50 let srečanj odraslih zborov Mislinjske doline

Na jubilejnih dveh koncertih zapelo prek 300 pevcev v 19 pevskih zasedbah

Slovenj Gradec, 30. junij 2014

Petdeseto leto zapored je v Slovenj Gradcu potekalo srečanje pevskih zborov Mislinjske doline. V prostorih Druge OŠ Slovenj Gradec je v petek 4. in soboto 5. aprila 2014 na dveh koncertih zapelo prek 300 pevcev v 19 pevskih zasedbah.

NZ_14_08_50_let_Mislinjske_doline_logoZačetki pevskih srečanj v Mislinjski dolini segajo v čase, ko so se ljudje prostočasno združevali v pevske zbore, ki so zapeli po cerkvah ob spremljavi organistov. Prvo srečanje zborov je organiziral učitelj Jože Leskovar leta 1964 ob odprtju Kulturnega doma Podgorje. Takrat so zapeli štirje zbori: Oktet Slovenj Gradec pod vodstvom Jožeta Leskovarja, MoPZ Šmartno, ki ga je vodil Ivan Ridl, MoPZ Stari trg, ki ga je vodil Miha Mirkac, in MoPZ Podgorje pod vodstvom takratnega organista Ivana Sečnjaka. Prvi odrasli pevski zbor po vojni je vodil Jože Leskovar, ki je kasneje prerasel v Oktet Slovenj Gradec in še kasneje, leta 1975, v MePZ Slovenj Gradec, ki je štel prek 60 pevcev. Vsako leto so se pevci srečevali na podobnih pevskih srečanjih, ki jih je pripravljala Zveza kulturnih organizacij Slovenj Gradec vse od svoje ustanovitve leta 1974, in srečanja so bila vsako leto bolj strokovno vodena in organizirana. Na srečanjih pevskih zborov tudi danes zapoje vsako leto okoli 300 pevcev.

Odrasli zbori z več kot desetletnim delovanjem v Mislinjski dolini, ki so peli in še pojejo na območnih srečanjih od leta 1964 do 2004, so: MoPZ Franc Ksaver Meško Sele Vrhe, MoPZ Zdravko Čebular Mislinja, MePZ Hugo Wolf, Lovski oktet, VS družine Breznik, Oktet Lesna Slovenj Gradec, Upokojenski ŽPZ Jelka Slovenj Gradec, MoPZ Fran Berneker Stari trg, Upokojenski ŽPZ Slovenka Šmartno, MoPZ Šmartno, Fantje z Graške Gore, MePZ Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, MoPZ Kope Legen, MePZ Fidelis Mislinja, DPZ Šmartno, Postavkova dekleta, Oktet Mislinja, MoPZ KD Podgorje, MoPZ Adoramus, Družina Miklavž Mislinja, MoPZ Gradiški fantje, Oktet Dolič, ŽPZ Splošne bolnišnice, ŽVS Nova. Danes pojejo še in delujejo manj kot deset let: VS Dar, Koroški vokalni kvintet, VS Zven kvintet, ŽPZ Mislinja in DVS KD Slovenj Gradec. Manj kot deset let so delovali in peli na revijah: MePZ Podgorje, MoPZ Stari trg, MoPZ TRISO, ŽPZ Tenuto Šmartno, ŽPZ Zimzelen Podgorje, Oktet Triglav in Kvartet Preša.*

Mešani KZ Carinthia Cantat Slovenj Gradec, zb. Tone Gašper Foto: Anka Slovenj Gradec

Mešani KZ Carinthia Cantat Slovenj Gradec, zb. Tone Gašper
Foto: Anka Slovenj Gradec

Zbori so prepevali na organiziranih regijskih srečanjih Koroška poje in državnem tekmovanju Naša pesem. Danes se udeležujejo tematskih koncertov Sozvočenja v organizaciji JSKD ter Regijskih tekmovanj odraslih pevskih zborov, ki jih OI JSKD Slovenj Gradec povezuje in organizira skupaj s celjsko regijo.

Moški pevski zbor Franc Ksaver Meško Sele Vrhe je najstarejši zbor in prihodnje leto praznuje 50. obletnico delovanja, član in pevec Viktor Hovnik je edini pevec v dolini, ki je zapel na vseh petdesetih pevskih srečanjih.

Pevec MoPZ Franc K. Meško Sele Vrhe, Viktor Hovnik, prejema priznanje za 50. nastop na srečanju. Foto: Anka Slovenj Gradec

Pevec MoPZ Franc K. Meško Sele Vrhe, Viktor Hovnik, prejema priznanje za 50. nastop na srečanju.
Foto: Anka Slovenj Gradec

 

Prvi nastop okteta Sele Vrhe leta 1964, drugi z leve Viktor Hovnik Foto: arhiv MoPZ Franc Ksaver Meško Sele Vrhe

Prvi nastop okteta Sele Vrhe leta 1964, drugi z leve Viktor Hovnik
Foto: arhiv MoPZ Franc Ksaver Meško Sele Vrhe

Tudi otroški in mladinski zbori so začeli prepevati zelo zgodaj. Že leta 1957 je bilo prvo srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov v Slovenj Gradcu, ki pa ni bilo strokovno organizirano, pevski zbori so se srečevali in zapeli na šolah ali na različnih prireditvah po šolah. Kasneje so z organizacijo srečanj odraslih zborov tudi srečanja otroških in mladinskih zborov prerasla samo druženje in postala organizirana in strokovno vodena.

Dolga pevska tradicija srečanj odraslih pevskih zborov (50 let) in veliko število pevcev na srečanjih vrtčevskih, otroških in mladinskih pevskih zborov (letos je zapelo prek 700 mladih pevcev) pričata o tem, da pevska tradicija ostaja ena od nosilnih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Mestni občini Slovenj Gradec in Mislinjski dolini in da je dobro poskrbljeno za pevski podmladek.

Združeni pevski zbor zaključnega večera, zb. Janja Kresnik Foto: Anka Slovenj Gradec

Združeni pevski zbor zaključnega večera, zb. Janja Kresnik
Foto: Anka Slovenj Gradec

 

 

 

_______________

* Podatki so povzeti iz arhiva ZKD Slovenj Gradec in JSKD OI Slovenj Gradec.