Dragutin Križanić: Tu sem doma

Skladbe za mešane zbore, notna zbirka, ur. Mitja Gobec, Simona Rožman Strnad, JSKD, Brežice, 2021

Izjemno je, kadar profesionalni glasbenik želi in zmore posvetiti svojo prostočasno dejavnost ljubiteljski kulturi. Pravzaprav ne gre za posvečen čas, ampak za odkrito ljubezen do glasbe in ljudi; za predanost, vrednotenje in prepletanja kulturno-umetniških dobrin.

Skorajda ni človeka v Posavju, ki ne bi poznal Dragutina Križanića, izvirnega in marljivega glasbenega ljubitelja, tamburaša, kontrabasista, zborovodje in sedaj še skladatelja, ki je skupaj s soprogo Elizabeto glasbi posvetil vso svojo ustvarjalno dobo. Kot zborovodja KUD Brežice in nekdanji dolgoletni dirigent Tamburaškega orkestra KUD Oton Župančič Artiče, obenem pa tudi kot ravnatelj Glasbene šole Brežice, nenehno poudarja in izraža plemenitost ljubiteljske kulture, njeno moč in srčnost.

V času, ko se je kultura znašla na novih mejnikih preizkušenj, se je izkazalo, da je zamisel, da bi se njegove avtorske skladbe, nastale za Mešani pevski zbor KUD Brežice, iz rokopisa prelile v notografirano obliko, smiselno preoblikovati v projekt, s katerim bi dobile prostor v samostojni zbirki.

V notni zbirki z naslovom Tu sem doma je zbranih 24 skladb za mešane zbore. Od tega je pretežni del zbirke, 19 Križanićevih izvirnih avtorskih skladb, v zadnjem delu pa je 5 priredb ljudskih pesmi. V njih med drugim preseneča avtorjeva pesniška žilica, saj je večina del napisanih na njegova lastna besedila, nekaj pa je uglasbenih besedil Elizabete Križanić, Ivane Vatovec in Ljubice Koščec. Besedila so, če uporabimo prispodobo, jesenska, pa ne zaradi avtorjevih let, saj je še čil in ustvarjalen, pač pa se nanašajo na čas trgatve, zorenja mošta v vino in običaje v jesenskem času. Poezija Dragutina Križanića je radoživa, humorna in stopljena z okoljem, v katerem živi – tako ljudje kot narava, predvsem pa zeleni vinogradi, ki jeseni obrode, dajejo avtorju navdih za glasbeno ustvarjanje. Križanićev stavek je umirjen, preprost, včasih preseneti s kakšno modulacijo, melodija/napev je praviloma zaupana sopranu, v ritmičnem pogledu so skladbe skladne z besednim metrumom. V zbirki, ki jo je notografiral Matevž Novak, so dodane vse notne in druge oznake, ki zborovodjem olajšajo študij partitur: številčenje taktov, vdihi, dinamične in agogične oznake ter prevodi narečnih besed.

S pričujočo izdajo smo pridobili notno zbirko še enega domačega cenjenega glasbenika in zborovodje, ki je pomemben trajni dokument zborovske ustvarjalnosti v avtorjevem domačem okolju, posvečene njegovim ljubljenim pevcem, ter pomemben prispevek k založniškemu opusu JSKD, OI Brežice.

Izdaja je bila predstavljena septembra lani v Viteški dvorani brežiškega gradu, del skladb pa so pevci z zborovodjema Dragutinom in Elizabeto Križanič na predstavitvi tudi zapeli.

Več o vsebini zbirke si lahko preberete v spletni knjigarni JSKD:

https://knjigarna.jskd.si/tu-semdoma-skladbezamesanezbore

Življenje in delo Dragutina Križanića

Dragutin Križanić se je rodil leta 1949 v Poljancu pri Ludbregu na Hrvaškem. V Varaždinu je zaključil srednjo glasbeno šolo, na akademiji za glasbo v Zagrebu pa diplomiral na oddelku za kontrabas. Skoraj dvajset let je služboval v orkestru Zagrebački simfoničari Radiotelevizije Zagreb.

Med letoma 1992 in 2012 je bil ravnatelj Glasbene šole Brežice in profesor kontrabasa. V tem času si je v okviru delovne skupine ravnateljev glasbenih šol pri Zavodu RS za šolstvo prizadeval, da bi poučevanje ljudskih inštrumentov – diatonične harmonike, citer in tamburice – postalo del rednega programa osnovnih glasbenih šol. Na Glasbeni šoli Brežice so med prvimi te oddelke tudi odprli. Ob tem je sodeloval tudi pri pripravi učnega načrta za tamburice in v soavtorstvu s Simono Pirc Katalinič iz Gornje Radgone izdal učbenik Šola za tamburice I za 1. razred tamburice v osnovnih glasbenih šolah.

Od zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja je močno vpet v brežiško ljubiteljsko kulturo. Leta 1983 je prevzel vodenje tamburaškega orkestra v Artičah in istega leta moški pevski zbor pri Prosvetnem društvu Svoboda bratov Milavcev v Brežicah. Skupaj s soprogo Elizabeto sta v okviru društva leta 1984 ustanovila ženski in mešani pevski zbor.

Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče, ki ga je uspešno vodil polnih štiriintrideset let, je po njegovem prihodu doživel preporod. V orkester so privabili mlade člane, obnovili inštrumente ter skrbeli za oživljanje in promocijo skladb slovenskih skladateljev, ki so pisali za tamburice. Na državnih tekmovanjih tamburaških orkestrov in skupin v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter na Mednarodnem festivalu tamburaške glasbe v Osijeku so nizali uspehe in prejeli številna najžlahtnejša priznanja in nagrade. Na osiješkem festivalu se je orkester štirikrat predstavil s praizvedbami Križanićevih avtorskih del; leta 2009 je za skladbo Po Dolenjskem prejel bronasto plaketo »Tambura Paje Kolarića«.

Dragutin Križanić je bil večkrat član organizacijskega odbora festivala, leta 2011 pa je zaradi zaslug pri razvoju in popularizaciji tamburaštva v Sloveniji postal tudi član predsedstva Hrvaške tamburaške zveze v Osijeku. Za tamburaške sestave in pevske zbore vseskozi ustvarja novo glasbo in priredbe skladb, ki sta jih pod njegovim vodstvom najpogosteje izvajala artiški tamburaški orkester in Mešani pevski zbor KUD Brežice. Glasbeno sodelovanje obeh skupin je postala prepoznavna stalnica v Brežicah in širše. Dragutin Križanić je za delo na področju glasbenega šolstva, ljubiteljske kulture in vzpostavljanja kulturnih vezi s sosednjimi in drugimi mesti in državami prejel številna priznanja in nagrade, med njimi Gerbičevo nagrado, Gallusovo listino, oktobrsko nagrado Občine Brežice in zlato odličje Zveze kulturnih društev Brežice.

Leta 2012 mu je predstavniški svet češkega mesta Dobřany za zasluge, slavo, čast in prestiž ter za vzpostavitev partnerstva med mestoma Dobřany in Brežice podelil priznanje častni meščan. Posebno spoštovanje za neprecenljivi in trajni prispevek k razvoju kulture in vsestransko bogato delovanje mu je s podelitvijo naziva častni občan leta 2015 izrazila tudi Občina Brežice, leta 2020 je prejel naziv častni meščan mesta Ludbreg. Izjemno priznanje pa predstavlja visoko državno odlikovanje srebrna medalja za zasluge, ki mu jo je leta 2019 podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Predsednik države Borut Pahor podeljuje medaljo za zasluge Dragutinu Križaniću
Foto: Daniel Novakovič / STA