstva. Zato naj bo ta prispevek skromna oddolžitev pesniku. Prilagam popis uglasbitev Vodnikovih  pesmi in skladb, posvečenih njegovemu spominu. Vseh skupaj je 26. Namen popisa je, da bi se tudi zborovodje lahko letos oddolžili Vodniku z izvedbo kakšne skladbe.

 

VALENTIN  VODNIK
(3. 2. 1758, Zg. Šiška – 8. 1. 1819, Ljubljana)

Mešani zbori:
B. Ipavec /Josip Pavčič: Ilirija oživljena …………………………. NZ 12/2/22
(Napoleon reče: Ilirija vstan?)
Jakob Jež: Dramilo ……………………………………………………… IDSS 42/26
(Slovenc, tvoja zemlja je zdrava)
Slavko Mihelčič: Še bom pel ……………………………………… NZ 25/5-6/85
(Še bom pel, še bom pela)
Janez Močnik: Zadovoljni Kranjec …………………………………….. ŠN MiG
(Od straže hrvaške)


Moški zbori:
Leopold Belar: Dramilo ………………………………  AJ 23/I/97; NZ 12/2/23
                        (Kranjc, glej! Tvoja zemlja je zdrava)
Anton Foerster: Dramilo Slovencem ……………………………….. GM 36/VI
                          (Kranjc, glej ! Tvoja zemlja je zdrava)
Ilirija oživljena ……………………………………… GM 36/VII
(Napoleon reče: Ilirija vstan’)
Brambovska …………………………………………. GM 36/III
(Kar smo mi brambovci)
Moj spomenik……………………………………….. GM 36/IV
(Kdo rojen prihodnjih)
Zadovoljni Kranjec…………………………………… GM 36/II
(Od straže hrvaške)
Angelik Hribar: Brambovska …………………………………………. GM 27/26
(Kar smo mi brambovci)
Benjamin Ipavec: Ilirija oživljena ……………………………………. GM 27/24
                            (Napoleon reče: Ilirija vstan’)
Janez Močnik/po NN: Zadovoljni Kranjec …………………………… ŠN MiG
(Od straže hrvaške)
narodni napev: Zadovoljni Kranjec ………………………………… AJ 23/II/61
(Od straže hrvaške)
Stanko Premrl: Moj spomenik ………………………  Vodnikov venec, 1919
(Kdo rojen prihodnjih)
Hrabroslav Vogrič: Brambovska …………………………………….. VH 03/24
(Kar smo mi brambovci)
Janko Žirovnik: Kos prepeva …………………….  ŽJ Narodne pesmi III zv.
(Kos prepeva, gnezdo dela)

Ženski zbori:
GNI/Janez Močnik: Moj spomenik  (mo. zb.) iz Podkorena….. SLP 88/ 1
(Kdo rojen prihodnjih)
Jurij Fleišman: Moj spomenik  (drugačen napev)………. Gerlica II. zv./22
(Kdo rojen prihodnjih)
Jurij Fleišman: Okrogle ……………….  Mične slovenske zdravice II. zv./18
(So pesmi okrogle)
Jurij Fleišman: Zadovoljni Kranjec …………………………. Gerlica II. zv./20
(Od straže hrvaške)

 

Skladbe posvečene V. Vodniku:
Jurij Fleišman/Pavel Kozina: Himnus za Vodnika (L. Toman) (4-gl.)
(Tvoja struna je zapela) … Gerlica IV.zv./4
Ivan Florjanc: Vodniku (Anton M. Slomšek) (8-gl. me. zb.)….. SS 06/27
(Si zvezda svetla, Vodnik moj)
Jurij Fleišman: Spomin Vodnika (F. Prešeren) (mezb.)Gerlica III.zv./18
(V Arabje puščavi se tiček rodi)
Anton Hajdrih: V spomin V. Vodnika (F. Prešeren) (mo. zb.). HA 36/29
(V Arabje puščavi se tiček rodi)
Anton Hajdrih: Vodniku (Miroslav Vilhar) (mo. zb.)………….. HA 36/61
(Pesmice tvoje prekrasne lepe)

Legenda kratic:
AJ          =     Aljaževa pesmarica,  Ljubljana, 1923
Gerlica   =     Jurij Fleišman, Gerlica 1856  ?
GM        =     Glasbena Matica, izdaje od 1865 – 1945
HA         =     Anton Hajdrih, moški zbori, Ljubljana, 1936
IDSS      =     Izbrana dela slovenskih skladateljev, ZKOS/ISKD, Lj.
NZ         =     Naši zbori, zborovska revija. ZKOS/JSKD, LJ.
SLP        =     Slovenske ljudske pesmi, ZKOS Ljubljana, 1988
SS          =      Slovenec sem, Slov. izseljenska matica, Lj., 1995
ŠN          =     Šopek narodnih, RKP, hrani Mitja Gobec
VH         =     Hrabroslav Vogrič, Secession album, SZ, 1903
ŽJ           =     Janko Žirovnik, Narodne pesmi, Lj. 1910

 

 

Na Ptuju, 21. 1. 2019                                              sestavil Mitja Gobec