150. obletnica Glasbene matice Ljubljana (1872–2022)

Bogat program skozi vse leto s koncerti, izdajami, simpoziji in izobraževanji

Hiša Glasbene matice Ljubljana
Foto: Janez Kotar

Društvo Glasbena matica Ljubljana letos praznuje častitljiv jubilej, sto petdeset let je preteklo od njegove ustanovitve davnega leta 1872. Zavzetost posameznikov, ki jih je v preteklih desetletjih spodbujala ljubezen do glasbe in vera v njen napredek, je dajala vsa ta leta društvu vitalno energijo in omogočila njegov zavidanja vreden dolg obstoj.

Med prvimi člani ugledni meščani, kulturniki in rodoljubi, med glavnimi cilji glasbeno izobraževanje poklicnih glasbenikov

Glasbena matica je združevala ljubiteljske in poklicne glasbenike, med društvene člane so že ob ustanovitvi pristopile pomembne osebe slovenskega javnega življenja, ugledni ljubljanski meščani, pa tudi kulturniki in rodoljubi iz drugih slovenskih krajev. Najplodnejše sadove svojega delovanja je Glasbena matica zasejala do druge svetovne vojne. Najprej je pričela z izdajanjem slovenskih skladb in zbiranjem ljudskih pesmi, leta 1882 je ustanovila glasbeno šolo, leta 1891 pevski zbor in pričela s koncertno dejavnostjo. Želje društvenih članov o ustanovitvi koncertnega orkestra so se uresničile s prvo Slovensko filharmonijo, ki je delovala med letoma 1908 in 1913, ter z Orkestralnim društvom, ki so ga ustanovili leta 1919. Istega leta je Glasbena matica z ustanovitvijo konservatorija izpolnila svoj najpomembnejši cilj – omogočiti glasbeno izobraževanje poklicnih glasbenikov.

Med obema vojnama se je zbor Glasbene matice dokazoval tudi izven meja slovenskega ozemlja z odmevnimi nastopi na turnejah po nekdanji Jugoslaviji, tedanji Češkoslovaški, Poljski, Franciji in Švici ter Bolgariji. Vpliv Glasbene matice je segal v širši kulturni prostor, prav njen odbor je spodbudil tudi postavitev spomenika ob 120-letnici Ilirskih provinc pred Križankami v Ljubljani. Zasnoval ga je arhitekt Jože Plečnik, prav tako kot alejo skladateljev na Vegovi ulici ob šestdesetletnici društva leta 1932. Svojo obletnico je društvo takrat počastilo še z organizacijo Prvega slovenskega festivala, s številnimi koncerti in nastopi, zborovskim tekmovanjem in tekmovanjem pritrkovalcev ter veliko glasbeno razstavo. Leta 1937 je Glasbena matica financirala tudi ureditev skupnega groba slovenskih skladateljev na ljubljanskih Žalah.

Skrb Glasbene matice za ohranjanje ljudske glasbene dediščine je po desetletjih zbiranja in izdajanja omogočila institucionalne temelje za kasnejše znanstvene raziskave tega področja. Leta 1934 so ustanovili Folklorni inštitut, ki ga je vodil France Marolt. Kakšen pomen je imelo društvo do druge vojne za profesionalizacijo in razvoj slovenske glasbe, kažejo rezultati na področju šolske, založniške in koncertne dejavnosti. Glasbena matica je do druge vojne izobrazila številne profesionalne in ljubiteljske glasbenike, po njenem zgledu so ustanovili glasbene šole tudi drugod na Slovenskem, priredila je več kot tisoč dvesto koncertov, od tega okrog tisoč v Ljubljani, izdala je skoraj tristo edicij. Bogat notni in društveni arhiv Glasbene matice je danes shranjen v Narodni in univerzitetni knjižnici. Glasbena matica je ustanovila tudi svoje podružnice po več slovenskih mestih, med katerimi je še vedno aktivna Glasbena matica Trst.

Mešani zbor Glasbene matice Ljubljana in Simfonični orkester RTV Slovenija med izvedbo Schubertove Maše št. 5 v As-duru v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma 18. aprila 2019
Foto: Janez Kotar

Ohranjanje, razvijanje in spodbujanje najboljšega v slovenski glasbeni umetnosti

Dogodki po drugi svetovni vojni so močno zarezali v podobo Glasbene matice, saj je bila ta sprva razpuščena, nato pa je bilo njeno delovanje dovoljeno, vendar v močno okrnjeni obliki. Kontinuiteto društva je ohranjal Mešani pevski zbor Glasbene matice in to vse do demokratičnih sprememb, ko sta bili društvu v postopku denacionalizacije vrnjeni dve hiši v središču Ljubljane.

Ti dve nepremičnini danes predstavljata materialno osnovo novega ustvarjalnega obdobja Glasbene matice, ki po letu 2002 osrednjo pozornost namenja klasični vokalni glasbi tako na področju organizacije koncertov, glasbeno-igranih predstav, pevskega izobraževanja in glasbenega založništva. V sodobni slovenski kulturni prostor Glasbena matica vstopa s koncerti samospevov, vokalno-instrumentalnimi koncerti, produkcijo glasbeno-igranih predstav za otroke, organizacijo pevskih izobraževanj in izdajanjem notnih edicij ter zgoščenk. Programsko težišče je na izvedbah del slovenskih avtorjev, tudi novitet, nastalih na pobudo Glasbene matice, med poustvarjalci pa so pretežno slovenski umetniki, tako v mednarodnem prostoru uveljavljeni umetniki kot mladi glasbeniki na začetku profesionalne poti.

Gibalo Glasbene matice je njena zgodovinska zavest, ki ji daje jasno identiteto in usmeritev: ohranjati, razvijati in spodbujati najboljše v slovenski glasbeni umetnosti ter s kakovostnimi umetniškimi ter izobraževalnimi vsebinami skrbeti za kulturno omiko naroda.

Prizor iz mladinske opere Všeč si mi skladatelja Damijana Močnika in avtorja besedila Milana Dekleve v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma 6. decembra 2018
Foto: Matevž Čebašek

Bogat program v letu 2022 s koncerti, izdajami, simpoziji in izobraževanji

Letošnji jubilej bo Glasbena matica obeležila z razširjenim in obogatenim kulturnim programom. Osrednji dogodek bo slavnostna akademija ob 150. obletnici Glasbene matice, na kateri se bo z deli slovenskih skladateljev predstavilo vseh pet matičinih pevskih sestavov. Sledila bo izdaja zbornika s strokovnimi prispevki uglednih znanstvenikov s področja umetnosti, zgodovine, glasbenega šolstva in arhitekture, ki bodo osvetlili pomen in vlogo Glasbene matice v preteklosti in danes. V pripravi je tudi zgoščenka s slovenskimi samospevi v interpretacijah mednarodno priznanih slovenskih umetnikov, ki so v zadnjih letih nastopili na odru Glasbene matice. Jubileju bodo posvečeni tudi 36. Slovenski glasbeni dnevi s slavnostnim otvoritvenim koncertom in muzikološkim simpozijem. Organiziran bo 3. simpozij slovenskih glasbenikov iz Slovenije in tujine na temo »Glasba kot posel in glasba v službi diplomacije«. Ljubljanski otroški pevski zbori se bodo jubileja spomnili v okviru Zborovskega BUM-a. Pošta Slovenije pa bo izdala priložnostno poštno znamko.

Ob tem bo potekal redni program, ki v letu 2022 vključuje Ciklus samospevov, Ciklus Pevski obeti, vokalno-instrumentalne koncerte (Čas rojstva, Čas deklištva, Haendlov oratorij Aleksandrovo slavje) in tri glasbene predstave za otroke (Deček, ki je prehitro rasel, Iz trebuha anakonde, Kraljestvo glasbe). Pevski zbori Glasbene matice bodo nastopili tudi v okviru programa Festivala Ljubljana (Mozart, Rekviem; Berlioz, Faustovo pogubljenje) in na Božičnem koncertu Simfonikov RTV Slovenija. Ponudba glasbenih izobraževanj bo omogočila celoletno učenje petja in intenzivnejša pevska izpopolnjevanja v okviru poletnih mojstrskih tečajev. V založbi Glasbene matice bosta izdani dve novi ediciji: notna edicija s samospevi skladatelja Mirka Poliča in zgoščenka s slovenskimi ljudskimi pesmimi v izvedbi Otroškega pevskega zbora Glasbene matice. Glasbena matica bo podelila tudi posebne nagrade na državnem tekmovanju za zborovske dirigente, na državnem tekmovanju za solopevce in na tekmovanju SpevSLAM.

Letošnja premierna predstava Iz trebuha anakonde, Štihova dvorana Cankarjevega doma, 10. februarja 2022
Foto: Darja Štravs Tisu

* * *

PROGRAM GLASBENE MATICE LJUBLJANA V LETU 2022:

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 150-LETNICI GLASBENE MATICE LJUBLJANA
21. 5. 2022, Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine
Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, zborovodkinja Tadeja Kreča
Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, zborovodkinja Irma Močnik
Mladinska vokalna skupina Glasbene matice Ljubljana, umetniška vodja Irma Močnik
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, dirigent Sebastjan Vrhovnik
Seniorski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, dirigent Igor Švara
Trobilni kvintet Contrast
Nika Frelih, orgle
Franci Krevh, tolkala
Petra Vidmar, timpani
Režija: Eva Hribernik

36. SLOVENSKI GLASBENI DNEVI
21.–23. 4. 2022, Viteška dvorana v Križankah
Mednarodni muzikološki simpozij ob 150-letnici Glasbene matice Ljubljana
Tema: Glasbena društva v dolgem 19. stoletju: med ljubiteljsko in profesionalno kulturo

OTVORITVENI KONCERT 36. SLOVENSKIH GLASBENIH DNEVOV
posvečen jubileju Glasbene matice Ljubljana
19. 4. 2022, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
Komorni in Mešani pevski zbor ter Simfonični orkester Akademije za glasbo UL
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Dirigenta: Sebastjan Vrhovnik in Simon Dvoršak
Mojca Bitenc Križaj, sopran
Nuška Drašček Rojko, alt
Martin Sušnik, tenor
Peter Martinčič, bas

3. SIMPOZIJ SLOVENSKIH GLASBENIKOV IZ SLOVENIJE IN TUJINE
23. 9. 2022, Atrij ZRC SAZU
Tema: Glasba kot posel in glasba v službi diplomacije – priložnosti in izzivi za mlade slovenske glasbene profesionalce

ZBOROVSKI BUM
Ljubljanski otroški zbori se bodo jubileja Glasbene matice Ljubljana spomnili s petjem slovenske ljudske Škrjanček poje, žvrgoli v priredbi Mateja Hubada.
Producent: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

VEČERI SAMOSPEVOV

1. 3. 2022, Viteška dvorana v Križankah
Paula Sophie Bohnet, sopran
Philipp Kranjc, bas
Hedayet Jonas Djeddikar, klavir

22. 4. 2021, Slovenska filharmonija, Dvorana Slavka Osterca
Koncert v okviru festivala 36. Slovenskih glasbenih dnevov
Jaka Mihelač, bariton
Andreja Kosmač, klavir

25. 6. 2022, SNG Opera in balet Ljubljana
Elvira Hasanagić, sopran
Aleksandra Pavlovič, klavir
Sanja Repše, violončelo

21. 9. 2022, Viteška dvorana v Križankah
Barbara Jernejčič Fürst, mezzosopran
Žarko Ignjatović, kitara

21. 10. 2022, Viteška dvorana v Križankah
David Jagodic, tenor
Stephan Matthias Lademann, klavir

22. 11. 2022, Viteška dvorana v Križankah
Liza Šparovec, sopran
Klemen Gorenšek, bariton
Sascha el Mouissi, klavir

PEVSKI OBETI I in II
27. 8. 2022, Mestni muzej Ljubljana (v okviru Festivala Noči v Stari Ljubljani)
23. 9. 2022, Atrij ZRC SAZU (v okviru 3. simpozija slovenskih glasbenikov iz Slovenije in tujine)
Koncert izbranih udeležencev mojstrskih tečajev petja, ki bodo potekali poleti 2022 na Glasbeni matici v Ljubljani pod mentorstvom Pie Brodnik, Edita Garčević Koželj, Elvire Hasanagić, Barbare Jernejčič Fürst, Francke Šenk in Tatjane Vasle

PEVSKI OBETI III
4. 10. 2022, Viteška dvorana v Križankah
Koncert samospevov v izvedbi prejemnikov nagrade Glasbene matice Ljubljana na tekmovanju TEMSIG 2022 in tekmovanju SpevSLAM 2022

GLASBENE PREDSTAVE ZA OTROKE

Gian Carlo Menotti
DEČEK, KI JE PREHITRO RASEL
5., 6. in 8. 1. 2022, Cankarjev dom, Linhartova dvorana
Dirigent: Jakob Barbo
Režija: Eva Hribernik

Tomaž Vrabič, Bojan Glavina
IZ TREBUHA ANAKONDE
11. in 12. 2. 2022, Cankarjev dom, Štihova dvorana
Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Zborovodkinja: Tadeja Kreča
Mladinska igralska skupina Glasbene matice Ljubljana
Učenke plesa Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
Metoda Kink, klavir
Režija: Eva Hribernik

Tadeja Vulc
KRALJESTVO GLASBE
20. 4., 21. 4. in 19. 11. 2022, Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine
15. in 17. 11. 2022, Unionska dvorana v Mariboru
Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Člani Orkestra Slovenske filharmonije
Dirigenta: Irma Močnik, Slaven Kulenović
Vanja Iva Kretič, Simona Kočar, Matej Vaušek, gledališka igra
Tolkalni duo: Katarina Kukovič, Žiga Brlek
Metoda Kink, klavir
Režija: Eva Hribernik

VOKALNO-INSTRUMENTALNI KONCERTI

ČAS ROJSTVA
30. 1. 2022, Velesovo, Cerkev Marijinega oznanjenja
1. 2. 2022, Prevalje, Cerkev Marije Device na Jezeru
2. 2. 2022, Ljubljana, Cerkev Svete Trojice
Mladinska vokalna skupina Glasbene matice Ljubljana
Dirigentka: Irma Močnik
Lara Hrastnik, harfa
Metoda Kink, orgle
Neža Capuder, violina
Katja Dadič, violina
Peter Njegovan / Tilen Udovič, viola
Peter Kaiser, violončelo
Urban Čefarin, kontrabas

ČAS DEKLIŠTVA
Maj 2022, Frančiškanski samostan v Kostanjevici pri Novi Gorici (ciklus Glasba z vrtov sv. Frančiška)
September 2022, več slovenskih mest (ciklus Jesenske serenade)
Mladinska vokalna skupina Glasbene matice Ljubljana
Irma Močnik, umetniška vodja
Izidor Erazem Grafenauer, lutnja
Janez Jocif, stara in ljudska glasbila

Georg Friedrich Händel
ALEKSANDROVO SLAVJE HWV 75
Oktober 2022, Brixen (Italija) in Ljubljana
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Umetniško vodstvo: Stefano Veggetti, Sebastjan Vrhovnik
Ensemble Cordia
Mary Bevan, sopran
Gwilym Bowen, tenor
Mauro Borgioni, bas

SODELOVANJE PEVSKIH ZBOROV GLASBENE MATICE PRI KONCERTIH FESTIVALA LJUBLJANA

Wolfgang Amadeus Mozart
REKVIEM V D-MOLU K 626
5. 2. 2022, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
Zbor Slovenske filharmonije
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Simfonični orkester RTV Slovenija
Dirigent: Yan Pascal Tortelier
Giulia Semenzato, sopran
Wiebke Lehmkuhl, mezzosopran
Xabier Anduaga, tenor
Paul Armin Edelmann, basbariton

Hector Berlioz
FAUSTOVO POGUBLJENJE
15. 7. 2022, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
Zbor Slovenske filharmonije
Komorni zbor Ave
Komorni zbor Megaron
Otroški zbor Glasbene matice Ljubljana
Orkester Slovenske filharmonije
Dirigent: Charles Dutoit
Michèle Losier, mezzosopran
Benjamin Bernheim, tenor 
Alexandre Duhamel, bariton
John Relyea, bas-bariton

PEVSKA DELAVNICA ZA ZAČETNIKE
25.–29. 7. 2022, Glasbena matica
Vodja delavnice: Diego Barrios Ross

METODA FELDENKRAIS ZA PEVCE IN DRUGE GLASBENIKE
1.–5. 8. 2022, Glasbena matica
Vodja delavnice: Neda Popović Bras

MOJSTRSKI TEČAJI IN PEVSKE KONZULTACIJE ZA SOLOPEVCE
4. 7.–16. 9. 2022, Glasbena matica
Pia Brodnik, Irina Milivojević: 4.–8. 7. 2022
Elvira Hasanagić, Aleksandra Pavlovič: 11.–15. 7. 2022
Francka Šenk, Vladimir Mlinarić: 18.–22. 7. 2022
Barbara Jernejčič Fürst, Tadej Podobnik: 8.–12. 8. 2022
Tatjana Vasle, Darja Mlakar Maležič: 15.–19. 8. 2022
Edita Garčević Koželj, Igor Vićentić: 22.–26. 8.2022
Marcos Fink, Irina Milivojević: 12.–16. 9. 2022